รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8576 นายณัฐวุฒิ   แซ่ฟุ้ง 132/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 52110กำลังดำเนินการ 
8577 นายณัฐวุฒิ   รูปช้าง 74/2 ม.11 บ.บ้านจงเจริญ ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
8578 นายณัฐวุฒิ   จันทร์โสะ 149/3 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120กำลังดำเนินการ 
8579 นายณัฐศิษฐิพงษ์   เสียบบำรุง 150 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 127 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400899264601 กำลังดำเนินการ 
8580 นางสาวณัฐสุดา   จันทปัญญา 126/150 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8581 นางสาวณิชกมล   ไพคำนาม 60 ม.8 บ.กลาง ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180กำลังดำเนินการ 
8582 นางสาวณิชนันทน์   จันทร์คลองตัน 34/1 ม.- บ.- ซ.ลาดกระบัง ถ.- ต.แขวงลาดกระบัง อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200876749855 กำลังดำเนินการ 
8583 นางสาวณิชากรณ์   เครือเนียม 22 ม.11 บ.จบกงาม ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000กำลังดำเนินการ 
8584 นางสาวณิชาดา   พุทธรักษ์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8585 นางสาวณิชาภัทร   คงคาโชติ 189 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 341100874607416 กำลังดำเนินการ 
8586 นางสาวณีรนุช   เซ่งย่อง 100/1 ม.2 บ.หนองตรุด ซ.- ถ.- ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
8587 นายดนุพร   ควรแสวง 7 ม.- บ.- ซ.รามอินทรา 8 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8588 นายดนุพร   รวยแล 186 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130084-5985844 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8589 นางสาวดลยา   วัดแผ่นลำ 140 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8590 นางสาวดวงฤทัย   บุญมีสนม์ 169 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดปลาเค้า ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8591 นางสาวดาณี   ปานทอง 235/ช ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8592 นางสาวดาราภรณ์   วิชาเดช 163 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110กำลังดำเนินการ 
8593 นางสาวดารารัตน์   คำอินทร์ 3 ม.12 บ.โนนสมบูรณ์ ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000831649083 กำลังดำเนินการ 
8594 นางสาวดาวเรือง   โพธิรังสี 121/278 ม.20 บ.- ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ประสงค์ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 841700872786897 กำลังดำเนินการ 
8595 นางสาวดิศราพร   นามโส 163/222 ม.- บ.- ซ.สุภาพงษ์ ถ.- ต.- อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500846389406  กำลังดำเนินการ 
8596 นายตนุภัทร   ยังเจิมจันทร์ 15/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8597 นายตรีรัตน์ชัย   ชึขุนทด - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000  กำลังดำเนินการ 
8598 นางสาวตอญีบะห์   กลาตัน 108/1 ม.6 บ.---- ซ.- ถ.- ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8599 นายทรงพล   เกตุแก้ว 324 ม.- บ.- ซ.- ถ.สู้่ศึก ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000878504275 กำลังดำเนินการ 
8600 นายทรงยศ   เสือสมิง 68/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000853988499 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391