รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7826 นายอิทธิพร   หงษ์ทอง 123 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7827 เด็กหญิงอิทธิพรรณ   สุนทรชวลิต 523/33 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100881150070 กำลังดำเนินการ 
7828 เด็กชายอิทธิพล   แดงรามัน 49 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7829 เด็กชายอิทธิพล   ชัยสงค์ 26/2 ม.8 บ.หนองนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7830 เด็กชายอิทธิพล   หมื่นสุนทร 20 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200845873393 กำลังดำเนินการ 
7831 เด็กชายอิทธิพล   มั่นคง 189/70 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7832 สามเณรอิทธิรัตน์   แตงพรม 91/1 ม.13 บ.หนองโพ ซ. ถ. ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  กำลังดำเนินการ 
7833 นางสาวอินทิมา   ศรีเพ็ชร 84/5 ม.- บ.- ซ.ภาวนา ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000804455725  กำลังดำเนินการ 
7834 เด็กหญิงอินทิรา   มู่ฮำหมัดอารี 20/3 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7835 เด็กหญิงอินทิรา   ณ วิพันธ์ 58/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7836 นางสาวอินทิรา   สิงห์ราช 112 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250กำลังดำเนินการ 
7837 เด็กชายอิบรอฮิม   ใจบุญ 149 ม.4 บ.น้ำร้อน ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130081-0958242 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7838 เด็กชายอิบรอฮิม   ดามะยะ 46/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000843131525  กำลังดำเนินการ 
7839 เด็กชายอิบรอฮีม   เจะตีรอกี 61/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
7840 เด็กชายอิบรอเฮม   ตูกูโวะ 32 ม.1 บ.คอลอตันหยง ซ.0 ถ.0 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7841 เด็กหญิงอิฟตีซาน   ดีสะเอะ 115 ม.ม. บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7842 เด็กชายอิรฟาน   ลอจิ 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
7843 เด็กหญิงอิลฮาน   หะยีมะ 204/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7844 เด็กชายอิลฮาม   สีแต 160/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
7845 เด็กชายอิศม์เดช   พันธุเดช 62/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.หลังประปาใหม่ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7846 เด็กชายอิสรภาพ   สีทา 11/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
7847 เด็กหญิงอิสรีวัลย์   บุตรสมศรี 177 ม.5 บ.อูบมูง ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7848 เด็กชายอี   ไม่มีนามสกุล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 กำลังดำเนินการ 
7849 เด็กชายอุดม   พ่วงสายกิ่ม 8/206 ม.- บ.- ซ.77 ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
7850 เด็กชายอุดมพร   ขวัญวิชา 83 ม.4 บ.ควนเจะ ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388