รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
751 เด็กหญิงมุกอันดามัน   ศรีสุข 158 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160กำลังดำเนินการ 
752 เด็กชายมูหมัดแฮรรี่   อับดุลรามัญ 43 ม.3 บ.ตะโละ ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 951400848554497 กำลังดำเนินการ 
753 เด็กชายมูอัมหมัดอัฟฟาน   ตาเยะ 4/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะลุปัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110กำลังดำเนินการ 
754 เด็กชายมูฮัมหมัด   ดามูซอ 98 ม.9 บ.ตาเนาะปูเต๊ะใน ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
755 เด็กชายมูฮัมหมัด   สาและ 18/5 ม.7 บ.โผงโผง ซ.- ถ.- ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
756 เด็กชายมูฮัมหมัดซักรี   อาจสามารถ 33/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
757 เด็กชายมูฮัมหมัดซุกรัน   คาเดร์ 34/2 ม.4 บ.แซะโมะ ซ. ถ. ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110  กำลังดำเนินการ 
758 เด็กชายมูฮัมหมัดตัชราฟี   วาเด็ง 2 ม.- บ.- ซ.- ถ.โกตา-ยือโร๊ะ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
759 เด็กชายมูฮัมหมัดรอกิฟ   จาแน 75 ม.3 บ.จืองา ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
760 เด็กชายมูฮัมหมัดรอฟีอี   ลอจิ 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
761 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน   หะยียูโซ๊ะ 298/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170กำลังดำเนินการ 
762 เด็กชายมูฮัมหมัดวีอาร์ม   สาและ 77 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 950000612093537 กำลังดำเนินการ 
763 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซรี   มาลายา 10/4 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
764 เด็กชายมูฮามะยาเต็ง   บือราเฮง 183/5 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
765 นายมูฮำหมัด   เหมโคกน้อย 373 ม.1 บ.บ้านเขาจีน ซ. ถ. ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
766 เด็กชายมูฮำหมัดยำรี   อาจสามารถ 1/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
767 เด็กชายมูฮำหมัดอาบีดิง   สาและมิง 119/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
768 เด็กชายมูฮำหมัดอาลี   จันทร์ชุม 40 ม.6 บ.ท่าข้ามควาย ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120083-6556125 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
769 เด็กชายยงยุทธ   สวรรค์คีรีเขต 231 ม.12 บ.- ซ. ถ. ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150กำลังดำเนินการ 
770 เด็กชายยศพร   อ่อนจาด 7 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
771 เด็กชายยอด   - 256 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
772 เด็กชายยอดชาย   รักดี 4 ม.6 บ.คีรีเขต ซ.- ถ.- ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 951500841234512 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
773 เด็กชายยอดเมือง   อภิวัฒน์สมบัติ 504/2 ม.9 บ.้ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
774 เด็กหญิงยัสมีย์   กาลอ 110 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กำลังดำเนินการ 
775 เด็กชายยุทธกร   จีนหวั่น 75/2 ม.7 บ.เขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120085-0793708 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385