รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7526 เด็กชายอชิตะ   พินิจจันทร์ 154 ม.5 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800870184129  กำลังดำเนินการ 
7527 เด็กชายอชิตะ   รอดเสวก 3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
7528 เด็กหญิงอชิตา   ซีควอร์รา 50/106 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพกรีฑา ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400817321287 021301134 กำลังดำเนินการ 
7529 เด็กชายอณิรุจน์   แพงศรี 46 ม.11 บ.โคกสว่าง ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7530 เด็กชายอดิลักษณ์   ศรีภู 41 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7531 นายอดิศร   ธำรงฐิติกุล 215/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 722400923320752 กำลังดำเนินการ 
7532 นายอดิศร   แพรอร่าม 82 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7533 เด็กชายอดิศร   แก่นเมือง 22/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7534 นายอดิศร   จันทวงศ์ 117 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240กำลังดำเนินการ 
7535 เด็กชายอดิศร   น้ำนิล 4/1 ม.6 บ.นาหนองทุ่ง ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7536 เด็กชายอดิศร   บุญเลิศ 326 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7537 เด็กชายอดิศร   แก้วคำ 132/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
7538 นายอดิศร   ธาตุทอง 226 ม.1 บ.บัวเชด ซ. ถ. ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  กำลังดำเนินการ 
7539 เด็กชายอดิศักดิ์   ศรีวงค์แสง 6 ม.7 บ.ข้าวแป้ง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7540 นายอดิศักดิ์   สีสังชุม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
7541 เด็กชายอดิศักดิ์   มิ่งคำ 192 ม.7 บ.บ้านดอนสมอ ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
7542 เด็กชายอดิศักดิ์   บุญจันทร์ 195 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
7543 นายอดิศักดิ์   แก้วยศกุล 123 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7544 เด็กชายอดิศักดิ์   อุดม 87/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180กำลังดำเนินการ 
7545 นายอดิศักดิ์   ไชยพรม 111 ม.3 บ.นาใน ซ. ถ. ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190กำลังดำเนินการ 
7546 เด็กชายอดิศักดิ์   เขมะรัง 158 ม.10 บ.นางัว ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400849322801 กำลังดำเนินการ 
7547 นายอดิเทพ   พู่อยู่ 161 ม.2 บ.หมู่บ้านไพโรจน์ ซ. ถ.สุขุมวิท105 ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
7548 นายอดิเทพ   แท่นสุวรรณ์ 30/2 ม.5 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7549 นายอดิเรก   คำละมูล 39/88 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 60 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7550 เด็กชายอดุลเดช   ชนะริน 180 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394