รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7601 เด็กหญิงอทิตา   ลิมคาง 21 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7602 เด็กหญิงอทิติยา   พิมพ์เสงี่ยม 88/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100615565746 กำลังดำเนินการ 
7603 เด็กชายอธิการ   สารณีย์ 115 ม.8 บ.ดงบัง ซ. ถ. ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220  กำลังดำเนินการ 
7604 เด็กหญิงอธิชา   จันทรืแสง 59 ม.- บ.ดาราฉาย2 ซ.อ่อนนุช46 ถ.สุขุมวิท77 ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10260086-7937522  กำลังดำเนินการ 
7605 เด็กหญิงอธิฐาน   คล่องแคล่ว 232 ม.- บ.- ซ.- ถ.กำนันแม้น ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
7606 เด็กหญิงอธิติยา   ศิริอ่อน 7/330 ม.- บ.- ซ.วิภาวดีรังสิต 36 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.แขวงจตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000887215372 กำลังดำเนินการ 
7607 นายอธิป   มูฮำหมัด 42 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 46 (สุเหร่าแดง) ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
7608 เด็กชายอธิป   เส็นขาว 3/4 ม.15 บ.ปากแคลง ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7609 เด็กชายอธิพงศ์   มาทฤทธิ์ 225 ม.9 บ.คำหาด ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7610 เด็กชายอธิราช   นาทศรี ุ60 ม.10 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 412800932186724  กำลังดำเนินการ 
7611 นายอธิวัฒน์   ฉันทะ 246 ม.- บ.- ซ.ราชทรัพย์ ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7612 เด็กชายอธิวัตร   รุ่งเรือง 8 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180กำลังดำเนินการ 
7613 นางสาวอนงค์   วิภามาลัย 40 ม.14 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
7614 นายอนนท์   เพอสม 168 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7615 เด็กชายอนพัทธ์   ปาลคะเชนทร์ 159 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250098-0757991 กำลังดำเนินการ 
7616 เด็กชายอนวัช   เมฆวัฒน์ 70/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7617 เด็กชายอนัณย์   เปลี่ยนสนิท 160 ม.11 บ.กลางเมือง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800692016450  กำลังดำเนินการ 
7618 เด็กชายอนันดา   ชมใจ 505/32 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200858415197 กำลังดำเนินการ 
7619 เด็กชายอนันตชัย   อุปศรี 248 ม.16 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7620 นายอนันตชัย   บุตรวัง 113 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170  กำลังดำเนินการ 
7621 นายอนันตชาติ   ลิ้ม - ม.- บ.- ซ.ปลูกจิต ถ.วิทยุ ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 103300963782986  กำลังดำเนินการ 
7622 เด็กชายอนันตวุฒิ   ไหว้ครู 51/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
7623 นายอนันต์   เดชอรัญ 189 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7624 เด็กชายอนันต์   ภาโสม 343 ม.2 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400928278028 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7625 นายอนันต์สิทธิ์   เลื่อนจันทร์ 52 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130084-2516045 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396