รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8326 นางสาวชลธิชา   แสงล้ำเลิศ 39 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160080-7324128 กำลังดำเนินการ 
8327 นางสาวชลธิชา   สีอินสุด 90/24 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300980539424 กำลังดำเนินการ 
8328 นางสาวชลธิษา   มีวิธี 59 ม.3 บ.บ้านโพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 47190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8329 นางสาวชลนิดา   วังทอง 117 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900851675410 กำลังดำเนินการ 
8330 นางสาวชลลดา   พิมพ์ทรัพย์ 108 ม.- บ.- ซ.ริมทางรถไฟ2 ถ.- ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000878266737 กำลังดำเนินการ 
8331 นายชวน   ทองอ่อน 16 ม.7 บ.ห้วยหมากใต้ ซ. ถ. ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8332 นางสาวชวนฝัน   พุ่มจรูญ 328 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
8333 นางสาวชวัลลักษณ์   นามโยธา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8334 นายชัชวาล   จันอบ 186 ม.9 บ.ดอนม่วง ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8335 นายชัชวาลย์   ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 93 ม.- บ.- ซ.โกสุมรวมใจ7 ถ.โกสุมรวมใจ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
8336 นายชัชวาลย์   ภูมิศรี 1 ม.7 บ.หนองคู ซ. ถ. ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290  กำลังดำเนินการ 
8337 นายชัยณรงค์   หงษ์ประดับ 45 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
8338 นายชัยณรงค์   สารีบูรณ์ 66 ม.2 บ.ยางกระเดา ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 3400008-0930-5296 กำลังดำเนินการ 
8339 นายชัยยะศักดิ์   แก้วคง 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190กำลังดำเนินการ 
8340 นายชาคริต   ขันนาค 38 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง50 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 103200898031649 กำลังดำเนินการ 
8341 นายชาคริต   เทียนมณี 23/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
8342 นายชาญชล   คะอี้ 157/ช ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8343 นายชาญชัย   กรองการุณย์ 294 ม.- บ.- ซ.ตากสิน18 ถ.ตากสิน ต.แขวงบุคคโล อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000878327913 024662790 กำลังดำเนินการ 
8344 นายชาญชัย   ทองขาว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8345 นายชาญปรีชา   กาญจนวาปสถิตย์ 209 ม.5 บ.บ้านป่าพนาวัลย์ ซ. ถ. ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8346 นายชาญเวทย์   ศรีวิไล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8347 นายชานน   รัตนสุคนธ์ 391/214 ม.- บ.คอนโดแกรนด์พาเลซ ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100869086548  กำลังดำเนินการ 
8348 นายชานนท์   ฟิสิฎฐศักดิ์ 59 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8349 นายชิตณรงค์   สีวัน ุ67/15 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240084-709-5548 กำลังดำเนินการ 
8350 นายชิษณุพงศ์   ชินหัวดง 66/44 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385