รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8226 นายเสกสรร   ชมเชย 63/5 ม.- บ.- ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม 4 ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 103300917541466 กำลังดำเนินการ 
8227 เด็กชายเสกสรร   กุลาไสย 48/1 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8228 เด็กชายเสกสรร   เพชรโชติ 184 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 931800860895853 กำลังดำเนินการ 
8229 นายเสกสรรค์   พาหา 32 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000811918619 กำลังดำเนินการ 
8230 เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ศิวิจารย์ 97 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110กำลังดำเนินการ 
8231 นายเสรี   พันธ์จันทร์ 144 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8232 นายเสะนาวี   เสะดือรานิ 19 ม.2 บ.0 ซ.0 ถ.0 ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170กำลังดำเนินการ 
8233 นางสาวเสาร์วรจ   คลังกลาง 154 ม.17 บ.ปลายนา ซ. ถ. ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8234 นางสาวเสาวนีย์   กรรขำ 201 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
8235 นางสาวเสาวนีย์   ดวงคำผุย 16 ม.3 บ.ท่าบ่อแบง ซ.- ถ.- ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8236 เด็กหญิงเสาวภา   รัดแดง 51/14 ม.6 บ.- ซ.3 ถ.- ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100904727116  กำลังดำเนินการ 
8237 เด็กหญิงเสาวส   รักษาชน 143 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8238 สามเณรเอ   พรหมมายนต์ 152 ม.5 บ.บ้านม่อนเงาะ ซ. ถ. ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150  กำลังดำเนินการ 
8239 เด็กชายเอกณรงค์   แซ่เจีย 3 ม.1 บ.อ่างใหญ่ ซ. ถ. ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000987272355  กำลังดำเนินการ 
8240 นายเอกนที   อินต๊ะ 191 ม.3 บ.หางดง ซ.- ถ.ฮอดวังสุข ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240กำลังดำเนินการ 
8241 เด็กชายเอกพงศ์   คำสอน 108 ม.2 บ.คำบิดโคกโพนยาง ซ. ถ. ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 471500856431107  กำลังดำเนินการ 
8242 นายเอกพัน   เทือกท้าว 42 ม.5 บ.โนนสูง ซ.- ถ.- ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300883439188 กำลังดำเนินการ 
8243 เด็กชายเอกภพ   พลายทอง 9/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8244 สามเณรเอกมงคล   มากวงษ์นาค 55/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140กำลังดำเนินการ 
8245 สามเณรเอกรัตน์   พรหมราช - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80130กำลังดำเนินการ 
8246 เด็กชายเอกรัตน์   รัตนวงศ์ 51/15 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901100819594923 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8247 นายเอกราช   การคะณี 214/7 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพ - นนท์ 21 ถ.- ต.แขวงบางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8248 เด็กชายเอกราช   ผ่านเสนา 247 ม.5 บ.โนนสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 
8249 เด็กชายเอกรินทร์   ศิริ 200/4 ม.4 บ.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8250 เด็กชายเอกรินทร์   ยิ้มนิล 62/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396