รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8701 นายธนวิทย์   สิทธิเจริญ 424 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8702 นายธนศร   พานิชชอบ 128/14 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8703 เด็กชายธนสิทธิ์   ขันโอฬาร 3/2 ม.9 บ.- ซ.ราชา6 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง 14/1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105400899633235 กำลังดำเนินการ 
8704 นายธนะสิทธิ์   อินทะสร้อย 112 ม.9 บ.วังใหม่ ซ. ถ. ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200992011920  กำลังดำเนินการ 
8705 นายธนัชพร   พรมขอม 1100/206 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200866140740 กำลังดำเนินการ 
8706 นายธนัตถ์สิษฐ์   แสงอินทร์ 21/523 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 42 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400802968999 กำลังดำเนินการ 
8707 นายธนัท   ทวีสุขเสถียร 79/74 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510กำลังดำเนินการ 
8708 นายธนากร   ติ่งทอง 58 ม.- บ.- ซ.นาคบำรุง ถ.บำรุงเมือง ต.แขวงคลองมหานาค อ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100  กำลังดำเนินการ 
8709 นายธนากร   เฉื่อยนอก 55/5 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงตลาดบางเขน อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
8710 นายธนากร   ใจไวย 19/648 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 50 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8711 เด็กชายธนากร   บุญกร 254 ม.7 บ.ห้วยผาก ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8712 นายธนากร   งามตรง 2/2 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 251500929478564 กำลังดำเนินการ 
8713 นายธนาคม   ทองเพชรบรูพา 183/15 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000กำลังดำเนินการ 
8714 นายธนาคาร   สุทธิศิริ 8 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว 27120ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8715 นางสาวธนาภรณ์   เคียงสุวรรณ 83/5 ม.5 บ.เกาะไร่ ซ. ถ. ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 240000824580225  กำลังดำเนินการ 
8716 นายธนาภรณ์   เกตุแก้ว 334 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140093-6377632 กำลังดำเนินการ 
8717 นายธนายุทธ   นวลสาแล 51 ม.12 บ.ห้วยหลวง ซ. ถ. ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210089-2642479  กำลังดำเนินการ 
8718 นายธนาวุฒิ   วรรณโสภา 172 ม.1 บ.นาเวียง ซ.- ถ.- ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
8719 นายธนาสิน   สาทก 39/2 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000824055176 กำลังดำเนินการ 
8720 นายธนาสิน   เชื้อทอง 30/48 ม.6 บ.- ซ.แปซิฟิก ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 741300822205907 0822205907 กำลังดำเนินการ 
8721 เด็กชายธนเวช   ชาญกิจธนากุล 66 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 56 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200894959035 027378501 กำลังดำเนินการ 
8722 นายธนโชติ   ทองนิ่ม 61/52 ม.1 บ.- ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์200ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 850000812731579  กำลังดำเนินการ 
8723 นางสาวธมน   เกียรติคณารัตน์ 212/3 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 112 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400949864527 กำลังดำเนินการ 
8724 นางสาวธมลวรรณ   อ่อนดี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110087-1279907 กำลังดำเนินการ 
8725 นายธรรมรงค์   แผลงไพรี 275/9 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 650000992907274  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394