รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
726 เด็กชายมนัส   ใยเผือก 30/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
727 เด็กชายมนัส   อำพันธ์ 93 ม.4 บ.ตรอกปด ซ.- ถ.- ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000กำลังดำเนินการ 
728 เด็กหญิงมนัสนันท์   วงค์ปิง 30/7 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
729 เด็กหญิงมนัสวี   สายสี 43/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120กำลังดำเนินการ 
730 เด็กชายมนัสศรันย์   คชรัตน์ 24/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
731 เด็กชายมะกอรี   แวยอ 23 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140กำลังดำเนินการ 
732 เด็กชายมะนาเซ   จูเล็ง 80/4 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160กำลังดำเนินการ 
733 เด็กชายมักซ์   อาลู 70 ม.1 บ.ฝาละมี ซ. ถ. ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120  กำลังดำเนินการ 
734 เด็กหญิงมัชรี   โกมลเปริน 114 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ. ถ. ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
735 เด็กหญิงมัฌชิฌา   ฉิมศรี 44/1 ม.1 บ.บ้านหอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
736 เด็กหญิงมัรยัม   เอียดตรง 116 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 9214008-4443-0626 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
737 เด็กหญิงมัลลิกา   พูลอินทร์ 88 ม.7 บ.บ้านลานเสือ ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
738 เด็กหญิงมัสรา   โต๊ะดิน 121 ม.2 บ.ปูยู ซ.- ถ.- ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
739 เด็กชายมั่นคง   สุขใส 2/1 ม.- บ.- ซ.มะลิวัลย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140กำลังดำเนินการ 
740 เด็กหญิงมาซีเตาะห์   มะแซ 92 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 951400811298487 กำลังดำเนินการ 
741 เด็กชายมานพ   ใจวงศ์ก้อน - ม.5 บ.แคมป์วิเศษสุข ซ. ถ. ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000085-59150314  กำลังดำเนินการ 
742 เด็กหญิงมาลัย   บุญเล็ก 88/2 ม.3 บ.ท่ามะขาม ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
743 นางสาวมาลิสา   คงทน 118 ม.5 บ.บ้านปิใหญ่ ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
744 เด็กหญิงมินตรา   แก้วสะแสน 120 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  กำลังดำเนินการ 
745 เด็กหญิงมิ้น   ไม่ทราบ 66 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
746 เด็กหญิงมีนา   กุมาลี - ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
747 เด็กหญิงมุก   พม่า 75/1 ม.10 บ.โพธ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
748 เด็กหญิงมุกดา   ไซเอ็ด 15 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120กำลังดำเนินการ 
749 เด็กหญิงมุกอันดามัน   ศรีสุข 158 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160กำลังดำเนินการ 
750 เด็กชายมูหมัดแฮรรี่   อับดุลรามัญ 43 ม.3 บ.ตะโละ ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 951400848554497 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384