รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8076 เด็กหญิงโสภา   จังแฮ 40/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
8077 นางสาวโสภา   จุมพลขันธ์ 117 ม.8 บ.ท่าคันโท ซ.- ถ.- ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900887367889 กำลังดำเนินการ 
8078 นางสาวโสรญา   คงหนู 81 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130087-3982631 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8079 นางสาวโสรยา   ศรีสอาด 19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170085-6044188  กำลังดำเนินการ 
8080 นายโอภาส   มูลขำ 32 ม.5 บ.หาดใหญ่ ซ. ถ. ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500881527006 กำลังดำเนินการ 
8081 นางสาวใบฝ้าย   ทับแฟง 105/13 ม.5 บ.รางนำ้ใส ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
8082 เด็กชายใหม่   - 94/17 ม.4 บ.บางปลา ซ.บางปลา ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000876665695  กำลังดำเนินการ 
8083 สามเณรไกรทัศน์   รสมาลี 118 ม.1 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กำลังดำเนินการ 
8084 เด็กชายไกรพิชญ์   แป้นนคร 128 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8085 เด็กชายไกรยุทธ   บุตรทอง 27/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100084010411295 กำลังดำเนินการ 
8086 นายไกรศร   จะหงะ 145 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280080-3468749 กำลังดำเนินการ 
8087 นายไกรสร   กุลาไสย 163 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8088 นายไกรสร   ชื่นบาล 28 ม.5 บ.แม่แป้น ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
8089 นายไขแสง   ศรีชนะ - ม.- บ.- ซ.ปรีดีพนมยงค์46 ถ.สุขุมวิท71 ต.แขวงคลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110กำลังดำเนินการ 
8090 เด็กชายไชยพร   สุขโกษา 26/6 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 111100913832987 กำลังดำเนินการ 
8091 เด็กชายไชยพัฒน์   อยู่ฤกษ์ 99 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100819823363 กำลังดำเนินการ 
8092 เด็กชายไชยวัฒน์   เรืองศิริ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
8093 เด็กชายไชยวัฒน์   เลาะไธสง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8094 นายไชยเชษฐ์   พรหมชนะ 15/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000843141349 กำลังดำเนินการ 
8095 นางสาวไซนับ   ปุเต๊ะ 132/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190กำลังดำเนินการ 
8096 เด็กชายไซนุดดีน   สะเดะ 3/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8097 เด็กชายไตรภพ   ขันติวงศ์ 75 ม.6 บ.สายนาดงอุปถัมภ์ ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100884564694  กำลังดำเนินการ 
8098 เด็กหญิงไประมา   ครองสุข 245 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110กำลังดำเนินการ 
8099 นายไพฑูรย์   อบเชย 94 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8100 เด็กชายไพฑูรย์   สมคูณ 150 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385