รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7726 เด็กชายอัษฎาวุธ   ไชยโย 141 ม.12 บ.ศรีมาลัย ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500932216956  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7727 เด็กชายอัษฎาวุธ   ใจสุข 44 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
7728 นายอัษฎาวุธ   คชนาม 75/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120087-8855237 กำลังดำเนินการ 
7729 เด็กชายอัษฎาวุธ   กทิศาสตร์ 54 ม.3 บ.วัดโบสถ์ ซ. ถ. ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 055291347 กำลังดำเนินการ 
7730 เด็กชายอัษฏาวุธ   ทีสุกะ 28 ม.7 บ.นาหนองยาว ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150กำลังดำเนินการ 
7731 นางสาวอัษภาพรรณ   ศรีโพธิ์งาม 293/98 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาชื่น ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7732 เด็กหญิงอัสนี   ตอแต 143/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7733 เด็กหญิงอัสบูนา   บือราแง 152 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7734 เด็กหญิงอัสมา   พรพัฒนนุวัฒน์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7735 เด็กหญิงอัสมา   ไชยมาตย์ 4 ม.8 บ.ศรีนคร ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
7736 เด็กชายอัสมี   กลิ่นรส 114 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90150ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7737 เด็กชายอัสรี   เปาะอุโด 38/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7738 เด็กหญิงอัสรีนา   ยามิง 68 ม.2 บ.พร่อน ซ. ถ. ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160086-291-0424  กำลังดำเนินการ 
7739 เด็กหญิงอัสลีนา   กานา 90/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000080-8859934 กำลังดำเนินการ 
7740 สามเณรอาคม   เดชสันเที๊ยะ 73 ม.8 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7741 เด็กชายอาคมชัย   คงยัง 11/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 902800872865413  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7742 เด็กชายอาชวิต   สิทธิไพศาลวิทยา 762/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7743 เด็กชายอาซิร   อาแด 154/39 ม.- บ.- ซ.- ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000กำลังดำเนินการ 
7744 เด็กชายอาซีบีน   หลีหาด 190 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7745 เด็กชายอาณาจักร   มอรูวี 72 ม.12 บ.ไหล่ทุ่ง ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300933749360 กำลังดำเนินการ 
7746 เด็กชายอาดัม   ยูโซะ 124/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7747 นายอาดัมส์   นิเตะ 33 ม.4 บ.ชะเอาะ ซ. ถ. ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
7748 เด็กชายอาติฟ   มะลี 17/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7749 สามเณรอาทร   จิตนอก 32/1 ม.7 บ.อิโค ซ. ถ. ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120  กำลังดำเนินการ 
7750 เด็กชายอาทร   งามนา 2/15 ม.- บ.สร้างเเก้ว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388