รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8226 นายจักรกฤต   ฝูงที 26 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8227 นายจักรกฤษณ์   กิติวงค์ 4/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120089-9500106  กำลังดำเนินการ 
8228 นายจักรพันธ์   เลี่ยนเพชร 34 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8229 นายจักรรัช   ประคองสังข์ 3 ม.- บ.- ซ.สวนสน ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240081-9342853 กำลังดำเนินการ 
8230 นายจักรวาล   คงทอง 46 ม.7 บ. ซ. ถ. ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84160  กำลังดำเนินการ 
8231 นายจักรินทร์   รัตนะ 179 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
8232 นายจักร์ชัย   แสงมณี 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
8233 นางสาวจันทร์ฉาย   วงค์สาเนา 204 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุลักขณะ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000820893869 กำลังดำเนินการ 
8234 นางสาวจันทร์ทิมา   จตุวิสัย 281/28 ม.- บ.- ซ.บุญมาก 2 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100871941953 กำลังดำเนินการ 
8235 นางสาวจันทิมา   ซิมสุวรรณ 26 ม.6 บ.- ซ.2 ถ.พระรามที่2 ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8236 นางสาวจันทิมา   วงไกรราษฎร์ 29 ม.1 บ.โพนสวรรค์ ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48100  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8237 นางสาวจันทิมา   ช่วยธานี 32 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92150กำลังดำเนินการ 
8238 นางสาวจันทิมา   ตาลาน 593/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000810386937  กำลังดำเนินการ 
8239 นางสาวจันทิมา   ตาลาน 593/1 ม.92 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000810386937  กำลังดำเนินการ 
8240 นางสาวจันทิมา   ธนาศรี 39/7 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000กำลังดำเนินการ 
8241 นางสาวจัสมิน   ฤทธิโชติ 138 ม.- บ.- ซ.- ถ.กาแป๊ะกอตอ1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
8242 นายจามร   เถาว์ชาลี 62 ม.9 บ.นาล้อม ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8243 นายจามร   สมดี 176 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8244 นายจามร   ซิ้งเข้ 224/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8245 นายจารุเดช   พ่อพรหม 49 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190  กำลังดำเนินการ 
8246 นางสาวจิดาภา   เปรมจิตต์ 155/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8247 นางสาวจิดาภา   เทศอภิวงศื 12 ม.0 บ.- ซ.พระรามที่2/30 ถ.พระรามที่2 ต.แขวงจอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8248 นางสาวจิตรชนก   ดอกรัง 19/15 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8249 นางสาวจิตรลดา   สนทาธร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
8250 นางสาวจิตรลดา   ตุพิลา 251 ม.1 บ.ห้วยยาง ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384