รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8126 นางสาวกมลชนก   สุขเที่ยง 364 ม.- บ.- ซ.ติวานนท์45 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 111200957856320 กำลังดำเนินการ 
8127 นางสาวกมลชนก   ผ่าโผน 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.เกษมวัน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900902584172 กำลังดำเนินการ 
8128 นางสาวกมลเนตร   ทิดทัดด้วง 7 ม.- บ.- ซ.- ถ.แจ้งสนิท 13 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000868699466 กำลังดำเนินการ 
8129 นางสาวกรกนก   คล้ายวิมุต 805 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจริญรัถ ต.แขวงคลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
8130 นางสาวกรกนก   กันภัย 485 ม.- บ.CJ ซ.เทียนทะเล ถ.เทียนทะเล ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8131 นางสาวกรชนก   ป้องกัน 118/7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 105400983653415 กำลังดำเนินการ 
8132 นายกรณัท   ภักดีรัตน์ 419 ม.- บ.- ซ.ส.ธรณินทร์ 4 ถ.- ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
8133 นายกรธัช   จันทรปภารวี  317/30 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 102300899196445 025388145 กำลังดำเนินการ 
8134 นางสาวกรรณธิการ์   จิตตะกัน 39/2 ม.5 บ.ป่าเลา ซ. ถ. ต. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  กำลังดำเนินการ 
8135 นางสาวกรรณิกานต์   พละสูรย์ 143 ม.6 บ.คึม ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
8136 นางสาวกรรณิการ์   เทพโยธา 45 ม.8 บ.บ้านท่าก้อน ซ. ถ. ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
8137 นางสาวกรรทิมา   แสงสว่าง 85 ม.3 บ.ตากแดด ซ.- ถ.- ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 3413009-8121-3868 กำลังดำเนินการ 
8138 นายกรวิชญ์   จันทร์มณี 106 ม.- บ.- ซ.วัดเวฬุวนาราม ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100870077979 กำลังดำเนินการ 
8139 นางสาวกรัณฑรัตน์   ทิพยอัครเศรษฐ์ 609 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 
8140 นายกรีฑา   เอี่ยมสะอาด 264 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8141 นางสาวกฤชกร   ปินตะคุปต์ 15/83 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองค้างพลู อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160กำลังดำเนินการ 
8142 นางสาวกฤติยาณี   วงค์สาเนา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 410000820893869 กำลังดำเนินการ 
8143 นายกฤตเมต   รอดประสิทธิ์ 79/40 ม.หม บ.หมู่บ้านชัยพัฒน์ ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8144 นายกฤตเมธ   ลอระพงษ์ 442/22 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8145 นายกฤษฎา   บุปผากัณฑ์ 501 ม.- บ.- ซ.66 ถ.พระรามสาม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120-089-885-1809  กำลังดำเนินการ 
8146 นายกฤษฎา   ขวัญเมือง 57 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
8147 นายกฤษฎาวุฒิ   บุตรปอด 82 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8148 นายกฤษณะ   ขันคำ 41 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160  กำลังดำเนินการ 
8149 นายกฤษณะ   อินทร์แม้น 152 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000622524723 กำลังดำเนินการ 
8150 นางสาวกฤษณา   เฟื่องฟุ้ง 17/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000890321865  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385