รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8176 นายเปรมอนัน   แสงผา 154 ม.ุ6 บ.ผาสุก ซ. ถ. ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280  กำลังดำเนินการ 
8177 เด็กชายเปรมอนันต์   ทองทุม 645/45 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8178 เด็กชายเปเปอรฺ   เหมราช 112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8179 นางสาวเพชรรัตน์   ยัญรัตน์ 416/6 ม.4 บ.จามจุรี ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8180 เด็กหญิงเพชรรัตน์    อินทร์อ่อน  108/5 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180กำลังดำเนินการ 
8181 เด็กหญิงเพชรสวรรค์   ศรีมหาราช 721 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8182 เด็กชายเพชรัตน์   ศรีขว้าง 157 ม.3 บ.ปลาปากน้อย ซ.- ถ.- ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
8183 เด็กหญิงเพชรา   ชูช่วย 1/437 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160  กำลังดำเนินการ 
8184 เด็กชายเพชรายุทธ   นามพลแสน 75 ม.11 บ.บ้านแพง ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400849542215 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8185 นายเพชรเอก   สมบัติศรี 114 ม.6 บ.ค้อเขียว ซ. ถ. ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500883343552  กำลังดำเนินการ 
8186 เด็กหญิงเพชรไพลิน   ศรีกานิล 84 ม.3 บ.บ้านหมันหย่อน ซ. ถ.ชยางกูร ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110  กำลังดำเนินการ 
8187 เด็กหญิงเพลงพิณ   พรเฉลิมพงศ์ 45/131 ม.- บ.- ซ.พัฒนาการ 57 ถ.พัฒนาการ ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250081-820-9088 02-722-3619 กำลังดำเนินการ 
8188 นางสาวเพียงขวัญ   พิมพ์หาร 88 ม.7 บ.โนนทุ่ง ซ. ถ. ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180  กำลังดำเนินการ 
8189 เด็กหญิงเพียงขวัญ   อันแสน 151 ม.6 บ.บ้านหนองแวงงิ้วตาก ซ.- ถ.- ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140กำลังดำเนินการ 
8190 เด็กหญิงเพ็ชรลดา   ศรัทธาสุข 108 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250085-7811825 กำลังดำเนินการ 
8191 นางสาวเพ็ญพักตร์   กุลภิรักษ์ 151 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8192 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   สุขชุม 30/65 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 102300863220781 กำลังดำเนินการ 
8193 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   วงศ์ตาเขียว 187 ม.8 บ.สามหลัง ซ.- ถ.- ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 501600841402693  กำลังดำเนินการ 
8194 เด็กหญิงเมทินี   บุญสมัคร 132 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 341500849138391 0849138391 กำลังดำเนินการ 
8195 เด็กชายเมธา   แซ่เล็ก 109/118 ม.- บ.- ซ.ฉลองกรุง53 ถ.ฉลองกรุง ต.แขวงลำปลาทิว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520089-048-5659  กำลังดำเนินการ 
8196 เด็กชายเมธา   ช้างโต 162 ม.5 บ.นางพิมพ์ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
8197 เด็กชายเมธากร   จันทร์ส่อง 35 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช 76/1 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500860577787 กำลังดำเนินการ 
8198 นางสาวเมธาวดี   นาคศรีคร้าน 11 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 181300616168035  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8199 เด็กหญิงเมธาวดี   โต๊ะซัม 326 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120  กำลังดำเนินการ 
8200 เด็กหญิงเมธาวี   ฉายารัตน์ 11/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ogiL ต.แขวงสี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396