รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
776 เด็กชายยุสวี   แส้หมูด 298 ม.6 บ.บ้านปลักมาลัย ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
777 นายยูลัด   ลาเฉลิม 171 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
778 เด็กหญิงรจนา   พรหมวิจิตร 144/1 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120086-9590861 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
779 เด็กหญิงรจนา   สายานัย 279 ม.3 บ.บ้านเกาะยวน ซ. ถ. ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
780 เด็กหญิงรจนา   ยุทธศิลป์ชัย 54 ม.23 บ.ห้วยต้ม ซ. ถ. ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
781 นายรณชัย   พรหมศรี 206/4 ม.4 บ.คลองขุด ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
782 เด็กชายรดิศ   นุงอาลี 120/34 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
783 เด็กชายรติพงษ์   ธงไชย 145 ม.3 บ.โนนทอง ซ.- ถ.- ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
784 เด็กชายรพีภัทร   โฉมศรี 4 ม.11 บ.สังแก ซ.- ถ.- ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150กำลังดำเนินการ 
785 เด็กชายรสลี   จันทร์เพ็ญ 131 ม.8 บ.บ้านอุไร ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
786 เด็กหญิงรสศิณี   กาเหร็ม 98 ม.2 บ.ทุ่งสะโบ๊ะ ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120980-5408055 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
787 เด็กหญิงรสิตา   ปาลีบริรักษ์ 128 ม.19 บ.- ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000080-4946578 กำลังดำเนินการ 
788 เด็กหญิงรสิตา   มาตรมุนโฑ 94 ม.6 บ.ค้อน้อย ซ. ถ. ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360  กำลังดำเนินการ 
789 นายรอซี   สงชัย 143 ม.15 บ.บ้านในใส ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
790 เด็กชายรอญฮาร   ดวงตา 121 ม.4 บ.แประ ใต้ ซ. ถ. ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150095-0901259  กำลังดำเนินการ 
791 นายรอมฎอลย์   ยะดี 182 ม.5 บ.เกตรี ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
792 นางสาวรอฮาณีย์   หะยี 80/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.รามัน-มายอ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
793 เด็กชายรักษ์   ไสยะวงศา ึึ77/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ. ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160กำลังดำเนินการ 
794 เด็กชายรังสรรค์   ถินละออ 37 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000กำลังดำเนินการ 
795 เด็กชายรังสรรค์   หนิดภักดี 5 ม.4 บ.บ้านเขาดิน ซ. ถ. ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
796 เด็กชายรัชชานนท์   สาดล 88 ม.1 บ.บ้านบ่อเจ็ดลูก ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
797 เด็กชายรัชชานนท์   สารีธรรม 113 ม.4 บ.แจงงาม ซ. ถ. ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240  กำลังดำเนินการ 
798 เด็กหญิงรัชฏา   บุญราศรี 54/17 ม.- บ.- ซ.- ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000081-6092657  กำลังดำเนินการ 
799 เด็กชายรัชต์ธร   ขุนวงษ์ 16 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260กำลังดำเนินการ 
800 เด็กชายรัชนาถ   เพรี 46/1 ม.ุ6 บ.เขาวง ซ. ถ. ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385