รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8326 เด็กชายไชยพัฒน์   อยู่ฤกษ์ 99 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 261100819823363 กำลังดำเนินการ 
8327 เด็กชายไชยวัฒน์   เรืองศิริ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260  กำลังดำเนินการ 
8328 เด็กชายไชยวัฒน์   เลาะไธสง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8329 นายไชยเชษฐ์   พรหมชนะ 15/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000843141349 กำลังดำเนินการ 
8330 นางสาวไซนับ   ปุเต๊ะ 132/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190กำลังดำเนินการ 
8331 เด็กชายไซนุดดีน   สะเดะ 3/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8332 เด็กชายไตรภพ   ขันติวงศ์ 75 ม.6 บ.สายนาดงอุปถัมภ์ ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100884564694  กำลังดำเนินการ 
8333 เด็กหญิงไประมา   ครองสุข 245 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110กำลังดำเนินการ 
8334 นายไพฑูรย์   อบเชย 94 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8335 เด็กชายไพฑูรย์   สมคูณ 150 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000กำลังดำเนินการ 
8336 เด็กชายไพรพนา   ลาผม 54 ม.19 บ.วังใหม่ ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8337 นายไพรวิท   ช่างต่อ 64/77 ม.1 บ.- ซ.บ้านพักคนชราหญิง ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000870625143 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8338 นายไพรสันต์   สร้อยชมภู 504/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800กำลังดำเนินการ 
8339 นายไพรัตน์   เชื้อคำเพ็ง 79 ม.1 บ.วังตามัว ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8340 นางสาวไพลิน   อนุศรี 37 ม.8 บ.แม่สุขเหนือ ซ.- ถ.- ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 521400816020615  กำลังดำเนินการ 
8341 เด็กหญิงไพลิน   รุ่งศรีพิเชียร 595/7 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 202200944373223  กำลังดำเนินการ 
8342 นายไพวัน   พรมราช 46 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
8343 สามเณรไพศาล   พรหมแต่ง 4 ม.2 บ.- ซ.- ถ.ถ.เทศบาล ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130  กำลังดำเนินการ 
8344 เด็กชายไพสณฑ์   สุขศรีรัง 718/21 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 902200937748629 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8345 เด็กชายไพโรจน์   ไตรงาม 28 ม.7 บ.นาแมด ซ. ถ. ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
8346 เด็กชายไวยวัฒน์   โสมมิตะ 85/78 ม.- บ.- ซ.เชิงเนิน ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 210000926067889  กำลังดำเนินการ 
8347 นางสาวไอยอาทิตย์   ฟูทอง 28/1 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8348 เด็กชายไอรดา   พุ่มโต 89 ม.- บ.- ซ.- ถ.โรงไฟฟ้า ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110กำลังดำเนินการ 
8349 เด็กชายไอศูรย์   เขื่อนศิริ 157 ม.- บ.- ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400984615682 กำลังดำเนินการ 
8350 นางสาวกชกร   สีไสวพร 99/46 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396