รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8901 นางสาวนิราพร   ชำนาญกุล 42/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 710000892178390 กำลังดำเนินการ 
8902 นายนิรุทธิ์   ปานโพธิ์จาน 71 ม.3 บ.บ้านบอน ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8903 นายนิวัฒน์   บุตรวงษ์ ุ68/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 
8904 นางสาวนิสรีน   ฮะซา 63 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8905 นายนิอัซมี   อุเซ็งลานง 100 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
8906 นายนิไพซอล   แวนาแว 14/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8907 นางสาวนุจรี   ศรีภักดิื 70/1 ม.1 บ.- ซ.4 ถ.พระรามที่2 ต.แขวงแสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
8908 นางสาวนุชจรี   ยุบล 18 ม.4 บ.บ้านโพนงาม ซ.- ถ.- ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000กำลังดำเนินการ 
8909 นางสาวนุชจิรา   แสงไสย 172/173 ม.4 บ.- ซ.3 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000879834708  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8910 นางสาวนุชนาฎ   เส็นนิ่ง 211 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100865970737  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8911 นางสาวนุชนารถ   ปิ่นเเก้ว - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10530  กำลังดำเนินการ 
8912 นางสาวนุดมา   ศักดิ์จ้าย 1002 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110090-7138044 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8913 นางสาวนุรฟาตีฮะห์   มะเด 12 ม.2 บ.กรงปีนัง ซ. ถ. ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000084-2532974  กำลังดำเนินการ 
8914 นางสาวนุรอัยมาน   ลือแบซา 72/2 ม.4 บ.เขาตูม ซ. ถ. ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160093-7710390  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
8915 นางสาวนุรอาฮานีฟะห์   เบ็ญมุสลิม 6 ม.2 บ.บันนังสตา ซ. ถ.บูรณะรักษ์ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130088-393-5513  กำลังดำเนินการ 
8916 นางสาวนูรอัยนี   โวะ 64/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8917 นางสาวนูรอัยน์   สือแปง 51/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120089-5995387 กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
8918 นางสาวนูรอาซีกีน   มูซอ 58 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150กำลังดำเนินการ 
8919 นางสาวนูรีซะห์   ดือราซอ 88 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
8920 นางสาวนูรีดา   จูและ 220 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
8921 นางสาวนูฮาร์   แม 173/1 ม.9 บ.บันนังสตา ซ. ถ. ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130093-7850412  กำลังดำเนินการ 
8922 นางสาวน้ำทิพย์   อินอ่ำ 16/1 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170กำลังดำเนินการ 
8923 นางสาวน้ำฝน   ดีเสมอ 4/1 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32130กำลังดำเนินการ 
8924 นางสาวน้ำฝน   พรมเดช 155 ม.2 บ.บ้านด่านใหม่ ซ. ถ. ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8925 นายบัณฑิต   อินทศร 279/125 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว121 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400882226823 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396