รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8876 นางสาวนูฮาร์   แม 173/1 ม.9 บ.บันนังสตา ซ. ถ. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130093-7850412  กำลังดำเนินการ 
8877 นางสาวน้ำทิพย์   อินอ่ำ 16/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170กำลังดำเนินการ 
8878 นางสาวน้ำฝน   ดีเสมอ 4/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32130กำลังดำเนินการ 
8879 นางสาวน้ำฝน   พรมเดช 155 ม.2 บ.บ้านด่านใหม่ ซ. ถ. ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8880 นายบัณฑิต   อินทศร 279/125 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว121 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400882226823 กำลังดำเนินการ 
8881 นางสาวบัว   แก้วอบเชย - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210กำลังดำเนินการ 
8882 นางสาวบุณยานุช   เกตุบุญลือ 114 ม.- บ.- ซ.จันทน์ แยก 3 ถ.มิตรไมตรี ต.แขวงทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 101200830353202 กำลังดำเนินการ 
8883 นายบุรพล   กอกล่อม 87/12 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000892227926 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8884 นายบุรินทร์   บุอ่อง 24/พิเศษ ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 701800912735664  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8885 นางสาวบุศรา   อิธฤทธิ์ 12 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600925309302 กำลังดำเนินการ 
8886 นางสาวบุศราภร   ศรีหานาจ 110/214 ม.- บ.- ซ.2 ถ.วิภาวดีวิล ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100897733565 กำลังดำเนินการ 
8887 นางสาวบุษกร   ลาดี 13/46 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120กำลังดำเนินการ 
8888 นางสาวบุษบา   แซ่ว่าง 111 ม.6 บ.ปางเป๋ย ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8889 นางสาวบุษยมาส   ทิพรส 107 ม.9 บ.บ้านกุศกร ซ.- ถ.- ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300894559472 กำลังดำเนินการ 
8890 นางสาวบุษราคัม   ศุภรโกมลเกตุ 112 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงวังใหม่ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330กำลังดำเนินการ 
8891 นายบุสริน   โละซา 55/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
8892 นางสาวบูซรอ   สานา 191 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8893 นายบูรพา   ตระกลพัฒนากุล 19 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270กำลังดำเนินการ 
8894 นายบูหล้า   จรูญโกมล 97/3 ม.13 บ.สงินเหนือ ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
8895 นายปฏิภาณ   แซ่จึง 57/1 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180  กำลังดำเนินการ 
8896 นายปฏิภาณ   กองพันธ์ 44/2 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230  กำลังดำเนินการ 
8897 นายปฏิภาณ   โสดาจันทร์ 12 ม.8 บ.บ้านโพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900890782419 กำลังดำเนินการ 
8898 นายปฏิภาณนุวัฒน์   สินอยู่ 117/45 ม.- บ.- ซ.- ถ.สารภาณนิมิต ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 480000874329702  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8899 นางสาวปฏิมาภร   วงสาลี 56/168 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 102400867074592 กำลังดำเนินการ 
8900 นางสาวปณิดา   ศิลาอ่อน 92 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394