รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8651 นางสาวณัฐณิชา   ธาราธิวัฒน์ 27 ม.- บ.- ซ.โชคชัย 4 ถ.โชคชัย 4 ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10230025385996 กำลังดำเนินการ 
8652 นางสาวณัฐณิชา   วงสาสีแก้ว 107/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8653 นางสาวณัฐณิชา   ดาสี 19/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300881481013 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8654 นายณัฐดนัย   จันทร์ชนะ 325/38 ม.- บ.- ซ.เคหะร่มเกล้า 37 ถ. ต.แขวงคลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200813610658 กำลังดำเนินการ 
8655 นางสาวณัฐติยา    ป้องกัน 115 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี -กำลังดำเนินการ 
8656 นางสาวณัฐธิดา   คงเรือง 221 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170  กำลังดำเนินการ 
8657 นางสาวณัฐนรี   ขันปุ 62 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210  กำลังดำเนินการ 
8658 นางสาวณัฐนิชา   อีซอมูซอ 106 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8659 นายณัฐพงศ์   คงชู 156/11 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-853349599 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8660 นายณัฐพงศ์   หาบหา 56 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110089-8526474 กำลังดำเนินการ 
8661 นายณัฐพงศ์   ย้วนเศษ 51 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-7978969 กำลังดำเนินการ 
8662 นายณัฐพงศ์   ศิริสุวัฒน์ 1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 621300864458663 กำลังดำเนินการ 
8663 นายณัฐพงษ์   เมืองจันทร์ 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม43 ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
8664 นายณัฐพงษ์   ศรีไชย 119 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200985279201 กำลังดำเนินการ 
8665 นายณัฐพงษ์   คุณสิริสิน 488 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000982879535 กำลังดำเนินการ 
8666 นางสาวณัฐพร   จรูญสกุลชาติ 70/21 ม.- บ.- ซ.จ่าโสด ถ.สรรพวุธ ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10120085-2101024  กำลังดำเนินการ 
8667 นายณัฐพล   ทับเส็ง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8668 นายณัฐพล   ไวเจริญ 28/419 ม.- บ.- ซ.วัดไผ่เขียว ถ.วัดเวฬุวนาราม ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100811711263 กำลังดำเนินการ 
8669 นายณัฐพล   ทับเสนา 65 ม.7 บ.บ้านอ้อมแก้วน้อย ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
8670 นายณัฐพล   สุขวงค์ 178 ม.5 บ.คำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8671 นายณัฐพล   โพธิลังกา 128 ม.3 บ.บ้านทองหลาง ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ. ระนอง 851200854761420 กำลังดำเนินการ 
8672 นายณัฐพล   ดาเพ็ง 117 ม.10 บ.คำเตย ซ.- ถ.- ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8673 นายณัฐพันธ์   ทีปะนาถ 6005/32 ม.- บ.- ซ.ประชาสงเคราะห์ 11 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400  กำลังดำเนินการ 
8674 เด็กชายณัฐภัทร   เชียงบุดดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8675 นางสาวณัฐรินทร์   ไตรธีรโรจน์ 105/46 ม.- บ.- ซ.- ถ.รัษฏา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396