รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
851 เด็กหญิงวรรณกานต์   วงค์สุวรรณ 85/1 ม.13 บ.บางกลางท่าว ซ.- ถ.- ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120กำลังดำเนินการ 
852 เด็กชายวรรณชัย   เบญจานุกุล 14 ม.- บ.- ซ.อินทมาระ 51 ถ.สุทธิสาร ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400095-5200990 กำลังดำเนินการ 
853 เด็กหญิงวรรณณัฐศา   โภคสุทธิ์ 46/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
854 เด็กหญิงวรรณพร   บรรจงศรี 16 ม.- บ.- ซ.มูลสาร ถ.- ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
855 เด็กชายวรรณรัตน์   ทรงงาม 302/1 ม.11 บ.ทุ่งแฝก ซ.- ถ.- ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130กำลังดำเนินการ 
856 เด็กหญิงวรรณวิสา   แก้วจัง 165 ม.6 บ.บ้านใหม่หอกลอง ซ. ถ. ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  กำลังดำเนินการ 
857 นางสาววรรณศิญา   ลัดเลีย 158 ม.4 บ.บ้านลาหงา ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
858 เด็กหญิงวรรณา   ญาณศักดิ์ 11/1 ม.3 บ.ลาดน้ำขาว ซ. ถ. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  กำลังดำเนินการ 
859 เด็กหญิงวรรณิษา   จิตรฺสูง 236/84 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใต้ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
860 นายวรวิช   ทองแจ้ง 14/1 ม.5 บ.หนองยวน ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170กำลังดำเนินการ 
861 เด็กชายวรวุฒิ   แซ่ล้อ 170/5 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120กำลังดำเนินการ 
862 เด็กชายวรัชญ์   ผึ้งศรี 195/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 841400845458676 กำลังดำเนินการ 
863 เด็กหญิงวรัญญา   กลมเมือง 42 ม.3 บ.ทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-3181855 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
864 เด็กชายวรากรณ์   ชัยณรงค์ 62 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
865 นางสาววราพร   คงเพ็ง 100 ม.8 บ.บ้านหนองยูง ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
866 เด็กหญิงวราพร   จิ่งต๊ะ 0/89 ม.10 บ.กองลมใหญ่ ซ.- ถ.- ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350  กำลังดำเนินการ 
867 เด็กหญิงวราภรณ์   จันทุดุม 19/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี 221100861478072 กำลังดำเนินการ 
868 นายวราวุฒ   พุ่มชะเอม 14/1 ม.03 บ.- ซ. ถ. ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 131300823547870  กำลังดำเนินการ 
869 นายวราห์   สำลี 61 ม.3 บ.เจ๊ะบิลัง ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
870 เด็กหญิงวริณฐิตา   อาหมาย 21/3 ม.3 บ.ช่องไทร ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120099-3167085 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
871 นายวรินทร   เล็กคุณา 76 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
872 เด็กชายวรินธร   บัวศรี 48/1 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000  กำลังดำเนินการ 
873 นายวรุฒิ   แป้นแย้ม 8/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
874 เด็กชายวรเวช   อุดมพันธ์ 12/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
875 เด็กหญิงวศินี   ละอองเงิน 244 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100640161312  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384