รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8001 สามเณรเอกมงคล   มากวงษ์นาค 55/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140กำลังดำเนินการ 
8002 สามเณรเอกรัตน์   พรหมราช - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80130กำลังดำเนินการ 
8003 เด็กชายเอกรัตน์   รัตนวงศ์ 51/15 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100819594923 กำลังดำเนินการ 
8004 นายเอกราช   การคะณี 214/7 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพ - นนท์ 21 ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8005 เด็กชายเอกราช   ผ่านเสนา 247 ม.5 บ.โนนสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
8006 เด็กชายเอกรินทร์   ศิริ 200/4 ม.4 บ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8007 เด็กชายเอกรินทร์   ยิ้มนิล 62/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
8008 นายเอกลักษณ์   เพ็งแตง 111 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8009 เด็กชายเอกลักษณ์   มาลารัตน์ 55 ม.4 บ.บ้านโนนสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900881112012  กำลังดำเนินการ 
8010 เด็กชายเอกสิทธิ์   เรื่องประเสริฐ 2 ม.14 บ.นาห้วยเเดง ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8011 นายเอกอนันต์   วงสวัสดิ์ 52 ม.8 บ.ระเว ซ.- ถ.- ต. อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8012 นายเอนก   เกตุบี 32 ม.14 บ.ท่ากระพี้ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
8013 เด็กชายเอนก   ประทัง 62 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 
8014 เด็กหญิงเอหม่อน   พม่า 79 ม.10 บ.โพธ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
8015 เด็กหญิงเอื้อมพร   แพงทรัพย์ 123/19 ม.- บ.สร้างแก้ว ซ. ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8016 เด็กหญิงเอื้ออารี   อักษร 229 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8017 นางสาวแก่นมณี   ทะเลลึก 48 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
8018 เด็กหญิงแคทลียา   แอนตี้ 128/38 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา8 ถ.รามอินทรา ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8019 นางสาวแคทลียา   หยังดี 41/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 921200871120875  กำลังดำเนินการ 
8020 นางสาวแดง   สายใหม 45 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8021 นายแดนเทพ   เฮ้าประมงค์ 1/1002 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.สุขาภิบาล3 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400800640883 กำลังดำเนินการ 
8022 นางสาวแพรวพรรณ   จันทร์ปิง 137/37 ม.2 บ.ช้างเผือก ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8023 เด็กหญิงแพรวพราว   มั่นหมาย 348/702 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000กำลังดำเนินการ 
8024 นางสาวแพรวภรณ์   นาโควงค์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8025 เด็กหญิงแพรวิรัญญา   เยาว์พฤกษ์ชัย 48/150 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240082-8436464 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384