รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8126 เด็กชายเฉลิมปิง   วะนา 100 ม.5 บ.บ้านเวียง ซ.- ถ.- ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8127 เด็กชายเฉลิมพล   เพ็ชรน้อย 410 ม.4 บ.คลองน้ำเย็น ซ. ถ. ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8128 เด็กชายเชตุพันธ์   จันทร์แก้ว 138 ม.2 บ.คำหาด ซ. ถ. ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8129 นายเชษฐา   งามฤทธิ์ 19 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170กำลังดำเนินการ 
8130 เด็กชายเชาวลิต   ศรีบรรเทา - ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8131 เด็กชายเชิดชัย   ผุยชัย 42/22 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล5 ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200823274988 กำลังดำเนินการ 
8132 เด็กชายเช้น   ลุงสู้ - ม.10 บ.โรงงานทำขนมปัง ซ.- ถ.พระราม2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8133 เด็กชายเดชฤทธ์   กิติศรีวรพันธุ์ 31 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8134 นายเดชา   ชนะประสพ 77 ม.5 บ.ตบหู ซ. ถ. ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
8135 เด็กชายเดชาชัย   รุ่งเรือง 32/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8136 นายเดชานนท์   นุศิษย์ภาพ 6 ม.9 บ.สะเอิง ซ.- ถ.- ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120  กำลังดำเนินการ 
8137 เด็กหญิงเดือนนภา   แสงสว่าง 32 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 502200869186140  กำลังดำเนินการ 
8138 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   เมืองนาง 37 ม.7 บ.สงเปือย ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
8139 เด็กชายเทพกวี   ดำหมือน 78/3 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130098-3265041 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8140 เด็กหญิงเทพธิดา   สายสังข์ 93 ม.1 บ.บงเหนือ ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
8141 นายเทพบดี   ผูกจิตร์ 271 ม.- บ.- ซ.- ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000833118550 กำลังดำเนินการ 
8142 เด็กชายเทพฤทธิ์   สิงหา 25/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110กำลังดำเนินการ 
8143 เด็กชายเทพศักดิ์   มุสิกะ 21 ม.- บ.- ซ.- ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8144 เด็กชายเทพศิริ   ภาสอน 35 ม.4 บ.พืชผล ซ. ถ. ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8145 เด็กชายเทวินทร์   ชัยสงค์ 50 ม.5 บ.นาชุมคำ ซ.- ถ.- ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
8146 เด็กชายเทวินทร์   ชัยสงค์ 50 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350  กำลังดำเนินการ 
8147 เด็กชายเทียมฟ้า   ไหววิจิตร 27 ม.8 บ.คลองดู่ ซ. ถ. ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160  กำลังดำเนินการ 
8148 เด็กชายเธียรไชย   ศรีใจ 62/59 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  กำลังดำเนินการ 
8149 เด็กหญิงเนตรชนก   ดำเกลี้ยง 190/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8150 เด็กหญิงเนตรดาว   เกตุสุข - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396