รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8576 นางสาวฐิติชญา   มาตย์วังแสง 1/462 ม.- บ.เพชรมณฑลกรีน ซ.- ถ.มาเจริญ ต.แขวงหนองแขม อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160081-425-4286 02-814-9006 กำลังดำเนินการ 
8577 นายฐิติพงษ์   เทียนแก้ว 32/1 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8578 นางสาวฐิติมา   จันทร์ภักดี 103/196 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000080-1489852 กำลังดำเนินการ 
8579 นางสาวฐิติมา   บุตรแสน 98 ม.12 บ.ช้างมิ่ง ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
8580 นายณฐกร   ฉิมแย้ม 130/144 ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8581 นายณภัทร   สู่เจริญ 174 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400917713422 กำลังดำเนินการ 
8582 นายณภัทร   อมรมนัส 246/178 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 196 ถ.รามคำแหง ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105100898960069 029095828 กำลังดำเนินการ 
8583 นายณรงค์ฤทธิ์   สมหมาย 38 ม.12 บ.นาสำราญ ซ. ถ. ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100934597152  กำลังดำเนินการ 
8584 นายณัช   เลขาวณิชย์ 160/17 ม.6 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8585 นายณัฎฐ์   นุตเสน 569/52 ม.- บ.อารียา ทูบี ซ.- ถ.ลาดปลาเค้า ต.แขวงจรเข้บัว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230021900811 กำลังดำเนินการ 
8586 นางสาวณัฎฐ์กชพร   กุลวุฒิกรนันท์ 22/3 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400814937998 027345582 กำลังดำเนินการ 
8587 นายณัฏฐชัย   เกตุแก้ว 155/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210081-0890895 075-264248 กำลังดำเนินการ 
8588 นางสาวณัฏฐธิดา   นัยนามาศ 1494/1 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช 44/1 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500849287121 กำลังดำเนินการ 
8589 นางสาวณัฐกมล   มาสอาด ึ74/3 ม.8 บ.- ซ.กำนันแม้น ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
8590 นางสาวณัฐกฤตา   ท่วสูงเนิน 530 ม.2 บ.โคก ซ. ถ. ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280  กำลังดำเนินการ 
8591 นายณัฐกานต์   เฉวียงเลิศ 2/219 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200838941642 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8592 นางสาวณัฐกุล   ศรีวิสุทธิ์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360927 กำลังดำเนินการ 
8593 นายณัฐชนนท์   แสงศรีคำ 56/2 ม.6 บ.กระดังงา ซ. ถ. ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กำลังดำเนินการ 
8594 นางสาวณัฐชยา   สันติสุขวนา 207 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
8595 นางสาวณัฐฐา   ทองทับทิม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8596 นางสาวณัฐณิชา   ธาราธิวัฒน์ 27 ม.- บ.- ซ.โชคชัย 4 ถ.โชคชัย 4 ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10230025385996 กำลังดำเนินการ 
8597 นางสาวณัฐณิชา   วงสาสีแก้ว 107/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8598 นางสาวณัฐณิชา   ดาสี 19/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300881481013 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8599 นายณัฐดนัย   จันทร์ชนะ 325/38 ม.- บ.- ซ.เคหะร่มเกล้า 37 ถ. ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200813610658 กำลังดำเนินการ 
8600 นางสาวณัฐติยา    ป้องกัน 115 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี -กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394