รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8676 นายธาดา   ชูเกตุ 23/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200837583287 กำลังดำเนินการ 
8677 นางสาวธานินี   ศรีสุภาวดี 279/19 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300849337959 กำลังดำเนินการ 
8678 นายธามธนวัฒน์   ดีด้วยชาติ 86/19 ม.- บ.- ซ.- ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000กำลังดำเนินการ 
8679 นางสาวธาราวิน   โกสุมา 73 ม.- บ.- ซ.- ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8680 นายธารินทร์   ผึ่งสวัสดิ์ 6 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130กำลังดำเนินการ 
8681 นางสาวธิดารัตน์   ไชยปัน 135 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340096-7478048  กำลังดำเนินการ 
8682 นางสาวธิดารัตน์   บุญนาก - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8683 นางสาวธิดาวรรณ   คงสิม 169 ม.3 บ.ขุหลุ ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
8684 นางสาวธิรดา   อิโนอู่เอะ 137 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200899992569 029152259 กำลังดำเนินการ 
8685 นายธีธัช   เจริญวัฒน์อนันต์ 4/862 ม.- บ.- ซ.37 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240023790749 0868877504 กำลังดำเนินการ 
8686 นายธีพงษ์   นาคนายม 338/218 ม.5 บ.- ซ.29 ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200817654043 กำลังดำเนินการ 
8687 นายธีภพ   ตอรบรัมย์ 23/72 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 12130กำลังดำเนินการ 
8688 นายธีรชัย   ใยรักษ์ 145/1 ม.5 บ.- ซ. ถ.- ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8689 นายธีรชัย   อยู่ทิพย์ 465 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300617654321 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8690 นายธีรพงษ์   หวานเสนาะ - ม.- บ.- ซ. ถ.- ต.พังราด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
8691 นายธีรพงษ์   แก้วแจ่มศรี 152 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800983038061  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8692 นายธีรภัทร   พาษี 137/161 ม.7 บ.ศรีเมือง ซ.ศรีเมือง ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000901458323  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8693 นายธีรภัทร์   แซ่จง 30 ม.- บ.- ซ.1 ถ.รวมวิทย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110  กำลังดำเนินการ 
8694 นายธีรภัทร์   พงษ์ศาสตร์ 151 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8695 นายธีรยุทธ   สายเเฉ่ง 5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
8696 นายธีรวัฒน์   ภาคแก้ว 38/8 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130กำลังดำเนินการ 
8697 นายธีรศักดิ์   บุญมี 73 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8698 นายธีรศักดิ์   พึ่งงาม 126/5 ม.12 บ.บ้านหนองผือ ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 721800912761660 กำลังดำเนินการ 
8699 นายธีระ   สุภาพวรพร 155 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่ 0912974429  กำลังดำเนินการ 
8700 นายธีระ   ศรีพระจันทร์ 57 ม.1 บ.หนองบัว ซ. ถ. ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300623162187  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391