รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7876 เด็กชายเจษฎากร   ศูนย์กลาง 156/2 ม.8 บ.จุน ซ. ถ. ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 561500932195513  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7877 เด็กชายเจษฎากร   ใจใส  36 ม. บ. หนองดินดำ ซ. - ถ. - ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 472900934817746 กำลังดำเนินการ 
7878 เด็กชายเจษฎากร   แก่นจันทร์ 48/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7879 เด็กชายเจษฎากร   มูลราช 51 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34343  กำลังดำเนินการ 
7880 เด็กชายเจษฎากร   กิ่งพุ่ม 328 ม.8 บ.หลักเมือง ซ. ถ. ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
7881 นายเจษฎาพร   อินทร์นา 180 ม.1 บ.นาหมอม้า ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000กำลังดำเนินการ 
7882 นายเจษฎาพร   แก้วสุวรรณ 28/2 ม.2 บ.วัดจันทร์ ซ. ถ. ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190087345110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7883 เด็กชายเจษฏา   กุคำใส 187 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7884 เด็กชายเจษฏา   บุญอินทร์ส่ง 24/23 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 กำลังดำเนินการ 
7885 เด็กชายเจะรุสลัน   พะระอิง 19/4 ม.5 บ.0 ซ. ถ. ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7886 เด็กหญิงเจ๊ะคอดีเยาะห์   ปะดุกา 163 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160083-6597099 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7887 เด็กชายเฉลิมปิง   วะนา 100 ม.5 บ.บ้านเวียง ซ.- ถ.- ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
7888 เด็กชายเฉลิมพล   เพ็ชรน้อย 410 ม.4 บ.คลองน้ำเย็น ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7889 เด็กชายเชตุพันธ์   จันทร์แก้ว 138 ม.2 บ.คำหาด ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
7890 นายเชษฐา   งามฤทธิ์ 19 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
7891 เด็กชายเชาวลิต   ศรีบรรเทา - ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7892 เด็กชายเชิดชัย   ผุยชัย 42/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล5 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200823274988 กำลังดำเนินการ 
7893 เด็กชายเช้น   ลุงสู้ - ม.10 บ.โรงงานทำขนมปัง ซ.- ถ.พระราม2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
7894 เด็กชายเดชฤทธ์   กิติศรีวรพันธุ์ 31 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7895 นายเดชา   ชนะประสพ 77 ม.5 บ.ตบหู ซ. ถ. ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
7896 เด็กชายเดชาชัย   รุ่งเรือง 32/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7897 นายเดชานนท์   นุศิษย์ภาพ 6 ม.9 บ.สะเอิง ซ.- ถ.- ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120  กำลังดำเนินการ 
7898 เด็กหญิงเดือนนภา   แสงสว่าง 32 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200869186140  กำลังดำเนินการ 
7899 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   เมืองนาง 37 ม.7 บ.สงเปือย ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7900 เด็กชายเทพกวี   ดำหมือน 78/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-3265041 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384