รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
876 เด็กชายวรเวช   อุดมพันธ์ 12/1 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110  กำลังดำเนินการ 
877 เด็กหญิงวศินี   ละอองเงิน 244 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 911100640161312  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
878 เด็กชายวัชรพงษ์   อินทวงศ์ 72 ม.2 บ.หวด ซ. ถ. ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110  กำลังดำเนินการ 
879 เด็กชายวัชรพล   บุญมานัด 51 ม.8 บ.บ้านโพธิ์ตก ซ. ถ. ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  กำลังดำเนินการ 
880 เด็กชายวัชระ   กอนรัมย์ 75 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260กำลังดำเนินการ 
881 เด็กชายวัชรินทร์   รัตนบุรี 6 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
882 เด็กชายวันชนะ   หอมรำพึง ุุ66/1 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110กำลังดำเนินการ 
883 เด็กชายวันชัย   เนรมิตร 57 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120กำลังดำเนินการ 
884 เด็กชายวันดี   ไม่ทราบ 397 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160กำลังดำเนินการ 
885 เด็กชายวันเฉลิม   สินธุวัตร 81 ม.10 บ.บ้านห้วยยาง ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250  กำลังดำเนินการ 
886 เด็กชายวันเด่นชัย   ชูวิเชียร - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  กำลังดำเนินการ 
887 เด็กหญิงวันเพ็ญ   ทองฤทธิ์ 22/4 ม.1 บ.ป่าแก่บ่อหิน ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120080-5446020 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
888 เด็กหญิงวันเพ็ญ   - 319 ม.8 บ.- ซ. ถ.พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
889 เด็กชายวัลลภ   ไม่ทราบ 139 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 90260ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
890 เด็กชายวากีน   ช้างน้ำ 114 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
891 เด็กชายวาคิม   ลุนสำโรง 61 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190061-6756657  กำลังดำเนินการ 
892 เด็กชายวาซิล   หลีเคราะห์ 12 ม.7 บ.บ้านโกตา ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
893 เด็กหญิงวาธีนี   ส่งเสียง 52/3 ม.3 บ.บ้านทุ่งดินลุ่ม ซ.- ถ.- ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120088-8232483 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
894 เด็กชายวายุ   โตพังเทียม 115 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190  กำลังดำเนินการ 
895 นางวาริน   โพธิ์เหมือน 372 ม.6 บ.บ้านหัวทาง ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
896 เด็กชายวาฤทธิ์   วาเย๊ะ 100/70 ม.- บ.- ซ.ชุมชนอโศกดินแดง ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.แขวงบางกะปิ อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10320  กำลังดำเนินการ 
897 เด็กหญิงวาศิกีนณ์   ปูเตะ 160/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000822646269 กำลังดำเนินการ 
898 นางสาววาสนา   เหล็มหมัน 24/2 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
899 เด็กหญิงวาสนา   พูลเพียบพร้อม 21/4 ม.3 บ.- ซ. ถ. ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000  กำลังดำเนินการ 
900 เด็กหญิงวาสนา   ฤทธิ์กระโทก 56 ม.4 บ.จระเข้หิน ซ. ถ. ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385