รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8476 นายชัชวาลย์   ภูมิศรี 1 ม.7 บ.หนองคู ซ. ถ. ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290  กำลังดำเนินการ 
8477 นายชัยณรงค์   หงษ์ประดับ 45 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
8478 นายชัยณรงค์   สารีบูรณ์ 66 ม.2 บ.ยางกระเดา ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 3400008-0930-5296 กำลังดำเนินการ 
8479 นายชัยมงคล   ศรีวิบุญ 151 ม.8 บ.บ้านหนองลุมพุก ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
8480 นายชัยยะศักดิ์   แก้วคง 91 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190กำลังดำเนินการ 
8481 นายชาคริต   ขันนาค 38 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง50 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 103200898031649 กำลังดำเนินการ 
8482 นายชาคริต   เทียนมณี 23/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
8483 นายชาญชล   คะอี้ 157/ช ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8484 นายชาญชัย   กรองการุณย์ 294 ม.- บ.- ซ.ตากสิน18 ถ.ตากสิน ต.แขวงบุคคโล อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000878327913 024662790 กำลังดำเนินการ 
8485 นายชาญชัย   ทองขาว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8486 นายชาญปรีชา   กาญจนวาปสถิตย์ 209 ม.5 บ.บ้านป่าพนาวัลย์ ซ. ถ. ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8487 นายชาญเวทย์   ศรีวิไล - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8488 นายชานน   รัตนสุคนธ์ 391/214 ม.- บ.คอนโดแกรนด์พาเลซ ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100869086548  กำลังดำเนินการ 
8489 นายชานนท์   ฟิสิฎฐศักดิ์ 59 ม.10 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8490 นายชิตณรงค์   สีวัน ุ67/15 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 41 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240084-709-5548 กำลังดำเนินการ 
8491 นายชิษณุพงศ์   ชินหัวดง 66/44 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 
8492 นางสาวชื่นกมล   มีเดช 2/11 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210087-2670668 กำลังดำเนินการ 
8493 นางสาวชุดานันท์   พรหมเมศร์ 233 ม.5 บ.บ้านนาแค ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-937269105 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8494 นางสาวชุติกาญจน์   นิลรัตน์ 8/4 ม.2 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8495 นางสาวชุตินันท์   พรหมเมศร์ 233 ม.ม. บ.บ้านนาแค ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-937269105 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8496 นางสาวชุติมณฑณน์   จันทร์มีเทศ 84 ม.5 บ.ปางป๋อ ซ. ถ. ต. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350  กำลังดำเนินการ 
8497 นายชโนตม์   ภูทันทิวง 75 ม.- บ.- ซ.บรมบรรพต ถ.จักรพรรดิพงษ์ ต.แขวงบ้านบาตร อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
8498 นางสาวชโรชา   ทาวะรมย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8499 นางสาวชไมพร   ช่วยรักษา 61 ม.7 บ.ดงมะกุ้ม ซ. ถ. ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
8500 นางสาวช่อทิพย์   พลสิงห์ 65/56 ม.1 บ.- ซ.แม่ทองก้อน1 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100843888762 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391