รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8051 เด็กหญิงเราะ   ขุนภักดี 522/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
8052 นายเรืองฤทธิ์   จับแสงจันทร์ 25/2 ม.14 บ.หนองปลวก ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8053 เด็กชายเรืองวุฒิ   มีแสวง 3/1 ม.6 บ.บ้านนาเกา ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
8054 นายเรืองศักดิ์   พันธ์เดช 41 ม.10 บ.คำผาสุก ซ.- ถ.- ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
8055 เด็กชายเลิศมงคล   โชคยิ้มสิริ 430 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200835492182 กำลังดำเนินการ 
8056 เด็กหญิงเวสารัช   นาคแท้ 138 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
8057 เด็กชายเศรษฐพงษ์   วงษ์มณี 191 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 
8058 นายเศรษฐวัฒน์   ญาณะแขก 3/1 ม.13 บ.สันลมจอย ซ.6 ถ.- ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 502000942368770  กำลังดำเนินการ 
8059 นายเศรษฐา   นาสงวน 55 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140กำลังดำเนินการ 
8060 เด็กชายเสกสรร   จันทร์มณี 130 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260082-1792720 กำลังดำเนินการ 
8061 นายเสกสรร   ชมเชย 63/5 ม.- บ.- ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม 4 ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 103300917541466 กำลังดำเนินการ 
8062 เด็กชายเสกสรร   กุลาไสย 48/1 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8063 เด็กชายเสกสรร   เพชรโชติ 184 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 931800860895853 กำลังดำเนินการ 
8064 นายเสกสรรค์   พาหา 32 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000811918619 กำลังดำเนินการ 
8065 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ศิวิจารย์ 97 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
8066 นายเสรี   พันธ์จันทร์ 144 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8067 นางสาวเสาร์วรจ   คลังกลาง 154 ม.17 บ.ปลายนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8068 นางสาวเสาวนีย์   กรรขำ 201 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
8069 นางสาวเสาวนีย์   ดวงคำผุย 16 ม.3 บ.ท่าบ่อแบง ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8070 เด็กหญิงเสาวภา   รัดแดง 51/14 ม.6 บ.- ซ.3 ถ.- ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100904727116  กำลังดำเนินการ 
8071 เด็กหญิงเสาวส   รักษาชน 143 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8072 สามเณรเอ   พรหมมายนต์ 152 ม.5 บ.บ้านม่อนเงาะ ซ. ถ. ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  กำลังดำเนินการ 
8073 เด็กชายเอกณรงค์   แซ่เจีย 3 ม.1 บ.อ่างใหญ่ ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000987272355  กำลังดำเนินการ 
8074 นายเอกนที   อินต๊ะ 191 ม.3 บ.หางดง ซ.- ถ.ฮอดวังสุข ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
8075 เด็กชายเอกพงศ์   คำสอน 108 ม.2 บ.คำบิดโคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500856431107  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388