รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
8926 นางสาวปริยา   จุ้ยแตง 10/16 ม.3 บ.- ซ.พหลโยธิน ถ.- ต.แขวงลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10400กำลังดำเนินการ 
8927 นางสาวปริศนา   ใจคุ้มเก่า 140/1 ม.13 บ.- ซ.- ถ.- ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180กำลังดำเนินการ 
8928 นางสาวปรีชญา   เจริญศรี 1 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย - ถ.พระรามเก้า 43 ต.แขวงสวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 102500816371091 027201449 กำลังดำเนินการ 
8929 นายปรีชา   สุวรรณรัตน์ 23 ม.2 บ.- ซ.สยามธานี2 ถ.- ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8930 นายปรีชากร   อุโมงค์มี 221 ม.7 บ.เชตวัน(หนองหมู) ซ.- ถ.- ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 511500861869255 กำลังดำเนินการ 
8931 นางสาวปรียาภรณ์   อัมลา 111 ม.11 บ.หนองบัวแดง ซ.- ถ.- ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
8932 นางสาวปรียาภรณ์   ทองสนิท 72/5 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300893786048 กำลังดำเนินการ 
8933 เด็กชายปรเมศร์   พันทาโฮม 277 ม.1 บ.หนองใหญ่ ซ. ถ. ต. อ. จ.   กำลังดำเนินการ 
8934 นายปรเมศวร์   ชำนาญนาค 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
8935 นายปวินทร์   ประกอบปราณ 444/1 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 771300817429776 กำลังดำเนินการ 
8936 นางสาวปวีณา   บุญทา 563/14 ม.- บ.- ซ.ซ.เทพลีลา(13) ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 1031008-7411-1198  02-530-9844  กำลังดำเนินการ 
8937 นางสาวปวีณา   ใบอุดม 106 ม.8 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
8938 นางสาวปวีณา   อุปถัมภ์ 200 ม.6 บ.บ้านค้อ ซ. ถ. ต. อ. จ.หนองบัวลำภู 39140  กำลังดำเนินการ 
8939 นางสาวปวีณ์นุช   ฮามวัน 37 ม.7 บ.หนองไฮน้อย ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160กำลังดำเนินการ 
8940 นายปวีน์   ฐิตะฐาน 550 ม.- บ.การเคหะ ซ.นวมินทร์ 10 ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400891818217 กำลังดำเนินการ 
8941 นางสาวปะภาวดี   หารธงไชย 58 ม.6 บ.ป่งไฮ ซ. ถ. ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 43210  กำลังดำเนินการ 
8942 นายปัญชยา   เกษแก้ว 51 ม.2 บ.ห้วยยาง ซ. ถ. ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220  กำลังดำเนินการ 
8943 นางสาวปัฐมา   โสบุญ 147 ม.3 บ.บ้านโชคอำนวย ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
8944 นางสาวปัณทารีย์   มูฮำหมัดอารี 125/638 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  กำลังดำเนินการ 
8945 นางสาวปัทมา   สิทธิประเสริฐ 18/7 ม.- บ.18/7 ซ. ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150/086-7884275 กำลังดำเนินการ 
8946 นางสาวปัทมา   ทรัพย์สิน 114 ม.2 บ.- ซ.- ถ. ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160  กำลังดำเนินการ 
8947 นางสาวปัทมา   โตะโยะ 29 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120กำลังดำเนินการ 
8948 นางสาวปัทมาพร   ทะปัญญา 41 ม.3 บ.บ้านโพนทอง ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900936631856 กำลังดำเนินการ 
8949 นายปาณรวัฐ   กมลรัตน์ 151/1 ม.3 บ.บ้านหนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 372900868768895 กำลังดำเนินการ 
8950 นางสาวปาณิสรา   แสนลือชา 33 ม.9 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394