รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8151 นางสาวกฤชกร   ปินตะคุปต์ 15/83 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองค้างพลู อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160กำลังดำเนินการ 
8152 นางสาวกฤติยาณี   วงค์สาเนา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 410000820893869 กำลังดำเนินการ 
8153 นายกฤตเมต   รอดประสิทธิ์ 79/40 ม.หม บ.หมู่บ้านชัยพัฒน์ ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8154 นายกฤตเมธ   ลอระพงษ์ 442/22 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8155 นายกฤษฎา   บุปผากัณฑ์ 501 ม.- บ.- ซ.66 ถ.พระรามสาม ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120-089-885-1809  กำลังดำเนินการ 
8156 นายกฤษฎา   ขวัญเมือง 57 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
8157 นายกฤษฎาวุฒิ   บุตรปอด 82 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8158 นายกฤษณะ   ขันคำ 41 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160  กำลังดำเนินการ 
8159 นายกฤษณะ   อินทร์แม้น 152 ม.7 บ.หนองวัวดำ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000622524723 กำลังดำเนินการ 
8160 นางสาวกฤษณา   เฟื่องฟุ้ง 17/3 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000890321865  กำลังดำเนินการ 
8161 นายกฤษณ์ชนนท์   มีปัญญา 383 ม.- บ.โชคชัย 2 ซ.ลาดพร้าว 96 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310089-765-051   กำลังดำเนินการ 
8162 นายกฤษดา   มาสี 40 ม.- บ.- ซ.สุคนธสวัสดิ์1 ถ.- ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
8163 นายกฤษติน   ตันติศักดื์ 330 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800861643020  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8164 นายกวิน   สังขกร 20/6 ม.5 บ.- ซ.สุคนธวิท29 ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 740000891435533  กำลังดำเนินการ 
8165 นางสาวกวินธิดา   หอมใส 299 ม.3 บ.คลองเมือง ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000932278350 กำลังดำเนินการ 
8166 นางสาวกษภากร   มูสิกะเจริญ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8167 นายกอบเดช   ทองคำ 182 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8168 นางสาวกอแก้ว   การเพียร 11/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
8169 นางสาวกัญจนา   มีคุณ 45 ม.7 บ.แสงน้อย ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
8170 นางสาวกัญชพร   สุขขัง 6 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า ถ.ลาดปลาเค้า ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8171 นางสาวกัญญาพักตร์   หนูเปลี่ยน 163 ม.- บ.- ซ.- ถ.รัชฎาภิเษก ต.แขวงบุคคโล อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
8172 นางสาวกัญญาพัชร   ขุนอินทร์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
8173 นางสาวกัญญาพัชร   อังสุเบอิ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
8174 นางสาวกัญญารัตน์   แก้วน้อย 66/24 ม.- บ.- ซ.วัดช่องลม ถ.- ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120094-857-3285  กำลังดำเนินการ 
8175 นางสาวกัญญ์นภัส   นราสุวรรณ 122 ม.- บ.ศรีวรา ซ.36/1 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240 0273213144 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385