รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8751 นายนพพล   ไชยมงค์ 771/1-2 ม.- บ.- ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 25 ถ.- ต.แขวงห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310กำลังดำเนินการ 
8752 นางสาวนพมาศ   สมัน 235 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130084-8588715  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8753 นางสาวนพรัตน์   หอมเฮ้า 17/25 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8754 นายนพรัตน์   วิทยา 42/1 ม.6 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8755 นางสาวนพรัตน์   ดาษดา 91 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 602100957044162 กำลังดำเนินการ 
8756 นางสาวนภสร   ศิรินรรัตน์ 5/146 ม.- บ.ปริญญดา เกษตร-นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ 111 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102300840155877  กำลังดำเนินการ 
8757 นายนภัสสร   ม่วงโพธิ์ 4/16 ม.- บ.- ซ.- ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 
8758 นางสาวนภัสส์กมล   สินไพบูลย์ 20/2 ม.- บ.การเคหะ 20 ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400939617630 กำลังดำเนินการ 
8759 นางสาวนภาพร   เฉลิมวงศ์ 93 ม.2 บ.อีกุด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8760 นางสาวนภาพร   สารเสวก 95 ม.12 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8761 นางสาวนภาพร   ยางสูง 122/2 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000845285878 กำลังดำเนินการ 
8762 นางสาวนภารัตน์   พลเยี่ยม 918 ม.15 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
8763 นายนราธิป   ต่างประเทศ 153/2 ม.3 บ.โคกเลาะ ซ.- ถ.- ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140กำลังดำเนินการ 
8764 นายนราภัทร   เมืองแสน 106/2 ม.7 บ.หนองสะเดา ซ.4 ถ.เทศบาล ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 036281394 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8765 นายนราวิชญ์   ไชยเมือง 15 ม.2 บ.พังโคน ซ. ถ. ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
8766 นายนราวุฒิ    อธิกะ 100 ม.- บ.- ซ.ลาดปลาเค้า 72 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8767 นายนรินทร์   ศรีแก้ว 40/204 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500615580865 กำลังดำเนินการ 
8768 นายนริศ   มุกดอกไม้ 203/182 ม.1 บ.- ซ.นาวสงวิลล่า ถ.นาวงพัฒนา ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 120000804484828 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8769 นางสาวนริศรา   ศิริวิริยะประเสริฐ 104 ม.8 บ.ไทยเจริญ ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
8770 นางสาวนริสรา   ย่าวังวันเด่น 13/3 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170085-9037701  กำลังดำเนินการ 
8771 นางสาวนฤมล   ค้าแพรดี  31/1 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8772 นางสาวนฤมล   คณะศรี 103 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 342500801049943  กำลังดำเนินการ 
8773 นางสาวนฤมล   เศษสุวรรณ 258 ม.19 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 038502220 กำลังดำเนินการ 
8774 นางสาวนฤมล   พวงบุตร 107 ม.1 บ.ท่าโพธิ์ศรี ซ. ถ. ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
8775 นายนฤเบศร์   กิ่งถา 52/45 ม.- บ.- ซ.ปรีดีพนมยงค์14 ถ.สุขุมวิท71 ต.แขวงพระโขนงเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100867791089 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392