รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8201 เด็กชายโดร้า   ถิ่นระหา 45 ม.5 บ.โคกสารท่า ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100981568826  กำลังดำเนินการ 
8202 เด็กชายโตโน่   ชาวพม่า 41/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
8203 นางสาวโนรเดียนา   สาและ 40 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120กำลังดำเนินการ 
8204 นายโพธิ์งาม   คิดรัมย์ 55 ม.10 บ.โสน ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8205 เด็กชายโภควินท์   โทโสภา 112 ม.2 บ.บ้านโคกสะอาด ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140กำลังดำเนินการ 
8206 เด็กชายโยธกาณย์   นุ้ยโส๊ะ 235 ม.2 บ.บ้านท่าแลหลา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 911100913815907 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8207 เด็กหญิงโยษิตา   ชัยศิริ 63/4 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180กำลังดำเนินการ 
8208 เด็กชายโรมลัน   แมงทับ 61/1 ม.8 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8209 เด็กหญิงโรสซมา   ทิงทัง 434 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8210 เด็กหญิงโรสมานี   ยูโซ๊ะ 278/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.รัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110082-2671464 กำลังดำเนินการ 
8211 เด็กชายโรสมีน   มะมิง 2 ม.7 บ.ยาบัต ซ. ถ. ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150090-184-6246  กำลังดำเนินการ 
8212 เด็กหญิงโสพิชา   สมชีวิตา 71/3 ม.- บ.- ซ.เสนานิคม 1 ถ.- ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
8213 นางสาวโสพิน   เจ็กมะดัน 297 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410กำลังดำเนินการ 
8214 เด็กชายโสภณ   สระธรรม 35 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8215 เด็กหญิงโสภา   จังแฮ 40/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0กำลังดำเนินการ 
8216 นางสาวโสภา   จุมพลขันธ์ 117 ม.8 บ.ท่าคันโท ซ.- ถ.- ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 461900887367889 กำลังดำเนินการ 
8217 นางสาวโสรญา   คงหนู 81 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130087-3982631 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8218 นางสาวโสรยา   ศรีสอาด 19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170085-6044188  กำลังดำเนินการ 
8219 นายโอภาส   มูลขำ 32 ม.5 บ.หาดใหญ่ ซ. ถ. ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 651500881527006 กำลังดำเนินการ 
8220 นางสาวใบฝ้าย   ทับแฟง 105/13 ม.5 บ.รางนำ้ใส ซ. ถ. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  กำลังดำเนินการ 
8221 เด็กชายใหม่   - 94/17 ม.4 บ.บางปลา ซ.บางปลา ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000876665695  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8222 สามเณรไกรทัศน์   รสมาลี 118 ม.1 บ.ไม่ทราบ ซ. ถ. ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140  กำลังดำเนินการ 
8223 เด็กชายไกรพิชญ์   แป้นนคร 128 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8224 เด็กชายไกรยุทธ   บุตรทอง 27/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100084010411295 กำลังดำเนินการ 
8225 นายไกรศร   จะหงะ 145 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280080-3468749 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391