รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7926 เด็กชายเทพฤทธิ์   สิงหา 25/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
7927 เด็กชายเทพศักดิ์   มุสิกะ 21 ม.- บ.- ซ.- ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7928 เด็กชายเทพศิริ   ภาสอน 35 ม.4 บ.พืชผล ซ. ถ. ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7929 เด็กชายเทวินทร์   ชัยสงค์ 50 ม.5 บ.นาชุมคำ ซ.- ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7930 เด็กชายเทวินทร์   ชัยสงค์ 50 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
7931 เด็กชายเทียมฟ้า   ไหววิจิตร 27 ม.8 บ.คลองดู่ ซ. ถ. ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
7932 เด็กชายเธียรไชย   ศรีใจ 62/59 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
7933 เด็กหญิงเนตรชนก   ดำเกลี้ยง 190/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
7934 เด็กหญิงเนตรดาว   เกตุสุข - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 
7935 นางสาวเนตรนภา   คามจังหาร 70 ม.10 บ.ดอนคึมใหญ่ ซ. ถ. ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
7936 เด็กหญิงเนตรมณี   หมวกเมือง 31/73 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางขุนเทียน อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
7937 นายเนติธร   ไวทยะโชติ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 
7938 นายเนติธร   จูมไม้เมือง 163 ม.7 บ.บ้านโนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
7939 นายเนติพงษ์   ณ - ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
7940 เด็กชายเนติพงษ์   แสงย่อย 30 ม.4 บ.ยางโยภาพ ซ. ถ. ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140  กำลังดำเนินการ 
7941 เด็กชายเนติพงษ์   สายเทสี 39 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
7942 เด็กชายเนติรัฐ   บุญพงค์ 116 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190  กำลังดำเนินการ 
7943 นางสาวเนื่อทอง   ธิเรือง 56/5 ม.4 บ.แม่นาป้าก ซ. ถ. ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  กำลังดำเนินการ 
7944 เด็กหญิงเบญจพร   สมทรัพย์ 17 ม.8 บ.บ้านหนองกระทู้ ซ. ถ. ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190  กำลังดำเนินการ 
7945 เด็กหญิงเบญจพร   สมทรัพย์ 17 ม.8 บ.บ้านหนองกระทู้ ซ. ถ. ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190  กำลังดำเนินการ 
7946 เด็กชายเบญจพล   ข่ายม่าน 313/4 ม.- บ.- ซ.- ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
7947 นางสาวเบญจภัทร   ค่วยเทศ 102/1 ม.2 บ.นางเหลียว ซ.19 ถ.- ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502100914838831  กำลังดำเนินการ 
7948 นางสาวเบญจมาศ   ดวงมะลุ 96 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7949 เด็กหญิงเบญจมาศ   คำงาม 52 ม.6 บ.หนองโน ซ.- ถ.- ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
7950 นางสาวเบญจมาศ   กรวยนอก 353 ม.20 บ.หนองคต ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386