รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8001 เด็กหญิงอิลฮาน   หะยีมะ 204/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8002 เด็กชายอิลฮาม   สีแต 160/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8003 เด็กชายอิศม์เดช   พันธุเดช 62/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.หลังประปาใหม่ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8004 นายอิสมาแอ   อาแว 11/2 ม.3 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
8005 เด็กชายอิสรภาพ   สีทา 11/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000กำลังดำเนินการ 
8006 เด็กหญิงอิสรีวัลย์   บุตรสมศรี 177 ม.5 บ.อูบมูง ซ. ถ. ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8007 เด็กชายอี   ไม่มีนามสกุล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 กำลังดำเนินการ 
8008 เด็กชายอุดม   พ่วงสายกิ่ม 8/206 ม.- บ.- ซ.77 ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
8009 เด็กชายอุดมพร   ขวัญวิชา 83 ม.4 บ.ควนเจะ ซ.- ถ.- ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8010 เด็กชายอุดมศักดิ์   เจริญสุข 169 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74120กำลังดำเนินการ 
8011 เด็กชายอุดมเดช   เพ็ญโคกสูง 68 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120กำลังดำเนินการ 
8012 นายอุทัย   นางาม 36 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
8013 นายอุทัย   ดำอ่ำ 201 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140กำลังดำเนินการ 
8014 เด็กหญิงอุทัยทิพย์   อินทร์พรหม 54 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 24130กำลังดำเนินการ 
8015 เด็กชายอุทิศ   เวทไทยสงค์ 116 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8016 เด็กหญิงอุบลรัตน์   หีตหนู 63/4 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160086-2695064 กำลังดำเนินการ 
8017 เด็กหญิงอุรวดี   พรหมสิทธิ์ 224/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8018 เด็กหญิงอุลัยพร   เสือนิ่ม 59/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110  กำลังดำเนินการ 
8019 นางสาวอุษณีย์   บรรพชาติ 139/5 ม.1 บ.บ้านแก่ง ซ.0 ถ.0 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 600000856511307 0856068863 กำลังดำเนินการ 
8020 นางสาวอุษณีย์   สุกกะเลิม 23 ม.- บ.นากระแซง ซ.- ถ.- ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160กำลังดำเนินการ 
8021 นางสาวอุษา   สำราญ 57/1 ม.14 บ.- ซ. ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130กำลังดำเนินการ 
8022 เด็กชายอุสมาน   เจะเลาะ 123/3 ม.4 บ.0 ซ. ถ. ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8023 เด็กชายอุสมาน   ลอเด็ง 507 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8024 เด็กหญิงอุสาวดี   แก้วบุญเรือง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8025 เด็กชายอุเทน   กิ่งทอง 52 ม.7 บ.โคกสว่าง ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300806007562  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396