รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7726 เด็กหญิงอามีเน๊าะ   เก๊าะเห็ง 81 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7727 นายอารยา   บุญเกตุ 50/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 861600886816915  กำลังดำเนินการ 
7728 เด็กหญิงอารยา   อุไร ึุ76 ม.7 บ.บ้านย่านเจ้า ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7729 เด็กหญิงอารยา   หิมรัตน์ 16/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7730 นายอาราฟัต   เบ็ญสุหลง 148 ม.1 บ.ปังบารู ซ. ถ. ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7731 เด็กหญิงอาริสา   ศรณราย 25 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000087-994-7475  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7732 เด็กชายอารีฟ   มะแซ 42/15 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7733 นายอารีฟัต   ซาและ 67 ม.1 บ.คอลอตันหยง ซ. ถ. ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7734 เด็กหญิงอารียา   โต๊ะกูจิ 157 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7735 เด็กหญิงอารียา   นุชประเสริฐ 308/11 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240085-375-2150 กำลังดำเนินการ 
7736 นางสาวอารียา   พรรณาภพ 605 ม.- บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7737 เด็กหญิงอารียา   สัมฤทธิ์ 20 ม.- บ.- ซ.โชคชัย4 ซอย 39 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
7738 เด็กหญิงอารียา   กลิ่นวิเศษ 102/45 ม.- บ. ถ.แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530กำลังดำเนินการ 
7739 เด็กหญิงอารียา   สำนักนนท์ 5 ม.15 บ.บ้านหนองกุงธนสาร ซ. ถ. ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150  กำลังดำเนินการ 
7740 นางสาวอารียา   นกเล็ก 64 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110084-5421241 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7741 นางสาวอารียา   ทัดศิริ 309 ม.9 บ.ยาง ซ. ถ. ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260  กำลังดำเนินการ 
7742 เด็กหญิงอารียา   ตั้งเขีย 152 ม.5 บ.นาคำ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7743 นางสาวอารียา   สงวนศิลป์ 6 ม.7 บ.บ้านโนนยาว ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140093.4978325  กำลังดำเนินการ 
7744 นางสาวอารีรัตน์   ปาระวงค์ 14/20 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 201500836034853,0827211705  กำลังดำเนินการ 
7745 เด็กหญิงอารีรัตน์   พรรื่นเริง 163 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7746 เด็กหญิงอารีลักษณ์   คงสุวรรณ 117/50 ม.- บ.- ซ.ร่วมมิตรพัฒนาแยก4 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220029984359 กำลังดำเนินการ 
7747 นางสาวอารีลักษณ์   คานมะเริง 153 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
7748 เด็กชายอารือมัน   บือแน 79/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7749 เด็กชายอาลี   แซ่ลิ้ม 797/36 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7750 เด็กชายอาลีฟ   แวมายอ 316 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385