รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8526 นายจีระพงศ์   ทองขาว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8527 นายจีระศักดิ์   ศิริล้วน - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8528 นางสาวจีราภรณ์   แสนรัตน์ 31 ม.2 บ.กลาง ซ. ถ. ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
8529 นางสาวจุฑาทิพย์   แมนไธสง 39 ม.7 บ. หนองกกคูณ ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
8530 นางสาวจุฑามาศ   อุปมา 405/388 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
8531 นางสาวจุฑามาศ   ตาดทองไทร 183/71716 ม.- บ.- ซ.- ถ.นาวงประชาพัฒนา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100921173445 กำลังดำเนินการ 
8532 นางสาวจุฑามาศ   แสนนาวา 128 ม.9 บ.บ้านนาจาน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8533 นางสาวจุฑารัตน์   บุญทวี 1 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กำลังดำเนินการ 
8534 นายจุนฮา   ปาร์ค 48/523 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8535 นายจุนฮา   ปาร์ค 48/523 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8536 นายจุนฮา   ปาร์ค 48/523 ม.4 บ.- ซ.เสรีไทย ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8537 นางสาวจุฬามณี   กุณสิทธิ์ 139 ม.6 บ.โนนสวรรค์ ซ.- ถ.- ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
8538 นายจเร   มั่งคั่ง 196 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130กำลังดำเนินการ 
8539 นายฉัตริน   ถวิลวงษ์ 40/40 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง60 แยก12 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400982689453 กำลังดำเนินการ 
8540 นายฉันทพัฒน์   ทองมาก 189/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320081-5695114 077-377031 กำลังดำเนินการ 
8541 นายชญา   สืบตัน 81/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140088-3855604 กำลังดำเนินการ 
8542 นางสาวชญานิษฐ์   วงศ์นุ่น 276/93 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8543 นางสาวชญานุช   หงษ์ทอง 14/1 ม.9 บ.9 ซ.9 ถ.9 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000กำลังดำเนินการ 
8544 นางสาวชฎาพร   หวังอยู่ 64/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160094-919-3345  กำลังดำเนินการ 
8545 นายชทา   จันทร์สำอางค์ 41/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 660000935046962  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8546 นายชนกัณท์   นาคศรีทอง 27/97 ม.- บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300859029444 กำลังดำเนินการ 
8547 นางสาวชนกานต์   รอดเปรม 67 ม.- บ.- ซ.ติวานนท์45 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 110000937196700 025804624 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8548 นางสาวชนัญชิดา   ตราตรี 117/205 ม.- บ.- ซ.- ถ.รามอินทรา ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8549 นางสาวชนัญธิดา   พันธ์ดี 292 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771900892184892 กำลังดำเนินการ 
8550 นายชนัตถ์   แสนทวีสุข 43 ม.3 บ.โนนเขื่องจงเจริญ ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34280  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396