รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8101 เด็กชายไพรพนา   ลาผม 54 ม.19 บ.วังใหม่ ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8102 นายไพรวิท   ช่างต่อ 64/77 ม.1 บ.- ซ.บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000870625143 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8103 นายไพรสันต์   สร้อยชมภู 504/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8104 นายไพรัตน์   เชื้อคำเพ็ง 79 ม.1 บ.วังตามัว ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8105 นางสาวไพลิน   อนุศรี 37 ม.8 บ.แม่สุขเหนือ ซ.- ถ.- ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 521400816020615  กำลังดำเนินการ 
8106 เด็กหญิงไพลิน   รุ่งศรีพิเชียร 595/7 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 202200944373223  กำลังดำเนินการ 
8107 นายไพวัน   พรมราช 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8108 สามเณรไพศาล   พรหมแต่ง 4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.ถ.เทศบาล ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130  กำลังดำเนินการ 
8109 เด็กชายไพสณฑ์   สุขศรีรัง 718/21 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 902200937748629 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8110 เด็กชายไพโรจน์   ไตรงาม 28 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8111 เด็กชายไวยวัฒน์   โสมมิตะ 85/78 ม.- บ.- ซ.เชิงเนิน ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 210000926067889  กำลังดำเนินการ 
8112 นางสาวไอยอาทิตย์   ฟูทอง 28/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8113 เด็กชายไอรดา   พุ่มโต 89 ม.- บ.- ซ.- ถ.โรงไฟฟ้า ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8114 เด็กชายไอศูรย์   เขื่อนศิริ 157 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400984615682 กำลังดำเนินการ 
8115 นางสาวกชกร   สีไสวพร 99/46 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8116 นางสาวกชพร   ทะอุชิ 327 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 107 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8117 นางสาวกชพรรณ   สกุลพานิช 165/1110 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000805059261 กำลังดำเนินการ 
8118 นางสาวกนกพร   มีพันธ์ 119/3 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย28/1 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400961233110 กำลังดำเนินการ 
8119 นายกนกพล   ท้าวเครือ  90/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8120 นางสาวกนกมณี   ข่าล่า 263 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8121 นางสาวกนกวรรณ   ภมรานนท์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8122 นางสาวกนกวรรณ   คงเกิด 40 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140กำลังดำเนินการ 
8123 นางสาวกนกอร   ชำนาญฤทธิ์ 129 ม.6 บ.ดอนม่วย ซ. ถ. ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8124 นางสาวกมลชนก   จุ้ยเลิก 30/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ควนขัน ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8125 นางสาวกมลชนก   พุ่มจิต 1 ม.- บ.- ซ.ตรอกป้าย ถ.- ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385