รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8851 นายบูหล้า   จรูญโกมล 97/3 ม.13 บ.สงินเหนือ ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
8852 นายปฏิภาณ   แซ่จึง 57/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
8853 นายปฏิภาณ   กองพันธ์ 44/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
8854 นายปฏิภาณ   โสดาจันทร์ 12 ม.8 บ.บ้านโพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900890782419 กำลังดำเนินการ 
8855 นายปฏิภาณนุวัฒน์   สินอยู่ 117/45 ม.- บ.- ซ.- ถ.สารภาณนิมิต ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000874329702  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8856 นางสาวปณิดา   ศิลาอ่อน 92 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8857 นางสาวปณิธิ   ผึ่งบัว 2113/77 ม.- บ.- ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100832462188  กำลังดำเนินการ 
8858 นางสาวปติณญา   รักษาศักดิ์ 277 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า 19/2 ถ.ร่มเกล้า ต.แขวงคลองสามประเวศ อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200802401512 029151240 กำลังดำเนินการ 
8859 นางสาวปทุมทิพย์   อิ่มตำแย 31 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8860 นางสาวปนัดดา   ชินนะ 41 ม.2 บ.หมากเลื่อม ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 390000913709344 กำลังดำเนินการ 
8861 นางสาวปนัดา   พิณพงษ์ 13/18 ม.0 บ.- ซ.อนามัยนามเจริญ ถ.พระรามที่2 ต.แขวงท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8862 นางสาวปนิดา   จันทร์ร้อยเอ็ด 37 ม.3 บ.หนองโน ซ.- ถ.- ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ 46170  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8863 นางสาวปภาวี   ทองย้อย 5 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000กำลังดำเนินการ 
8864 นางสาวปรมาภรณ์   โพธิกัลยา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260กำลังดำเนินการ 
8865 นางสาวปรมินทร์   ทองตันวงค์ 161 ม.5 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
8866 นายประจักษ์   ช่างคิด 61 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-8473422 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8867 นางสาวประภัสสร   ตั้งศิริเสถียร 45/28 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 6 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400959123384 กำลังดำเนินการ 
8868 นายประยุทธ์   พรหมวิชัย 9/40 ม.- บ.เอื้ออาทร ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 2 ถ.- ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400868866133 กำลังดำเนินการ 
8869 นายประสิทธิ์ชัย   ใจทำดี 127 ม.13 บ.บ้านโป่ง ซ. ถ. ต. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240  กำลังดำเนินการ 
8870 นางสาวปรางทิพย์   โคตรวงค์ - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
8871 นางสาวปรารถนา   คุณอ่อน 64 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
8872 นางสาวปรารถนา   มนสิน 113 ม.17 บ.นาขาม ซ. ถ. ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110กำลังดำเนินการ 
8873 นายปราโมทย์   ศรีทอง 1380 ม.- บ.- ซ.จันทน์ 16 ถ.จันทน์ ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120กำลังดำเนินการ 
8874 นายปราโมทย์   กลั่นขำ 2/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600917917112 กำลังดำเนินการ 
8875 นายปริญญา   กันตีศิลป์ 98 ม.20 บ.คลองแตงโม ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000906843880 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392