รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7851 เด็กชายอาณาจักร   มอรูวี 72 ม.12 บ.ไหล่ทุ่ง ซ.- ถ.- ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300933749360 กำลังดำเนินการ 
7852 เด็กชายอาดัม   ยูโซะ 124/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7853 นายอาดัมส์   นิเตะ 33 ม.4 บ.ชะเอาะ ซ. ถ. ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
7854 เด็กชายอาติฟ   มะลี 17/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7855 สามเณรอาทร   จิตนอก 32/1 ม.7 บ.อิโค ซ. ถ. ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120  กำลังดำเนินการ 
7856 เด็กชายอาทร   งามนา 2/15 ม.- บ.สร้างเเก้ว ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7857 นางสาวอาทิตยา   สุกแก้วมณี 53 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 902200986790468 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7858 เด็กหญิงอาทิตยา   แสนอุบล 15 ม.8 บ.ฝั่งแดง ซ. ถ. ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  กำลังดำเนินการ 
7859 เด็กหญิงอาทิตยา   เล็กประชา 72 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
7860 นางสาวอาทิตยา   แสงดำ 130 ม.5 บ.ในโหล ซ.- ถ.- ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110092-5906073 กำลังดำเนินการ 
7861 เด็กชายอาทิตย์   เหมือนวงษ์ 42/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180  กำลังดำเนินการ 
7862 เด็กชายอาทิตย์   แซ่โค้ว 37 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500904726430 กำลังดำเนินการ 
7863 นายอาทิตย์   คลังเพ็ชร์ 12/173 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 120 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240  กำลังดำเนินการ 
7864 เด็กชายอาทิตย์   เรืองรุ่ง 4/6 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7865 เด็กชายอาทิตย์   สลักคำ 76 ม.1 บ.นาคำใหญ่ ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
7866 นายอาทิตย์   สุกเปล่ง 22/2 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
7867 นายอาทิตย์   ผ่อนตาม 155 ม.4 บ.จิกเทิง ซ. ถ. ต.จิกเทิง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330กำลังดำเนินการ 
7868 เด็กชายอาทิตย์   เชื้ออ่อน 114 ม.4 บ.บ้านหนองฮาง ซ. ถ. ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
7869 เด็กชายอาทิตย์   โอสถ 13 ม.10 บ.ดงบัง ซ. ถ. ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  กำลังดำเนินการ 
7870 เด็กชายอาทิตย์   สุยเหง้า - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
7871 เด็กชายอาทิตย์   เสียงโต 97/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7872 นายอาทิตย์พัฒน์   ใจมล 18 ม.- บ.- ซ.ราม 170 ถ.ราม ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7873 นายอานนท์   หลงอะหลี 50 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110084-9995624 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7874 เด็กชายอานนท์   เกษรราช 63/1 ม.4 บ.สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
7875 สามเณรอานนท์   ปะรุนรัมย์ 61 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394