รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8251 นายเอกลักษณ์   เพ็งแตง 111 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8252 เด็กชายเอกลักษณ์   มาลารัตน์ 55 ม.4 บ.บ้านโนนสมบูรณ์ ซ. ถ. ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900881112012  กำลังดำเนินการ 
8253 เด็กชายเอกสิทธิ์   เรื่องประเสริฐ 2 ม.14 บ.นาห้วยเเดง ซ.- ถ.- ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8254 นายเอกอนันต์   วงสวัสดิ์ 52 ม.8 บ.ระเว ซ.- ถ.- ต. อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8255 นายเอนก   เกตุบี 32 ม.14 บ.ท่ากระพี้ ซ. ถ. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130  กำลังดำเนินการ 
8256 เด็กชายเอนก   ประทัง 62 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 
8257 เด็กหญิงเอหม่อน   พม่า 79 ม.10 บ.โพธ์พนา ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
8258 เด็กหญิงเอื้อมพร   แพงทรัพย์ 123/19 ม.- บ.สร้างแก้ว ซ. ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8259 เด็กหญิงเอื้ออารี   อักษร 229 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8260 นางสาวแก่นมณี   ทะเลลึก 48 ม.7 บ.เกาะหลีเปะ ซ. ถ. ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000  กำลังดำเนินการ 
8261 เด็กหญิงแคทลียา   แอนตี้ 128/38 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา8 ถ.รามอินทรา ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8262 นางสาวแคทลียา   หยังดี 41/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง 921200871120875  กำลังดำเนินการ 
8263 นางสาวแดง   สายใหม 45 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8264 นายแดนเทพ   เฮ้าประมงค์ 1/1002 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.สุขาภิบาล3 ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400800640883 กำลังดำเนินการ 
8265 นางสาวแพรวพรรณ   จันทร์ปิง 137/37 ม.2 บ.ช้างเผือก ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8266 เด็กหญิงแพรวพราว   มั่นหมาย 348/702 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8267 นางสาวแพรวภรณ์   นาโควงค์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8268 เด็กหญิงแพรวิรัญญา   เยาว์พฤกษ์ชัย 48/150 ม.- บ.- ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 ถ.กรุงเทพกรีฑา ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240082-8436464 กำลังดำเนินการ 
8269 เด็กชายแมนนิวัต   โครตสมบัติ 120/2 ม.7 บ.อ่างเสือดำ ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
8270 เด็กชายแวฮากีม   แวหะยี 42084 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8271 นายแสงอรัญ   ปูชิน 25 ม.4 บ.ดงบาก ซ.- ถ.- ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8272 นางสาวแสงเดือน   พร้อมสิ้น - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8273 นายแสนยากร   หนองโศรก 132/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 95120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8274 เด็กชายโกมลศิลป์   คลีสำ 140 ม.9 บ.หนองท่ม ซ. ถ. ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8275 เด็กชายโกศล   นามโพธิ์ 42/7 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 120000876728459  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396