รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8426 นายกิตติภณ   ผลศิริ 338/218 ม.- บ.- ซ.สรงประภา12 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100870808958 กำลังดำเนินการ 
8427 นายกิตติภพ   สุขตะโก  53/3 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8428 นายกิตติภพ   กุนกระโทก 71 ม.19 บ.น้อยนาคำ ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8429 นายกิตติภัค   มูลประดับ 103 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลี่ยงเมื่อง วาริน-อุบล ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 340000815485833 กำลังดำเนินการ 
8430 นางสาวกิตติมา   คำภาบุตร 291 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8431 นายกิตติศักดิ์   แก้วเสนา 72 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8432 นายกิตติศักดิ์   สมศักดิ์ศรี 97 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8433 นายกิตติศักดิ์   โสพันธ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
8434 นายกิติภูมิ   บุญเชิด 97 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 3  กำลังดำเนินการ 
8435 นางสาวกิรติยา   เอี่ยมสอาด 45/13 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121500970594130  กำลังดำเนินการ 
8436 นางสาวกิสมาวาตี   ดือราฮิง 22 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
8437 นายกีรติ   สาูธุการ 135/4060 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000843949965 กำลังดำเนินการ 
8438 นางสาวกุลธิดา   ชัยเดโช 15/95 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240084-670-1217 กำลังดำเนินการ 
8439 นางสาวกุลธิดา   ทั่งทอง 42/42 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000กำลังดำเนินการ 
8440 นายกุลธีป   เขียวจันยา 173 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8441 นางสาวกุลวลัย   ใจช่วง 379 ม.16 บ.คำป่าหลาย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
8442 นายกูอับดุลสัตต้า   กูสกุล 69 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 911400980833185 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8443 นายก้องภพ   ยอดวัน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8444 นายก้องภพ   อภินิลบงกช 50/437 ม.- บ.มัณทนาพระราม 9-ศรีนครินทร์ ซ.กรุงเทกรีฑา ซ.7 ถ.กรุงเทพกรีฑา ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400805512901 021388457 กำลังดำเนินการ 
8445 นางสาวก้อย   แดง 69/ช ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8446 นายขจรศักดิ์   นุ้ยคง 321 ม.- บ.- ซ.- ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8447 นางสาวขนิษฐา   กตัญชลีกุล 5/1 ม.2 บ.ท่าเฟือง2 ซ. ถ. ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160087-8222238  กำลังดำเนินการ 
8448 นางสาวขนิษฐา   นันทวิเศษ 11 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180กำลังดำเนินการ 
8449 นายขวัญชัย   ชาญตะบะ 118 ม.12 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8450 นางสาวขวัญชีวัญ   โตวงษ์ 422 ม.- บ.- ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง ต.แขวงยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 026755550 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396