รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7876 เด็กหญิงเก็จแก้ว   โพธิ์แก้ว 150 ม.2 บ.ลำดวน ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7877 เด็กชายเขตต์อรัญ   ธรรมยุติธรรม 202/152 ม.- บ.- ซ.อยู่วิทยา 12 ถ.อยู่วิทยา ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300816333289 021718818 กำลังดำเนินการ 
7878 เด็กชายเขตแดน   มาลาคำ 74 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7879 เด็กชายเจด็จ   พิจารณ์ 31 ม.2 บ.ท่าช้างน้อย ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
7880 เด็กหญิงเจนจิรา   ทองแก้ว 20 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130086-9641287 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7881 นางสาวเจนจิรา   กรมเมือง 20/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
7882 นางสาวเจนจิรา   คงสวนพริก 13 ม.- บ.- ซ.พงษ์เพชร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7883 นางสาวเจนจิรา   ดำเลิศ 237 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  กำลังดำเนินการ 
7884 เด็กหญิงเจนจิรา   บัวแสง 316 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7885 นางสาวเจนจิรา   เจริญฤทธิ์ 38/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 93140  กำลังดำเนินการ 
7886 เด็กชายเจนณรงค์   บุญเสริฐ 51 ม.5 บ.บ้านน้ำท่วม ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 371200801699884  กำลังดำเนินการ 
7887 เด็กชายเจริญ   สังข์แก้ว 123 ม.7 บ.บ้านเขาแดง ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120086-9616311 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7888 นายเจริญ   ไชยกุล 236 ม.7 บ.ร่องปอ ซ.- ถ.- ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7889 นายเจริญศักดิ์   ม่วงมา 97 ม.5 บ.บ้านป้อก ซ.- ถ.- ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 502500844825401  กำลังดำเนินการ 
7890 เด็กชายเจษฎา   ใหญ่เพ็ชร 58/128 ม.- บ.- ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250087-6839997 กำลังดำเนินการ 
7891 นายเจษฎา   มณีโชติ 102 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260084-8617349 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7892 เด็กชายเจษฎา   โพธิ์เข็ม 1/30 ม.- บ.- ซ.เอกชัย64/7 ถ.- ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 101500811382731  กำลังดำเนินการ 
7893 เด็กชายเจษฎา   เผือกนุช 174/1 ม.5 บ.ทุ่งขยาบ ซ. ถ. ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140  กำลังดำเนินการ 
7894 เด็กชายเจษฎา   อุ่นอ้ำ 331 ม.2 บ.ธาตุ ซ. ถ.สกลนคร-นครพนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
7895 นายเจษฎา   มาต้น 8 ม.3 บ.เหนือวัด ซ.- ถ.- ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7896 เด็กชายเจษฎา   ลาชัย 84 ม.2 บ.ค้อ ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7897 เด็กชายเจษฎา   โกเมศมิตร 266 ม.15 บ.บ้านนาไร่ใหญ่ ซ. ถ. ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900934841509  กำลังดำเนินการ 
7898 นายเจษฎา   แสงสีคำ 14 ม.1 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7899 เด็กชายเจษฎากร   ศูนย์กลาง 156/2 ม.8 บ.จุน ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500932195513  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7900 เด็กชายเจษฎากร   ใจใส  36 ม. บ. หนองดินดำ ซ. - ถ. - ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 472900934817746 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386