รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8426 นางสาวช่อผกา   แสงเพ็ชร 159/21 ม.- บ.- ซ.ปลูกจิตต์ ถ.พระราม4 ต.แขวงลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 103300841291747 กำลังดำเนินการ 
8427 นางสาวซอฝีย๊ะ   ม้านช้า 286 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140090-1802105 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8428 นายซอลาฮูดิง   บาฮา 61/7 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000982196608 กำลังดำเนินการ 
8429 นางสาวซาฟีนะห์   ตูแกบือซี 115/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
8430 นางสาวซารีนา   อูเซ็ง 133/5 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160กำลังดำเนินการ 
8431 นายซารีฟ   ปะแดปูซู 78 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8432 นางสาวซาอีดะห์   สอละซอ 254 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
8433 นางสาวซีตีฮายา   หะมะ 54 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160กำลังดำเนินการ 
8434 นางสาวซูซานา   เล๊ะนุ๊ 123/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
8435 นางสาวซูรีตา   โกะสาโยะ 46 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8436 นางสาวซูรีฮะห์   ซิโละ 17/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
8437 นายซูลกิฟลี   แนปีแน 296/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150กำลังดำเนินการ 
8438 นายซูลกีฟลี   สะนิ 103/2 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8439 นางสาวซูวัยบะห์   สีหานาม 228/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
8440 นางสาวซูเฟียน   มาระ 15 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8441 นางสาวซูไฮลา   ดีสะเอะ 45/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 950000807121032 กำลังดำเนินการ 
8442 นางสาวซไวบ๊ะ   กาปา 7 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8443 นายฌัฐพล   นุชมะหะหมัด 15/9 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงลำต้อยติ่ง อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
8444 นายฌานน์   ณ น่าน 333/45 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8445 นางสาวญาณิศา   ใจพันธ์ 8 ม.1 บ.บ้านน้อย ซ. ถ. ต. อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260  กำลังดำเนินการ 
8446 นางสาวญาณิศา   ทับเนียม 88/22 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000951086651,0871526913  กำลังดำเนินการ 
8447 นางสาวญาดา   แย้มประดิษฐ์ 88/242 ม.- บ.- ซ.33 ถ.พระรามที่2 ต.แขวงบางมด อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8448 นางสาวญาดา   วงศ์กิจมโนชัย 39 ม.- บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.แขวงวัดท่าพระ อ.เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
8449 นางสาวญา่นิกา   จันทร์อรุณ 73/60 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000825171016 กำลังดำเนินการ 
8450 นางสาวฐาปนี   นาคพยุง 111/102 ม.6 บ.- ซ. ถ.นาวงพัฒนา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100865435375 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388