รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8601 นายทรงฤทธิ์   บุญศรี 99 ม.10 บ.บ้านโสกจาน ซ.- ถ.- ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 391400937673205  กำลังดำเนินการ 
8602 นายทวีวัฒน์   โศวตระกูล 47 ม.- บ.- ซ.- ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000897213444 กำลังดำเนินการ 
8603 นายทวีศักดิ์   มุงโค๊ะ 2/1 ม.2 บ.ยางเปา ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
8604 นายทวีศักดิ์   จันสมดี 276 ม.8 บ.กิ่งทอง ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 27000038502220 กำลังดำเนินการ 
8605 นายทศพร   นาพงษ์ 90 ม.11 บ.บ้านโนนคำ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8606 นายทศพล   ใยปางแก้ว 81 ม.12 บ.นิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8607 นายทองชนะ   ชูเลขา 226 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140090-1596694 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8608 นางสาวทอฝัน   ดวงศรี 138 ม.- บ.- ซ.- ถ.เอกชัย ต.แขวงบางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150  กำลังดำเนินการ 
8609 นางสาวทอฟ้า   ลิลิตธนทรัพย์ 82/433 ม.- บ.- ซ.18 ถ.ประชาชื่น ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900  กำลังดำเนินการ 
8610 นายทักษิณ   สอาดละออ 99 ม.2 บ.กระบวยทองใต้ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
8611 นางสาวทัณฑิกา   ด้วงอ่อน 99 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30510กำลังดำเนินการ 
8612 นายทัศนชัย   เหล่าอู 99 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170กำลังดำเนินการ 
8613 นายทัศพล   ฉายศรี 50/699 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8614 นางสาวทัศวรรณ   สำราญรมย์ 51/25 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210  กำลังดำเนินการ 
8615 นางสาวทิฆัมภรณ์   เหมราช 166 ม.1 บ.- ซ.จรูญสอนดี ถ.ร่มเกล้า1 ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 105200891074684 021389692 กำลังดำเนินการ 
8616 นายทินกร   แร่ทอง 127 ม.7 บ.บ้านาสะอาด ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900887251830 กำลังดำเนินการ 
8617 นายทินนาท   ทองบำรุง 183/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8618 นางสาวทิพนภา   วรวงษ์ 37 ม.6 บ.บ้านแขม ซ. ถ. ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8619 นายทีฆายุ   บุนนาค 183/26215 ม.- บ.- ซ.- ถ.นาวงประชาพัฒนา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210029293870 กำลังดำเนินการ 
8620 นางสาวธนกร   พระโฉม 47/46 ม.- บ.- ซ.- ถ.ช่างอากาศอุทิศ16 ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100867502550 กำลังดำเนินการ 
8621 นายธนกร   บัวแย้ม 125 ม.7 บ.นาถ่อน ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
8622 นายธนกร   ดวงใจ 4 ม.13 บ.โนนงาม ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8623 นายธนกานต์   ฮุนทวีชัย 12/1 ม.- บ.- ซ.ตรอกประดู่ ถ.เจริญกรุง ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
8624 นายธนดล   ธงสัตย์ 835 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว62(เพ็งสุข) ถ. ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310086-9771501 กำลังดำเนินการ 
8625 นางสาวธนพร   เทพสงคราม 269/166 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391