รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8076 นายเกษม   แจ่มแก้ว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21170กำลังดำเนินการ 
8077 เด็กชายเกษมสันต์   สายนุ้ย 12 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ. ระนอง 85120กำลังดำเนินการ 
8078 นางสาวเกษรา   บุญชิต 122 ม.9 บ.วังใหม่ ซ. ถ. ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8079 เด็กหญิงเกษสุดา   สุทธิวงศ์ 26 ม.2 บ.ค่าย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
8080 นายเกสร   ลุงมนต์ 202/3 ม.6 บ.ฟ้าฮ่าม ซ. ถ. ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 500000857175075  กำลังดำเนินการ 
8081 เด็กหญิงเกสร   พรมสุวรรณ 475/2 ม.0 บ.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนท์ ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8082 เด็กหญิงเกสร   วัดชาวนา 4/13 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8083 เด็กชายเกียรติภูมิ   นาคเสน 9 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 74 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300896804618 กำลังดำเนินการ 
8084 เด็กชายเกียรติศักดิ์   โสมมา 73 ม.2 บ.บ๋าพอก ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8085 นายเกียรติศักดิ์   สุแพง 88 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  กำลังดำเนินการ 
8086 เด็กชายเกียรติศักดิ์   แพงจันทร์ 17/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330  กำลังดำเนินการ 
8087 นายเกียรติศักดิ์   พรมสนาม 111 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8088 เด็กชายเกียรติศักดิ์   หม่องพรม 176 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
8089 เด็กชายเกีรติศักดิ์   เหร็บควนเคี่ยม 62/8 ม.1 บ.มะหงัง ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8090 เด็กหญิงเก็จแก้ว   โพธิ์แก้ว 150 ม.2 บ.ลำดวน ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8091 นายเขตขจร   รอดทองเต็ม 115 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400851645993 กำลังดำเนินการ 
8092 เด็กชายเขตต์อรัญ   ธรรมยุติธรรม 202/152 ม.- บ.- ซ.อยู่วิทยา 12 ถ.อยู่วิทยา ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300816333289 021718818 กำลังดำเนินการ 
8093 เด็กชายเขตแดน   มาลาคำ 74 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8094 เด็กชายเจด็จ   พิจารณ์ 31 ม.2 บ.ท่าช้างน้อย ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
8095 เด็กชายเจตนิพัฒน์   พนมเริงศักดิ์ 27/1 ม.- บ.- ซ.เคหะร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200802831441 021877730 กำลังดำเนินการ 
8096 เด็กหญิงเจนจิรา   ทองแก้ว 20 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130086-9641287 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8097 นางสาวเจนจิรา   กรมเมือง 20/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
8098 นางสาวเจนจิรา   คงสวนพริก 13 ม.- บ.- ซ.พงษ์เพชร ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8099 นางสาวเจนจิรา   ดำเลิศ 237 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  กำลังดำเนินการ 
8100 เด็กหญิงเจนจิรา   บัวแสง 316 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396