รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8176 เด็กชายไพสณฑ์   สุขศรีรัง 718/21 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 902200937748629 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8177 เด็กชายไพโรจน์   ไตรงาม 28 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8178 เด็กชายไวยวัฒน์   โสมมิตะ 85/78 ม.- บ.- ซ.เชิงเนิน ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 210000926067889  กำลังดำเนินการ 
8179 นางสาวไอยอาทิตย์   ฟูทอง 28/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8180 เด็กชายไอรดา   พุ่มโต 89 ม.- บ.- ซ.- ถ.โรงไฟฟ้า ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8181 เด็กชายไอศูรย์   เขื่อนศิริ 157 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400984615682 กำลังดำเนินการ 
8182 นางสาวกชกร   สีไสวพร 99/46 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8183 นางสาวกชพร   ทะอุชิ 327 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 107 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8184 นางสาวกชพรรณ   สกุลพานิช 165/1110 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000805059261 กำลังดำเนินการ 
8185 นางสาวกนกพร   มีพันธ์ 119/3 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย28/1 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400961233110 กำลังดำเนินการ 
8186 นายกนกพล   ท้าวเครือ  90/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8187 นางสาวกนกมณี   ข่าล่า 263 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8188 นางสาวกนกวรรณ   ภมรานนท์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8189 นางสาวกนกวรรณ   คงเกิด 40 ม.16 บ.- ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140กำลังดำเนินการ 
8190 นางสาวกนกอร   ชำนาญฤทธิ์ 129 ม.6 บ.ดอนม่วย ซ. ถ. ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8191 นางสาวกมลชนก   จุ้ยเลิก 30/2 ม.8 บ.- ซ.- ถ.ควนขัน ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8192 นางสาวกมลชนก   พุ่มจิต 1 ม.- บ.- ซ.ตรอกป้าย ถ.- ต.แขวงบางค้อ อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8193 นางสาวกมลชนก   สุขเที่ยง 364 ม.- บ.- ซ.ติวานนท์45 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 111200957856320 กำลังดำเนินการ 
8194 นางสาวกมลชนก   ผ่าโผน 8 ม.- บ.- ซ.- ถ.เกษมวัน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900902584172 กำลังดำเนินการ 
8195 นางสาวกมลเนตร   ทิดทัดด้วง 7 ม.- บ.- ซ.- ถ.แจ้งสนิท 13 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000868699466 กำลังดำเนินการ 
8196 นางสาวกรกนก   คล้ายวิมุต 805 ม.- บ.- ซ.- ถ.เจริญรัถ ต.แขวงคลองสาน อ.เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
8197 นางสาวกรกนก   กันภัย 485 ม.- บ.CJ ซ.เทียนทะเล ถ.เทียนทะเล ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8198 นางสาวกรชนก   ป้องกัน 118/7 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 105400983653415 กำลังดำเนินการ 
8199 นายกรณัท   ภักดีรัตน์ 419 ม.- บ.- ซ.ส.ธรณินทร์ 4 ถ.- ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
8200 นายกรธัช   จันทรปภารวี  317/30 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงสามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 102300899196445 025388145 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388