รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7926 เด็กหญิงอารีรัตน์   พรรื่นเริง 163 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7927 เด็กหญิงอารีลักษณ์   คงสุวรรณ 117/50 ม.- บ.- ซ.ร่วมมิตรพัฒนาแยก4 ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220029984359 กำลังดำเนินการ 
7928 นางสาวอารีลักษณ์   คานมะเริง 153 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000กำลังดำเนินการ 
7929 เด็กชายอารือมัน   บือแน 79/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
7930 เด็กชายอาลี   แซ่ลิ้ม 797/36 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7931 เด็กชายอาลีฟ   แวมายอ 316 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150กำลังดำเนินการ 
7932 เด็กชายอาลียู   ซัมโบราแจคสัน 9/1 ม.4 บ.บ้านท่าพุทรา ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120  กำลังดำเนินการ 
7933 นายอำนาจ   กล่ำอุไร 1086 ม.- บ.- ซ.สวนพลู ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.แขวงทุ่งมหาเมฆ อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 022862013 กำลังดำเนินการ 
7934 นายอำนาจ   แซะ 75 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7935 เด็กชายอำนาจ   บำรุงเพชร 127 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7936 เด็กชายอำนาจพร   เขมะจันทร์ 90 ม.- บ.- ซ.บ้านบาตร ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงบ้านบาตร อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
7937 เด็กชายอำพล   วิโรพรหม 75 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม 48120กำลังดำเนินการ 
7938 นางสาวอำพา   เปาป่า 64 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130084-8057308 กำลังดำเนินการ 
7939 เด็กหญิงอิงครัต   ประชุมพันธ์ 317/39 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310081-665-9245 กำลังดำเนินการ 
7940 เด็กชายอิทธิกร   วรรณดร 128/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 111100613914751 กำลังดำเนินการ 
7941 เด็กชายอิทธิพงศ์   สุขสวัสดิ์ 12/2 ม.2 บ.สนามคลี ซ. ถ. ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 662200869262217  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7942 นายอิทธิพร   หงษ์ทอง 123 ม.2 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7943 เด็กหญิงอิทธิพรรณ   สุนทรชวลิต 523/33 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 94 ถ.- ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100881150070 กำลังดำเนินการ 
7944 เด็กชายอิทธิพล   แดงรามัน 49 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7945 เด็กชายอิทธิพล   ชัยสงค์ 26/2 ม.8 บ.หนองนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7946 เด็กชายอิทธิพล   หมื่นสุนทร 20 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 261200845873393 กำลังดำเนินการ 
7947 เด็กชายอิทธิพล   มั่นคง 189/70 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7948 สามเณรอิทธิรัตน์   แตงพรม 91/1 ม.13 บ.หนองโพ ซ. ถ. ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140  กำลังดำเนินการ 
7949 นางสาวอินทิมา   ศรีเพ็ชร 84/5 ม.- บ.- ซ.ภาวนา ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงจันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 109000804455725  กำลังดำเนินการ 
7950 เด็กหญิงอินทิรา   มู่ฮำหมัดอารี 20/3 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394