รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8876 นายภานุพงศ์   ไหลนานากุล 124 ม.6 บ.คลองสิบสอง ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
8877 นายภานุพงษ์   ขุนนนท์ 119/326 ม.5 บ.- ซ.สายไหม15 ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200864178269 กำลังดำเนินการ 
8878 นายภานุพงษ์   วัดแผ่นลำ 158 ม.3 บ.บ้านบอน ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8879 นายภานุพันธ์   โฉมศรี 162/142 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8880 นายภานุวัฒน์   พรมเพียร 1458 ม.- บ.- ซ.บางนา-ตราด ถ.บางนา-ตราด ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600870398328 กำลังดำเนินการ 
8881 นายภานุวัฒน์   แท่นทอง 206 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140084-4432468 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8882 นางสาวภาวนา   เขม่นการไถ 212/2 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว 272500923637034  กำลังดำเนินการ 
8883 นางสาวภาวินี   แนนไชย 38 ม.10 บ.ดอนกลาง ซ. ถ. ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
8884 นางสาวภาวินี   ต่วนมิหนา 347 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150กำลังดำเนินการ 
8885 นายภาสกร   จุลมณีโชติ 245 ม.- บ.- ซ.แม่เนียน ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-805422849 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8886 นายภาสพงศ์   พุทธเกษร 93/180 ม.2 บ.เสริมสุข ซ.23/1 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240089-6687262 กำลังดำเนินการ 
8887 นายภาสวี   บูรณ์เจริญ 891 ม.- บ.- ซ.นวมินทร์ 47 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400629457926 กำลังดำเนินการ 
8888 นางสาวภีรภัทร   ศรีสุวรรณ 47/2 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000612788164 กำลังดำเนินการ 
8889 นายภูริช   นิ่มสมบูรณ์ 51 ม.- บ.ตรอกวัดราชวรินทร์17 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน21 ถ.- ต.แขวงสำเหร่ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 106000858029646 028609366 กำลังดำเนินการ 
8890 นายภูริเดช   ฟองลม 649 ม.6 บ.ดอนทับช้าง ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8891 นายมงคล   พละศูนย์ 144 ม.11 บ.หนองปลาดุก ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8892 นางสาวมณฑาณี   อยู่พุ่มพฤกษ์ 34/19 ม.- บ.- ซ.จามร ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130029947186 กำลังดำเนินการ 
8893 นางสาวมณทิชา   แจ่มจำรัส 59/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000080-185-9217  กำลังดำเนินการ 
8894 นางสาวมณทิรา   จันทร์สุทนพจน์ 159/1 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8895 สามเณรมนตรี   อิ่มสง่า 19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46130  กำลังดำเนินการ 
8896 นายมนต์ชัย   มณีวงค์ 139/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8897 นางสาวมนรดา   เกษมสันต์ 2328/1777 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240093-9389183  กำลังดำเนินการ 
8898 นายมนัส   ม่วงมั่น 13 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300866833956 กำลังดำเนินการ 
8899 นางสาวมนัสตญา   เก็ณพล 276 ม.8 บ.พระเพลิง ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 24160038502220 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8900 นางสาวมนัสนันท์   สิงหวิบูลย์ 15 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384