รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8901 นายภูริเดช   ฟองลม 649 ม.6 บ.ดอนทับช้าง ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
8902 นายมงคล   พละศูนย์ 144 ม.11 บ.หนองปลาดุก ซ.- ถ.- ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8903 นางสาวมณฑาณี   อยู่พุ่มพฤกษ์ 34/19 ม.- บ.- ซ.จามร ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130029947186 กำลังดำเนินการ 
8904 นางสาวมณทิชา   แจ่มจำรัส 59/6 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000080-185-9217  กำลังดำเนินการ 
8905 นางสาวมณทิรา   จันทร์สุทนพจน์ 159/1 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
8906 สามเณรมนตรี   อิ่มสง่า 19 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46130  กำลังดำเนินการ 
8907 นายมนต์ชัย   มณีวงค์ 139/3 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8908 นางสาวมนรดา   เกษมสันต์ 2328/1777 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง ต.แขวงหัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240093-9389183  กำลังดำเนินการ 
8909 นายมนัส   ม่วงมั่น 13 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300866833956 กำลังดำเนินการ 
8910 นางสาวมนัสตญา   เก็ณพล 276 ม.8 บ.พระเพลิง ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 24160038502220 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8911 นางสาวมนัสนันท์   สิงหวิบูลย์ 15 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130  กำลังดำเนินการ 
8912 นางสาวมริสา   บุตรสิงห์ 32 ม.6 บ.บ้านนาโพธิ์น้อย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8913 นายมหินทรา   มหรรณพ 64/53 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310025385399 0819108421 กำลังดำเนินการ 
8914 นางสาวมะลิวัลย์   บุตรศรี 163/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
8915 นางสาวมะลิษา   นาวงษ์หา 21 ม.4 บ.บ้านโพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 47190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8916 นายมัซยีดี   อีซอมูซอ 8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
8917 นางสาวมัณฑนศิลป์   จันทรา 12 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 52 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
8918 นางสาวมัณฑนา   ไวยวุฒิ 498/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121300850746771  กำลังดำเนินการ 
8919 นางสาวมัลลิกา   ศรีวะวงศ์ 51 ม.7 บ.บ้านนาผือ ซ.- ถ.- ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000849616229 กำลังดำเนินการ 
8920 นางสาวมาซีเต๊าะ   ตะปู 56 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8921 นายมานพ   จันทรประทักษ์ 1003 ม.15 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
8922 นางสาวมารีนี   อาดำ 204 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
8923 นางสาวมารีเยาะ   บูงอปีแน 132 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120080-7039577 กำลังดำเนินการ 
8924 นางสาวมารีแย   มะลี 120/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8925 นางสาวมารุณี   สินเสร้า 373 ม.21 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ. 0884210411  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385