รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7701 นายอาทิตย์พัฒน์   ใจมล 18 ม.- บ.- ซ.ราม 170 ถ.ราม ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7702 นายอานนท์   หลงอะหลี 50 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110084-9995624 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7703 เด็กชายอานนท์   เกษรราช 63/1 ม.4 บ.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
7704 สามเณรอานนท์   ปะรุนรัมย์ 61 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 
7705 เด็กชายอานนท์   ราชเจริญ 110/164 ม.- บ.- ซ.โพธิ์แก้ว ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240087-075-7472 กำลังดำเนินการ 
7706 เด็กชายอานนท์   ศรีวรรณ - ม.- บ.- ซ.สหการประมูล ถ.สหการประมูล ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100988283009 กำลังดำเนินการ 
7707 เด็กชายอานนท์   สุวรรณ 74/10 ม.- บ.- ซ.สวนพลู ถ.จันทน์ตัดใหม่ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7708 นายอานนท์   สารสุวรรณ 5 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7709 เด็กชายอานนท์   ยืนยั่ง 57/1 ม.12 บ.-- ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
7710 เด็กชายอานนท์   โคตรบรรดิ์ฐ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม 481300849451185 กำลังดำเนินการ 
7711 เด็กชายอานนท์   คลองสังวาลย์ 276/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000822993139 กำลังดำเนินการ 
7712 นายอานนท์   ภัยทูล 49/684 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56150กำลังดำเนินการ 
7713 เด็กชายอานนท์   เมืองจีน 84 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110กำลังดำเนินการ 
7714 เด็กชายอานนท์   แจงมุ้ย 101/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
7715 เด็กชายอานนท์   ไม้ประดับคีรี 253 ม.21 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7716 เด็กชายอานันท์   ยามวัน 37 ม.1 บ.- ซ.สุวรรณี2 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100899514968 กำลังดำเนินการ 
7717 นางสาวอานิษา   ประนอม 77/5 ม.3 บ.สนามชัย ซ. ถ. ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7718 นายอานุภาพ   จารุครุฑ 69/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
7719 นายอานุภาพ   ชัยพฤกษ์ 86/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
7720 นายอานุวัตร   แสนศรี 47 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
7721 เด็กชายอาฟานดี   กะลูแป 70/6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
7722 เด็กชายอาฟิร   เหมหมัน 67/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
7723 เด็กชายอาฟิรฮัน   โดวาเห็ง 70 ม.2 บ.0 ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7724 เด็กหญิงอามาณี   ลาเต๊ะ 100/2 ม.6 บ.สำนำแต้ว ซ. ถ. ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา 90120  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7725 เด็กหญิงอามีน   เจ๊ะมะ 5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385