รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7676 เด็กชายอภิชัย   นวลวัฒน์ 48/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7677 สามเณรอภิชาต   ชูพล 194 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-0542719 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7678 เด็กชายอภิชาต   บุญรัตน์ 71 ม.1 บ.นาจะหลวย ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 342800881031951  กำลังดำเนินการ 
7679 เด็กชายอภิชาติ   แดเซอร์ 115 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
7680 เด็กชายอภิชาติ   มวยลี 436 ม.2 บ.พังขว้าง ซ. ถ. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
7681 นายอภิชาติ   สมรฤทธิ์ 133 ม.11 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7682 เด็กชายอภิชาติ   ธาตุลม 145 ม.2 บ.บ้านดงสรวง ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.อุดรธานี 38220กำลังดำเนินการ 
7683 เด็กหญิงอภิญญา   แจ่มแจ้ง 268 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7684 นางสาวอภิญญา   สุขเลิศ 151 ม.3 บ.- ซ.- ถ. ต. อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 0กำลังดำเนินการ 
7685 นายอภิญญา   แย้มสุทธิ์ 11/14 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7686 เด็กหญิงอภิญญา   กะการดี 1614/2 ม.- บ.- ซ.พระรามเก้า32 ถ.พระรามเก้าตัดใหม่ ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
7687 เด็กหญิงอภิญญา   ไชยเสนา 50/10 ม.- บ.- ซ.- ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7688 เด็กชายอภินันท์   ขันเงิน 179/4 ม.1 บ.หัวถนน ซ.- ถ.- ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7689 เด็กชายอภินันท์   สูงเลิศ 44 ม.8 บ.สน ซ.- ถ.- ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
7690 นายอภิรมย์   ดีบริสุทธิ์ 72 ม.- บ.- ซ.สุคนธสวัสดิ์ 8 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
7691 เด็กชายอภิรักษ์   ยันติง 14/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150088-3883356 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7692 นายอภิรักษ์   ราศรี 300/6 ม.5 บ.หนองหมี ซ. ถ. ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 241600925366300  กำลังดำเนินการ 
7693 เด็กชายอภิรักษ์   สาทิพย์จันทร์ 215 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7694 เด็กชายอภิลักษณ์   ทองยาน 59 ม.11 บ.บ้านท่าสีไค ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 382200933473441 กำลังดำเนินการ 
7695 เด็กหญิงอภิวดี   พูนพันธ์ 52 ม.7 บ.บ้านนาสะอาด ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900807376437  กำลังดำเนินการ 
7696 นายอภิวัฒน์   ภักดิ์ศิริ 50 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
7697 เด็กชายอภิวัฒน์   อินทลิง 95 ม.8 บ.โคกเจริญ ซ. ถ.หนองผือ - มุกดาหาร ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100856588586  กำลังดำเนินการ 
7698 เด็กชายอภิวัฒน์   นาเวียง 103 ม.18 บ.วังน้ำเย็น ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7699 เด็กชายอภิวัฒน์   ไพเตี้ย 186 ม.13 บ.ป่าพุทรา ซ. ถ. ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
7700 เด็กชายอภิวัฒน์   เพาะพืช 61 ม.14 บ.ข้าวปุ้น ซ. ถ. ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396