รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7701 เด็กชายอภิวิชญ์   คำธะนี 83/611 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 142 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7702 เด็กชายอภิวุฒ   เจิมขำ 185 ม.5 บ.คลองแต้ว ซ.- ถ.- ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000851913501 กำลังดำเนินการ 
7703 เด็กหญิงอภิศา   กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 111/231 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7704 เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีวรรณา 120/150 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502000932976992 กำลังดำเนินการ 
7705 เด็กชายอภิสิทธิ์   ร้าหีม 115 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7706 นายอภิสิทธิ์   แก้วศรี 94 ม.10 บ.ศิลางาม ซ.- ถ.- ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7707 นายอภิสิทธิ์   นุ่มทอง 40 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160084-7123912 กำลังดำเนินการ 
7708 เด็กชายอภิสิทธิ์   เรืองสี 120/82 ม.- บ.- ซ.วัชรพล ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7709 เด็กชายอภิสิทธิ์   วงศ์ตาผา 329 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7710 นายอภิสิทธิ์   ม่วงอร่าม 327/248 ม.- บ.- ซ.สรณคมน์10 ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100833016092 กำลังดำเนินการ 
7711 นายอภิสิทธิ์   ดวงมณี 82 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 3318008-9603-3643 กำลังดำเนินการ 
7712 นายอภิสิทธิ์   ไทยงาม 41/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7713 เด็กชายอภิสิทธิ์   กุลวงค์ 163 ม.2 บ.โคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500857562285  กำลังดำเนินการ 
7714 นายอภิสิทธิ์   แสวงแก้ว 76 ม.7 บ.บ้านโนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7715 เด็กชายอภิสิทธิ์   ไชยโกษฐ์ 97 ม.9 บ.หัวดอน ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7716 นายอภิสิทธิ์   นามเหลา 25/13 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
7717 เด็กชายอภิสิทธิ์   หวามาก 135 ม.3 บ.บ้านควนต่อ ซ.- ถ.- ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7718 นายอภิสิทธิ์   หลงมา 133 ม.4 บ.บ้านโคกก่อง ซ.- ถ.- ต. อ. จ.นครพนม 48190กำลังดำเนินการ 
7719 เด็กชายอภิสิทธิ์   แดงชาด 165 ม.2 บ.เอ็นอ้า ซ. ถ. ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130  กำลังดำเนินการ 
7720 เด็กชายอภิสิทธิ์   สารเดช 99 ม.4 บ.คำโทน ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
7721 เด็กชายอภิเชษฐ์   ทรัพย์เทศ 2/9 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150  กำลังดำเนินการ 
7722 เด็กชายอภิเชษณ์   มูลมณี 115 ม.9 บ.โนนสัง ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
7723 เด็กชายอภิเดช   เตชะวิทย์ 2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
7724 เด็กชายอภิเดช   ขาวขันธ์ 209 ม.15 บ.น้อยขุนไกร ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7725 เด็กชายอภิเดช   ดลวาส 351 ม.1 บ.พังขว้าง ซ. ถ. ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396