รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7826 เด็กชายเกรียงเดช   ถือสัตย์ 143 ม.5 บ.โป่งหิน ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900848260805  กำลังดำเนินการ 
7827 เด็กชายเกรียงไกร   เกตุกล้า 153 ม.9 บ.ชุมแสง ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
7828 นายเกรียงไกร   สาโรจน์ 31 ม.12 บ.บ้านแมดน้อย ซ.- ถ.- ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280กำลังดำเนินการ 
7829 นายเกรียงไกร   สมคะเนย์ 100 ม.8 บ.สมบูรณ์ ซ. ถ. ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300881203119  กำลังดำเนินการ 
7830 เด็กชายเกล้าณรงค์   จั่นบางม่วง 37/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150025655272 กำลังดำเนินการ 
7831 นางสาวเกวลิน   แต่งแก้ว 85 ม.2 บ.- ซ. ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7832 เด็กหญิงเกวลิน   งิ้วจีน 267 ม.- บ.- ซ.- ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7833 เด็กหญิงเกวลิน   มาเจริญ 127 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 930000911933823 กำลังดำเนินการ 
7834 นางสาวเกศรา   คงทรัพย์ 64/4 ม.3 บ.- ซ.หนองโนน ถ.โกงเหลง ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 841600902172567  กำลังดำเนินการ 
7835 เด็กหญิงเกศรา   อินกัน 1 ม.4 บ.ฟากบึง ซ.- ถ.- ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7836 นางสาวเกศรินทร์   สีเสน 320 ม.15 บ.- ซ. ถ. ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180กำลังดำเนินการ 
7837 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์   นาจารย์ 197 ม.3 บ.บรูพา ซ.- ถ.- ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
7838 นางสาวเกษฒมณี   กองกูล 16 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300929641928  กำลังดำเนินการ 
7839 นายเกษม   แจ่มแก้ว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170กำลังดำเนินการ 
7840 เด็กชายเกษมสันต์   สายนุ้ย 12 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ. ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
7841 นางสาวเกษรา   บุญชิต 122 ม.9 บ.วังใหม่ ซ. ถ. ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7842 เด็กหญิงเกษสุดา   สุทธิวงศ์ 26 ม.2 บ.ค่าย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7843 นายเกสร   ลุงมนต์ 202/3 ม.6 บ.ฟ้าฮ่าม ซ. ถ. ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000857175075  กำลังดำเนินการ 
7844 เด็กหญิงเกสร   พรมสุวรรณ 475/2 ม.0 บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7845 เด็กหญิงเกสร   วัดชาวนา 4/13 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7846 เด็กชายเกียรติภูมิ   นาคเสน 9 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 74 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300896804618 กำลังดำเนินการ 
7847 เด็กชายเกียรติศักดิ์   โสมมา 73 ม.2 บ.บ๋าพอก ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7848 นายเกียรติศักดิ์   สุแพง 88 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
7849 เด็กชายเกียรติศักดิ์   แพงจันทร์ 17/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7850 นายเกียรติศักดิ์   พรมสนาม 111 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384