รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7501 นายอดิเทพ   พู่อยู่ 161 ม.2 บ.หมู่บ้านไพโรจน์ ซ. ถ.สุขุมวิท105 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
7502 นายอดิเทพ   แท่นสุวรรณ์ 30/2 ม.5 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7503 นายอดิเรก   คำละมูล 39/88 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 60 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7504 เด็กชายอดุลเดช   ชนะริน 180 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220กำลังดำเนินการ 
7505 เด็กชายอติกานต์    เครือพันธ์ 7/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300865658667 กำลังดำเนินการ 
7506 สามเณรอติชาต   สระทอง 253 ม.2 บ.หนองโพ ซ. ถ. ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  กำลังดำเนินการ 
7507 เด็กชายอติวิชญ์   เจริญพันธ์ 121 ม.13 บ.หนองบก ซ. ถ. ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000  กำลังดำเนินการ 
7508 นางสาวอทิตยา   ขิงสันเทียะ 277 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150  กำลังดำเนินการ 
7509 นางสาวอทิตยา   มั่นคง 6/6 ม.12 บ.บ้านดอนเนียง ซ.- ถ.ซอย10-บ้านกรูด ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7510 นางสาวอทิตยา   นาคพิน 4/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160084-8434045 กำลังดำเนินการ 
7511 เด็กหญิงอทิตยา    แก้วศรี 1/14 ม.ซ. บ.- ซ.- ถ.เลียบคลอง 13 ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300858277127  กำลังดำเนินการ 
7512 เด็กหญิงอทิตยา   คำบุราณ 296 ม.15 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800959376523  กำลังดำเนินการ 
7513 นางสาวอทิตยา   สายเส็น 26/1 ม.3 บ.บ้านควนต่อ ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7514 เด็กหญิงอทิตยา   จินดา 118 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
7515 นางสาวอทิตยา   เจริญราช 120 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
7516 เด็กหญิงอทิตา   ลิมคาง 21 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7517 เด็กหญิงอทิติยา   พิมพ์เสงี่ยม 88/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100615565746 กำลังดำเนินการ 
7518 เด็กชายอธิการ   สารณีย์ 115 ม.8 บ.ดงบัง ซ. ถ. ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220  กำลังดำเนินการ 
7519 เด็กหญิงอธิชา   จันทรืแสง 59 ม.- บ.ดาราฉาย2 ซ.อ่อนนุช46 ถ.สุขุมวิท77 ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10260086-7937522  กำลังดำเนินการ 
7520 เด็กหญิงอธิฐาน   คล่องแคล่ว 232 ม.- บ.- ซ.- ถ.กำนันแม้น ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
7521 เด็กหญิงอธิติยา   ศิริอ่อน 7/330 ม.- บ.- ซ.วิภาวดีรังสิต 36 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000887215372 กำลังดำเนินการ 
7522 นายอธิป   มูฮำหมัด 42 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 46 (สุเหร่าแดง) ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
7523 เด็กชายอธิป   เส็นขาว 3/4 ม.15 บ.ปากแคลง ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7524 เด็กชายอธิพงศ์   มาทฤทธิ์ 225 ม.9 บ.คำหาด ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7525 เด็กชายอธิราช   นาทศรี ุ60 ม.10 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800932186724  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391