รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7776 เด็กชายอุดมศักดิ์   เจริญสุข 169 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
7777 เด็กชายอุดมเดช   เพ็ญโคกสูง 68 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120กำลังดำเนินการ 
7778 นายอุทัย   นางาม 36 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7779 นายอุทัย   ดำอ่ำ 201 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
7780 เด็กหญิงอุทัยทิพย์   อินทร์พรหม 54 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 24130กำลังดำเนินการ 
7781 เด็กชายอุทิศ   เวทไทยสงค์ 116 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7782 เด็กหญิงอุบลรัตน์   หีตหนู 63/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160086-2695064 กำลังดำเนินการ 
7783 เด็กหญิงอุรวดี   พรหมสิทธิ์ 224/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
7784 เด็กหญิงอุลัยพร   เสือนิ่ม 59/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
7785 นางสาวอุษณีย์   บรรพชาติ 139/5 ม.1 บ.บ้านแก่ง ซ.0 ถ.0 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000856511307 0856068863 กำลังดำเนินการ 
7786 นางสาวอุษณีย์   สุกกะเลิม 23 ม.- บ.นากระแซง ซ.- ถ.- ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160กำลังดำเนินการ 
7787 นางสาวอุษา   สำราญ 57/1 ม.14 บ.- ซ. ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
7788 เด็กชายอุสมาน   เจะเลาะ 123/3 ม.4 บ.0 ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7789 เด็กชายอุสมาน   ลอเด็ง 507 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
7790 เด็กหญิงอุสาวดี   แก้วบุญเรือง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7791 เด็กชายอุเทน   กิ่งทอง 52 ม.7 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300806007562  กำลังดำเนินการ 
7792 สามเณรอุเทน   แก้วใส 447 ม.9 บ.ปางส้าน ซ. ถ. ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  กำลังดำเนินการ 
7793 เด็กหญิงอุไรรัตน์   ศรีพรมใต้ 42 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7794 นางสาวอุไรวรรณ   ศิลารัก 26 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7795 เด็กหญิงอุไรวรรณ   ศรีสง่า 47/154 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000819867756  กำลังดำเนินการ 
7796 เด็กหญิงอุไลวรรณ   คุณบุราณ 108 ม.11 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7797 เด็กชายอเนชา   จินดารัตน์ 118/1 ม.13 บ.หนองกุ่ม ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7798 นายอโณทัย   โยงรัมย์ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
7799 เด็กชายอโณทัย   จันทร์เนียม 103/4 ม.2 บ.กำแพงดิน ซ. ถ. ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 662200631051299  กำลังดำเนินการ 
7800 เด็กชายอโนทัย   รักเมือง 424 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384