รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7726 เด็กชายอภิโชค   คลังทอง 46 ม.3 บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000935391942 กำลังดำเนินการ 
7727 เด็กชายอมรชัย   สายแวว 34 ม.8 บ.หนองคู ซ. ถ. ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7728 เด็กชายอมรพล   สุขบงกช 10/9 ม.- บ.- ซ.แฟลตคลองจั่น 10 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400839192700 กำลังดำเนินการ 
7729 เด็กหญิงอมรรัตน์   คำโสภา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7730 เด็กหญิงอมรรัตน์   โกร่งกระโทก 500/35 ม.- บ.- ซ.ชุมชนบึงพระราม 9 ถ.ริมคลองแสนแสบ ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100846563653 0846563653 กำลังดำเนินการ 
7731 เด็กหญิงอมรรัตน์   ชัยพานิช 55/23 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาลอนุสรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 320000848238344  กำลังดำเนินการ 
7732 นางสาวอมรรัตน์   กุลภิรักษ์ 302 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7733 เด็กหญิงอมรรัตน์   นะนุ้ย 114/2 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
7734 เด็กหญิงอมราพร   ยินดี 39 ม.10 บ.ดอนตาเข ซ. ถ. ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
7735 เด็กหญิงอมราวดี   ดีรำ 48/1 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400904147933 กำลังดำเนินการ 
7736 นายอมรเทพ   สามทอง 3 ม.11 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
7737 นางสาวอรณิชชา   สามารถ 210/8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7738 นางสาวอรณี   วิลานันท์ 116 ม.10 บ.โดมประดิษฐ์ ซ. ถ. ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7739 นางสาวอรณี   ทองแดง 228/ช ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7740 เด็กหญิงอรณีย์   แสงเขตต์ 82 ม.4 บ.บ้านโหง่นขาม ซ.- ถ.- ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250 กำลังดำเนินการ 
7741 เด็กหญิงอรทิพย์   ทับแสง 70/21 ม.18 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
7742 เด็กหญิงอรธิดา   ชาพา 60 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
7743 เด็กหญิงอรนิจ   ธรรมซองเมือง 64 ม.6 บ.เหล่า ซ. ถ. ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
7744 เด็กหญิงอรนิชา   แซ่ฉั่ว 73 ม.1 บ.ตลิ่งงาม ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 841400806937194  กำลังดำเนินการ 
7745 นางสาวอรนุช   ทัทมาส 77 ม.3 บ.ห้วยกระเจา ซ.- ถ.- ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7746 เด็กหญิงอรปรียา   สะเอ็ม 276 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160082-8349984 กำลังดำเนินการ 
7747 เด็กหญิงอรปรียา   สุวรรณเพชร 3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 00000กำลังดำเนินการ 
7748 เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีบาล 8/271 ม.- บ.- ซ.เวฬุ15 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100924465559 กำลังดำเนินการ 
7749 เด็กหญิงอรพรรณ   พ่วงพูล 45/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 260000835986418 กำลังดำเนินการ 
7750 นางสาวอรพินท์   สายซืื่อ 177 ม.3 บ.ทุ่งสว่าง ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 391400934275052  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396