รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8901 เด็กหญิงพิม   สะหะมัน 29/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
8902 นางสาวพิมชนก   ปกป้อง 126/63 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน67 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
8903 นางสาวพิมชนาฎ   ชะมา 312/107 ม.3 บ.- ซ.1 ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100816489497 กำลังดำเนินการ 
8904 นางสาวพิมพ์ประภา   เกื้อเสน 31 ม.3 บ.ปากแตระ ซ. ถ. ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8905 นางสาวพิมพ์พิไล   ศรีหนองห้าง 298 ม.9 บ.บ้านนาจาน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
8906 นางสาวพิมพ์ลพัฒ   แถวบุญมี 143 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 422300928161574 กำลังดำเนินการ 
8907 นางสาวพิมพ์ลภัส   เกตะนัน 153 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช72 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250094-1570578  กำลังดำเนินการ 
8908 นางสาวพิมพ์วิภา   บุญมาตุ่น 9/567 ม.- บ.- ซ.นาคนิวาส59 ถ.นาคนิวาส ต.แขวงลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 102300865222609  กำลังดำเนินการ 
8909 นางสาวพิมลรัตน์   ชอบดี 25 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
8910 นางสาวพิยดา   วรฉัตร 135 ม.11 บ.วังชะโอน ซ. ถ. ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
8911 นายพิสิทธิ์   โฆสะกร 165 ม.- บ.- ซ.ลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200876771488 027371216 กำลังดำเนินการ 
8912 นายพิสิษฐ์   ทองอ่อน 223/1 ม.14 บ.หนองบัว ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000613488647 กำลังดำเนินการ 
8913 นายพีรดลย์   มะนาตย์ 373 ม.1 บ.คำป่าหลาย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
8914 นายพีรพงศ์   ยิ้มน้อย 1 ม.1 บ.กองดิน ซ.กองดิน ถ. ต.กองดิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21160  กำลังดำเนินการ 
8915 เด็กชายพีรวิชญ์   มณีดวงฤทธิ์ 301 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 501200831538228  กำลังดำเนินการ 
8916 นายพีระพัฒน์   อินทะพนา 19 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8917 นายพีระพัฒน์   แมนมนตรี 338/218 ม.- บ.- ซ.สรงประภา12 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210087080958 กำลังดำเนินการ 
8918 นายพีระวัฒน์   คำมะณี 11 ม.11 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600980815291  กำลังดำเนินการ 
8919 นายพุฒินาท   สุวรรณวยัีคฆ์ 60 ม.- บ.- ซ.- ถ.เลียบทางรถไฟ-ไปคลองวาฬ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000860099460 กำลังดำเนินการ 
8920 นายพุทธ   อันสงคราม 51/3 ม.- บ.- ซ.วัดราชสังขร วัดพระยาไกร ถ.- ต.แขวงบางคอแหลม อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 
8921 นางสาวพุทธิพร   แก้วรุ่ง 49 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา 90160  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8922 นางสาวพุธิตา   โชยเจริญ 58/1 ม.8 บ.- ซ. ถ. ต.บ้านนา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110086-1417961  กำลังดำเนินการ 
8923 นางสาวฟาติมา   คณาชอบ 198 ม.9 บ.บ้านหนองคล้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900981456255 กำลังดำเนินการ 
8924 นางสาวฟารีซา   ดือราโอ๊ะ 205/2 ม.4 บ.เมาะมาวี ซ. ถ. ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160085-672-3633  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8925 นายฟาเดล   หะยีสะอิ 245/86 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388