รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8726 นางสาวปาณิสรา   แสนลือชา 33 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180กำลังดำเนินการ 
8727 นางสาวปานตะวัน   ชุมบัว 109/ช ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8728 นางสาวปาริฉัตร   แม้นศิริ 137 ม.4 บ.โคกกุง ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8729 นางสาวปาริฉัตร   ศรีชาติ 32/4 ม.- บ.- ซ.มิตรอารี ถ.- ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110กำลังดำเนินการ 
8730 นางสาวปาริฉัตร   ใจคุ้มเก่า 140/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180กำลังดำเนินการ 
8731 นางสาวปาริฉัตร   ชนิดท้าว 52 ม.15 บ.- ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 472500922733996 กำลังดำเนินการ 
8732 นายปารินทร์   เนียมศรี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8733 นางสาวปาอีซะ   สะดียามู 57/2 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8734 นางสาวปิยฉัตร   ปักษากนก 55/2 ม.17 บ.ทุ่งโป่ง ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 712200811812707 กำลังดำเนินการ 
8735 นางสาวปิยดา   จิตรสวัสดิ์ 21 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300983547451 กำลังดำเนินการ 
8736 นางสาวปิยดา   พันธ์ไผ่ 35 ม.1 บ.บ้านธาตุเทิง ซ.- ถ.- ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150กำลังดำเนินการ 
8737 นางสาวปิยธิดา   ทองโคตร 122 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8738 นายปิยวัฒน์   มั่นคง 323/3 ม.1 บ.บ้านบ่อ ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8739 นางสาวปิยะธิดา   ไพโรจน์ 229 ม.11 บ.บ้านหนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 30894246983 กำลังดำเนินการ 
8740 นางสาวปิยะนุช   ปุยะติ 176 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8741 นายปิยะพล   สิทธิบุศย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170090-7676293 กำลังดำเนินการ 
8742 นายปิยะมงคล   ชะนะภา 40/29 ม.- บ.สน.บางเขน ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200851250458  กำลังดำเนินการ 
8743 นางสาวปิ่นมณี   สุภารี 246 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110กำลังดำเนินการ 
8744 นางสาวปิ่นสุดา   จันมานิตย์ 25 ม.3 บ.โนนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8745 นางสาวปียะธิดา   พรหมศิลา 46 ม.6 บ.บ้านหนองโน ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900857515424 กำลังดำเนินการ 
8746 นายปุณณวิช   เจียรนัย 19/341 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8747 นายพงค์ดนัย   ใจบุญ 149/40 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8748 นายพงศกร   บัวทองเกื้อ 16 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130095-0355065 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8749 นายพงศกร   วรภัทรโภไคย 12 ม.- บ.- ซ.3 ถ.ผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8750 นายพงศกร   พรานนก 14 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384