รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8276 เด็กชายโกศล   จอมเชื้อ 266 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140กำลังดำเนินการ 
8277 เด็กชายโกศัลป์   แสงโป๋ 55 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120กำลังดำเนินการ 
8278 เด็กชายโฆษิต   ธานีเนียม 8/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ. ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8279 เด็กชายโชคชัย   บุญซัน 6/137 ม.- บ. - ซ.ซ. สังฆสันติสุข26 ถ.สังฆสันติสุข ต.แขวงกระทุ่มราย อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300990483642 กำลังดำเนินการ 
8280 นายโชคชัย   วังหลวง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000กำลังดำเนินการ 
8281 เด็กชายโชคชัย   สิงห์สวัสดิ์ 165 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8282 เด็กชายโชคชัย   เย็นชื่น 107 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8283 เด็กชายโชคชัย   สมหวัง 7 ม.3 บ.บ้านนางัว ซ.- ถ.- ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 481400833606985 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8284 เด็กชายโชควานิช   อัจฉราภิรักษ์ 1 ม.14 บ.ดอนมะนาว ซ.- ถ.- ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8285 นายโชคอนันต์   อรถประจง 1 ม.13 บ.โคกภู ซ.- ถ.กุดบาก-คำเพิ่ม ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180  กำลังดำเนินการ 
8286 เด็กชายโชคอนันต์   หมื่นเดช 12 ม.6 บ.ดอนม่วย ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
8287 เด็กชายโชติกร   กำลังแรง 116 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000867565292 กำลังดำเนินการ 
8288 เด็กหญิงโชติกา   พุทธโส 33 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300กำลังดำเนินการ 
8289 นางสาวโชติกา   สุนิชา 336/1 ม.4 บ.วังศาลาการ์เด้นท์ ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8290 เด็กหญิงโชติกา   ด้วงผุด 10/6 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8291 นางสาวโชติกา   อินทะแสง 314 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8292 นางสาวโชติกา   ภาติยะนุกูล 20/297 ม.- บ.- ซ.สุวินทวงศ์ 86 ถ.สุวินทวงศ์ ต.แขวงลำผักชี อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300858188155 020041778 กำลังดำเนินการ 
8293 เด็กหญิงโซฟียา   จารง 42/3 ม.7 บ.นีปิสกูเละ ซ. ถ. ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160087-399-2978  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8294 เด็กหญิงโซเฟีย   ฮะดูแว 6/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.กุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110089-8788270 กำลังดำเนินการ 
8295 เด็กหญิงโซเฟีย   เปาะอีแต 68/2 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8296 นายโซเฟียยัน   สะนิ 103 ม.- บ.- ซ.- ถ.สาย15 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8297 เด็กชายโดร้า   ถิ่นระหา 45 ม.5 บ.โคกสารท่า ซ. ถ. ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100981568826  กำลังดำเนินการ 
8298 เด็กชายโตโน่   ชาวพม่า 41/6 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150  กำลังดำเนินการ 
8299 นางสาวโนรเดียนา   สาและ 40 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120กำลังดำเนินการ 
8300 นายโพธิ์งาม   คิดรัมย์ 55 ม.10 บ.โสน ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396