รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8501 นายชนาสิน   ซื่อสัตย์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
8502 นางสาวชนิดา   ฉันทลักษณ์ 296 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8503 นางสาวชนิสรา   กาสา 265/27 ม.- บ.- ซ.- ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8504 นางสาวชมพูนุช   แก้วเสน 102 ม.9 บ.- ซ. ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140กำลังดำเนินการ 
8505 นางสาวชมพูนุช   ทวีใสย์ 428 ม.6 บ.ท่าแร่ ซ.- ถ.- ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47100กำลังดำเนินการ 
8506 นางสาวชมพูนุท   งามอุราประเสริฐ 252 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทอดไท 23 ต.แขวงบุคคโล อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600กำลังดำเนินการ 
8507 นายชยทัต   กูลสวัสดิ์ 5 ม.- บ.- ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 14 แยก 44 ถ.สุขุมวิท 103 ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250083-2215515  กำลังดำเนินการ 
8508 นายชยพล   แก่นเกตุ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8509 นายชยพล   เทรักสี 338/218 ม.- บ.- ซ.สรงประภา12 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100870808958 กำลังดำเนินการ 
8510 นางสาวชลดา   บุญเงิน 35/1 ม.3 บ.คลองเมือง ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000931820494 กำลังดำเนินการ 
8511 นางสาวชลดา   บุตรเปลี่ยน 64 ม.16 บ.อากาศ ซ.- ถ.- ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
8512 นางสาวชลธิชา   แสงล้ำเลิศ 39 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160080-7324128 กำลังดำเนินการ 
8513 นางสาวชลธิชา   สีอินสุด 90/24 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300980539424 กำลังดำเนินการ 
8514 นางสาวชลธิษา   มีวิธี 59 ม.3 บ.บ้านโพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 47190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8515 นางสาวชลนิดา   วังทอง 117 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341900851675410 กำลังดำเนินการ 
8516 นางสาวชลลดา   พิมพ์ทรัพย์ 108 ม.- บ.- ซ.ริมทางรถไฟ2 ถ.- ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000878266737 กำลังดำเนินการ 
8517 นายชวน   ทองอ่อน 16 ม.7 บ.ห้วยหมากใต้ ซ. ถ. ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8518 นางสาวชวนฝัน   พุ่มจรูญ 328 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140  กำลังดำเนินการ 
8519 นางสาวชวัลลักษณ์   นามโยธา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8520 นายชัชวาล   จันอบ 186 ม.9 บ.ดอนม่วง ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8521 นายชัชวาลย์   ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 93 ม.- บ.- ซ.โกสุมรวมใจ7 ถ.โกสุมรวมใจ ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
8522 นายชัชวาลย์   ภูมิศรี 1 ม.7 บ.หนองคู ซ. ถ. ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290  กำลังดำเนินการ 
8523 นายชัยณรงค์   หงษ์ประดับ 45 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
8524 นายชัยณรงค์   สารีบูรณ์ 66 ม.2 บ.ยางกระเดา ซ.- ถ.- ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 3400008-0930-5296 กำลังดำเนินการ 
8525 นายชัยมงคล   ศรีวิบุญ 151 ม.8 บ.บ้านหนองลุมพุก ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394