รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7751 เด็กหญิงอรพิมพ์   ลิมมะลี 121 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 32 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200870601173 กำลังดำเนินการ 
7752 เด็กหญิงอรรญา   สีเขียว 52/94 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200926975612 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7753 เด็กชายอรรณพ   เหมือนสังข์ดี 56/4 ม.14 บ.หนองตาเดช ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220กำลังดำเนินการ 
7754 เด็กชายอรรณพ   รอดภัย 104 ม.9 บ.ดอนตะมุน ซ. ถ. ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300908054156  กำลังดำเนินการ 
7755 เด็กชายอรรถกร   ลิมปนาภิรักษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองจอก อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 0กำลังดำเนินการ 
7756 นายอรรถชัย   บุตรวัง 93/10 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170  กำลังดำเนินการ 
7757 นายอรรถชัย   กระแสโท 137/70 ม.9 บ.บ้านคลองแนวลิขิต ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
7758 นายอรรถพงษ์   แซ่ลิ้ม 324/13 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาราษฎร์ 1 ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7759 นายอรรถพล   หีมเกตุ 183 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-0753495 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7760 นายอรรถพล   เพ็ญจันทร์ 71 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300615865109  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7761 เด็กชายอรรถพล   สุขเหลือ 563 ม.- บ.แกรนด์วิลเลจ ซ.- ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100877857361 กำลังดำเนินการ 
7762 นายอรรถพล   เกิดศรีสุข 72 ม.1 บ.คลองเขื่อน ซ. ถ. ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 240000871374097 กำลังดำเนินการ 
7763 เด็กชายอรรถพล   ดอกระกำ 124 ม.ุ6 บ.นางพิมพ์ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
7764 นายอรรถวิทย์   เทพา 128 ม.5 บ.- ซ.- ถ.มหิดล ต.- อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000  กำลังดำเนินการ 
7765 นายอรรถวุฒิ   พลเยี่ยม 223 ม.9 บ.หนองไฮ ซ. ถ. ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
7766 เด็กชายอรรถวุฒิ   บุตรพิษ 12/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7767 เด็กชายอรรถสิทธิ์   ยกย่อง 6/4 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ. ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
7768 เด็กชายอรรถสิทธิ์   สาระสิงห์ 37 ม.6 บ.บ้านคึมข่า ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900921613789  กำลังดำเนินการ 
7769 เด็กชายอรรษดา   ประสพศรี 51/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1215009721441052  กำลังดำเนินการ 
7770 เด็กหญิงอรวรรณ   สนทะรี 79 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7771 เด็กหญิงอรวรา   โสสีดา 152 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000  กำลังดำเนินการ 
7772 นางสาวอรวี   ติ๊บปุ๊ด 369 ม.1 บ.บ้านไร่ ซ.- ถ.- ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 502000821896067 053492752 กำลังดำเนินการ 
7773 เด็กหญิงอรวี   สิมสี 95 ม.4 บ.แก้งเกลี้ยง ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7774 เด็กหญิงอรษา   มาฤทธิ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
7775 นางสาวอรสา   รอดประเสริฐ 4/2 ม.05 บ.- ซ. ถ. ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 181200927849837  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396