รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7701 เด็กหญิงอัฟนันท์   มะหะ 141/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
7702 เด็กชายอัฟฟัน   แม 115 ม.3 บ.ซูปัน ซ. ถ. ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150085-6716703  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7703 เด็กชายอัฟวัน   ยะยี 111/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7704 นางสาวอัมพร   สังข์ทอง 1 ม.2 บ.ชายเขาบก ซ.- ถ.- ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7705 เด็กชายอัมพร   สะมันนับ 53 ม.2 บ.ตาลเดี่ยว ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7706 นางสาวอัมพวัน   นางเมาะ 122/1 ม.1 บ.ทุ่งเหล่า ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 501300843685273  กำลังดำเนินการ 
7707 เด็กชายอัมรินทร์   ช่วยหา 24 ม.8 บ.ควนตำเสา ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7708 นายอัมรินทร์   แดงนา 122/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320กำลังดำเนินการ 
7709 เด็กชายอัมรินทร์   เหลาทอง 156 ม.- บ.- ซ.เอกชัย46 ถ.- ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 101500847131269  กำลังดำเนินการ 
7710 เด็กชายอัมรินทร์   หัสโต 94 ม.21 บ.ท่าเสากระโดง ซ. ถ. ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000912939338  กำลังดำเนินการ 
7711 เด็กชายอัมรินทร์   มอญวงษ์ 146 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 441600959168483 กำลังดำเนินการ 
7712 นางสาวอัยรัตน์   ฉิมทับ 12/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240090-8653681 กำลังดำเนินการ 
7713 เด็กหญิงอัลคอรคอนา   หมาดสุเรน 374 ม.5 บ.บ้านควน ซ. ถ. ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7714 เด็กชายอัลดูฮา   กอเส็ม 5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
7715 เด็กชายอัลฟา   ใจดี 48/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
7716 เด็กชายอัศตระพล   บุญวรรณ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7717 เด็กชายอัศนันท์   สังข์สนั่น 181/134 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7718 เด็กชายอัศนัย   บัวแสง 316 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7719 นายอัศราวุธ   ไม้หอม 41/1 ม.7 บ.หนองแขม ซ.- ถ.- ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
7720 นายอัศวิน   เขียวนิล 111/292 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กำลังดำเนินการ 
7721 เด็กชายอัษฎา   สายเจริญ 269/3 ม.- บ.- ซ.ประดู่7 ถ.เจริญกรุง107 ต.บางคอแหลม อ.บางโคล่ จ.กรุงเทพมหานคร 101200878154532 กำลังดำเนินการ 
7722 เด็กชายอัษฎาวุธ   ไชยโย 141 ม.12 บ.ศรีมาลัย ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500932216956  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7723 เด็กชายอัษฎาวุธ   ใจสุข 44 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
7724 นายอัษฎาวุธ   คชนาม 75/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120087-8855237 กำลังดำเนินการ 
7725 เด็กชายอัษฎาวุธ   กทิศาสตร์ 54 ม.3 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388