รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
726 เด็กชายภูตะวัน   ดิ่งรัมย์ 12 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110กำลังดำเนินการ 
727 เด็กหญิงภูผา   โยชน์สุวรรณ 1 ม.2 บ.บางไผ่เตี้ย ซ.- ถ.- ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
728 เด็กชายภูมินทร์   หญ้าปรัง 80/7 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81170กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
729 เด็กชายภูมิพัฒน์   ทองเปลว 48/4 ม.1 บ.บ้านด่านมะขามเตี้ย ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 7126008-7177-7971 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
730 เด็กชายภูมิภัช   ศรีไชย 79/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000081-0310919 กำลังดำเนินการ 
731 เด็กชายภูริณัฐ   วนาเจริญ 118 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
732 เด็กชายภูรินัฐ   สันเพขร 53 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
733 เด็กชายภูริภัทร   อัคลา 3 ม.3 บ.โนนทอง ซ.- ถ.- ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
734 เด็กชายภูวดล   นิจกุล 19 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250กำลังดำเนินการ 
735 เด็กชายภูวดล   ผสมสินธุ์ 121 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
736 เด็กชายภูวดล   หนูลิเต๊ะ 55 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280091-8418109  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
737 เด็กชายภูวดล   เต้งชู 131 ม.1 บ.สะพานล้อ ซ. ถ. ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
738 เด็กหญิงภูวานีย์   เสริมสกุลชาติ 21/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชายแดน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
739 เด็กชายภูวิดล   ดวงดอกแก้ว 66 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120กำลังดำเนินการ 
740 เด็กชายภูวเดช   ทองคำ 10/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
741 เด็กชายมงคล   แก้วน้อย 377 ม.3 บ.บ้านบ่อหิน ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
742 เด็กชายมงคล   สีงาม 108 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
743 เด็กชายมงคล   ทองใบ 39/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
744 เด็กหญิงมณฑิรา   บานนู 33/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72250กำลังดำเนินการ 
745 เด็กหญิงมณีรัตน์   โมเล็ก 61/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120084-4148265  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
746 เด็กชายมณเฑียรทอง   พานิช 52/5 ม.2 บ.บางชัน ซ.- ถ.- ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110กำลังดำเนินการ 
747 เด็กหญิงมนฑกานต์   สุขธร 103/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170  กำลังดำเนินการ 
748 นายมนตรี   ชูพุ่มพัว 299 ม.- บ.พิมาน ซ.- ถ.ถนนพนัสวิถี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
749 เด็กชายมนตรี   สมบูรณ์ 74 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
750 เด็กชายมนัญชัย   แก้วศรี 68 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394