รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8126 นางสาวเมธาวดี   นาคศรีคร้าน 11 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300616168035  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8127 เด็กหญิงเมธาวดี   โต๊ะซัม 326 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
8128 เด็กหญิงเมธาวี   ฉายารัตน์ 11/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ogiL ต.แขวงสี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
8129 นางสาวเมธาวี   อ่อนลา 13/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8130 เด็กชายเมธาวี   บัวผัน 125 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800861776737 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8131 นายเมธาวุฒิ   สุภาเสพย์ 40/14 ม.- บ.- ซ.สีน้ำเงิน ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8132 เด็กชายเมธาสิทธิ์   ไชยต้นเทือก ึ7 ม.5 บ.ผักอีตู่ ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
8133 เด็กชายเมธิชัย   ซาววา 97 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  กำลังดำเนินการ 
8134 เด็กหญิงเมธิณี   บุญครอง 13 ม.8 บ.บ้านคำโพธิ์ ซ. ถ. ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
8135 เด็กชายเมธิสิทธิ์   ซาววา 97 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  กำลังดำเนินการ 
8136 นายเมธี   นาพงษ์ 24 ม.8 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8137 เด็กชายเมษัณฑ์   ชีพเรืองรอง 900 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 931200918469855 กำลังดำเนินการ 
8138 เด็กหญิงเมษา   ผิวเงิน 5/416 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200827025110 กำลังดำเนินการ 
8139 เด็กหญิงเยาวพา   แสนลา 64 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8140 เด็กหญิงเยาวลักษณ์   แซ่ลิ่ม 19 ม.- บ.- ซ.- ถ.ถนัดสร้างพัฒนา ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8141 นางสาวเรวดี   มลยง 8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120085-7837347 กำลังดำเนินการ 
8142 นายเรวัต   ทองเครือ 5/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120กำลังดำเนินการ 
8143 เด็กชายเรอศักดิ์   กองคำ 52 ม.4 บ.หนองไผ่ ซ. ถ. ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000  กำลังดำเนินการ 
8144 เด็กหญิงเราะ   ขุนภักดี 522/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000กำลังดำเนินการ 
8145 นายเรืองฤทธิ์   จับแสงจันทร์ 25/2 ม.14 บ.หนองปลวก ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8146 เด็กชายเรืองวุฒิ   มีแสวง 3/1 ม.6 บ.บ้านนาเกา ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
8147 นายเรืองศักดิ์   พันธ์เดช 41 ม.10 บ.คำผาสุก ซ.- ถ.- ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
8148 เด็กชายเลิศมงคล   โชคยิ้มสิริ 430 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200835492182 กำลังดำเนินการ 
8149 เด็กหญิงเวสารัช   นาคแท้ 138 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองชีล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 92110กำลังดำเนินการ 
8150 เด็กชายเศรษฐพงษ์   วงษ์มณี 191 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392