รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7926 เด็กหญิงเบญจมาศ   คำงาม 52 ม.6 บ.หนองโน ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7927 นางสาวเบญจมาศ   กรวยนอก 353 ม.20 บ.หนองคต ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7928 นางสาวเบญจมาศ   ช่วยรักษา 264 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7929 เด็กหญิงเบญจวรรณ   ไพรสน 45/13 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต.สองสลึง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 211100984135856  กำลังดำเนินการ 
7930 เด็กหญิงเบญจวรรณ   สุขจิตร 130 ม.8 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
7931 เด็กหญิงเบญญทิพย์   ลื้อยอด 36 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160  กำลังดำเนินการ 
7932 เด็กหญิงเบญญาภรณ์   บุญเลิศ 8/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000080-6608693 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7933 นางสาวเปรมกมล   พลอยจินดา 112 ม.- บ.- ซ.ประชาอุทิศ 5 แยก3-1 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100851350864  กำลังดำเนินการ 
7934 นางสาวเปรมจิตร   ว่านม่วง 10/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000087-6627932 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7935 นางสาวเปรมปรา   ธรรมสาโรจน 19 ม.01 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300924131200  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7936 เด็กชายเปรมปรีดิ์   ไทยตระกูลพาณิช 95/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.นางลิ้นจี่ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 1012002-2863135  กำลังดำเนินการ 
7937 นายเปรมอนัน   แสงผา 154 ม.ุ6 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
7938 เด็กชายเปรมอนันต์   ทองทุม 645/45 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7939 เด็กชายเปเปอรฺ   เหมราช 112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
7940 นางสาวเพชรรัตน์   ยัญรัตน์ 416/6 ม.4 บ.จามจุรี ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7941 เด็กหญิงเพชรรัตน์    อินทร์อ่อน  108/5 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
7942 เด็กหญิงเพชรสวรรค์   ศรีมหาราช 721 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
7943 เด็กหญิงเพชรา   ชูช่วย 1/437 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160  กำลังดำเนินการ 
7944 เด็กชายเพชรายุทธ   นามพลแสน 75 ม.11 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400849542215 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7945 นายเพชรเอก   สมบัติศรี 114 ม.6 บ.ค้อเขียว ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500883343552  กำลังดำเนินการ 
7946 เด็กหญิงเพชรไพลิน   ศรีกานิล 84 ม.3 บ.บ้านหมันหย่อน ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
7947 เด็กหญิงเพลงพิณ   พรเฉลิมพงศ์ 45/131 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ 57 ถ.พัฒนาการ ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250081-820-9088 02-722-3619 กำลังดำเนินการ 
7948 นางสาวเพียงขวัญ   พิมพ์หาร 88 ม.7 บ.โนนทุ่ง ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
7949 เด็กหญิงเพ็ชรลดา   ศรัทธาสุข 108 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250085-7811825 กำลังดำเนินการ 
7950 นางสาวเพ็ญพักตร์   กุลภิรักษ์ 151 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384