รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8751 นางสาวปิยะนุช   ปุยะติ 176 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8752 นายปิยะพล   สิทธิบุศย์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 21170090-7676293 กำลังดำเนินการ 
8753 นายปิยะมงคล   ชะนะภา 40/29 ม.- บ.สน.บางเขน ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200851250458  กำลังดำเนินการ 
8754 นางสาวปิ่นมณี   สุภารี 246 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก 63110กำลังดำเนินการ 
8755 นางสาวปิ่นสุดา   จันมานิตย์ 25 ม.3 บ.โนนโพธิ์ ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8756 นางสาวปียะธิดา   พรหมศิลา 46 ม.6 บ.บ้านหนองโน ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900857515424 กำลังดำเนินการ 
8757 นายปุณณวิช   เจียรนัย 19/341 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
8758 นายพงค์ดนัย   ใจบุญ 149/40 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8759 นายพงศกร   บัวทองเกื้อ 16 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130095-0355065 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8760 นายพงศกร   วรภัทรโภไคย 12 ม.- บ.- ซ.3 ถ.ผลอุทิศ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90240  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8761 นายพงศกร   พรานนก 14 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8762 นายพงศกร   บุญทา 82 ม.1 บ.ปลาค้าว ซ. ถ. ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000045543035  กำลังดำเนินการ 
8763 นายพงศกร   หลวงจำปา 132 ม.7 บ.หนองกุงคำไฮ ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140095-2931244  กำลังดำเนินการ 
8764 นายพงศ์ฐกร   ปิติสุข 2328/171 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 52/2 ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400896740378 กำลังดำเนินการ 
8765 นายพงศ์ปกรณ์   กูลเกื้อ 529/96 ม.- บ.อารียาบุษบา ซ.ลาดพร้่าว126(กรัณทพร) ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 021582401 กำลังดำเนินการ 
8766 นายพงษ์ศักดิ์   ช่างชัย ึ78 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8767 นายพชร   น้อยสิม 111 ม.10 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8768 นายพชร   พันดี 311/1 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 651300879848965 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8769 นายพชรพล   ติ๊บตัน - ม.- บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8770 นางสาวพชรอร   พูลเกื้อ 710/15 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 166 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240081-3822122 กำลังดำเนินการ 
8771 นายพนม   ขวัญนอน 169 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8772 นางสาวพนาทิพย์   จิตระเบียบ 108 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
8773 นางสาวพนิดา   ชนะดี 104 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8774 นายพยัคฆ์ภูธร   พิลาวุฒิ 2 ม.6 บ.นางิ้ว ซ.- ถ.- ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8775 นายพรชัย   นิลลาดคำ 92 ม.7 บ.กุดสะกอย ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385