รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
7976 นางสาวอุษณีย์   บรรพชาติ 139/5 ม.1 บ.บ้านแก่ง ซ.0 ถ.0 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000856511307 0856068863 กำลังดำเนินการ 
7977 นางสาวอุษณีย์   สุกกะเลิม 23 ม.- บ.นากระแซง ซ.- ถ.- ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160กำลังดำเนินการ 
7978 นางสาวอุษา   สำราญ 57/1 ม.14 บ.- ซ. ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
7979 เด็กชายอุสมาน   เจะเลาะ 123/3 ม.4 บ.0 ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7980 เด็กชายอุสมาน   ลอเด็ง 507 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
7981 เด็กหญิงอุสาวดี   แก้วบุญเรือง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
7982 เด็กชายอุเทน   กิ่งทอง 52 ม.7 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300806007562  กำลังดำเนินการ 
7983 สามเณรอุเทน   แก้วใส 447 ม.9 บ.ปางส้าน ซ. ถ. ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  กำลังดำเนินการ 
7984 เด็กหญิงอุไรรัตน์   ศรีพรมใต้ 42 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
7985 นางสาวอุไรวรรณ   ศิลารัก 26 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7986 เด็กหญิงอุไรวรรณ   ศรีสง่า 47/154 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000819867756  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7987 เด็กหญิงอุไลวรรณ   คุณบุราณ 108 ม.11 บ.โพนงาม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
7988 เด็กชายอเนชา   จินดารัตน์ 118/1 ม.13 บ.หนองกุ่ม ซ.- ถ.- ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7989 นายอโณทัย   โยงรัมย์ 17 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110กำลังดำเนินการ 
7990 เด็กชายอโณทัย   จันทร์เนียม 103/4 ม.2 บ.กำแพงดิน ซ. ถ. ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 662200631051299  กำลังดำเนินการ 
7991 เด็กชายอโนทัย   รักเมือง 424 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210กำลังดำเนินการ 
7992 นายฮัมดี   ยะโกะ 28/8 ม.4 บ.0 ซ.0 ถ. ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7993 เด็กชายฮัมดี   หยีมะยิ 1/3 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7994 นายฮัยดัรอลี   ปดูกา 81 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160093-3615715 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
7995 เด็กชายฮาซัน   โตะโยะ 106/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7996 เด็กหญิงฮาซามีญ์   เจ๊ะแต 39/1 ม.5 บ.แปแจง ซ. ถ. ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000  กำลังดำเนินการ 
7997 เด็กชายฮานาฟี   ล้าปัง 337 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
7998 เด็กหญิงฮานีฟา   จิ 136 ม.3 บ.ยุโป ซ. ถ. ต. อ. จ.ยะลา 95000091-3134382  กำลังดำเนินการ 
7999 เด็กชายฮาฟิตร์   กาซา 149/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8000 เด็กชายฮาฟิส   เจะเหาะ 55 ม.1 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394