รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9026 นายพันกร   พลสุวรรณ 49 ม.3 บ.ดอนทอย ซ.- ถ.- ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
9027 นางสาวพันทราทิพย์   บุญแผง 47 ม.7 บ.โนนนาคำ ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
9028 นายพันธกานต์   มาลีเมาะ 33 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100837748687 029230253 กำลังดำเนินการ 
9029 นายพันธ์ยา   พัลลภสิริ 80 ม.18 บ.สบอมแฮด ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9030 นายพัศวุฒิ   จันทร์สุเทพ 85 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟวงเวียนใหญ่ ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 103100984630539 กำลังดำเนินการ 
9031 นายพัสกร   มหาวีระรัตน์ 6/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9032 นายพายุ   ทองวิจิตร 631 ม.1 บ.กุสุมาลย์ ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9033 นางสาวพิจิตรา   เนื้ออ่อน 25 ม.7 บ.บ้านโนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9034 นางสาวพิชชากร   กลิ่นชมชื่น 82/62 ม.- บ.- ซ.- ถ.เชื้อเพลิง ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120080-7721177  กำลังดำเนินการ 
9035 นางสาวพิชชาพร   ทองบ่อ 218/342 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9036 เด็กหญิงพิชชาภา   สุพรรณสาร 489/42 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9037 นางสาวพิชญา   วารี 481 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 023187564 กำลังดำเนินการ 
9038 นางสาวพิชญาภรณ์   อรุณไชย 119 ม.1 บ.- ซ.- ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220025360017 กำลังดำเนินการ 
9039 นายพิชรัตน์   กัตะเวที 655 ม.- บ.- ซ.อุเทน8 ถ.นวมินทร์24 ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 102400892942707 กำลังดำเนินการ 
9040 นายพิชัย   ไวยธัญญกิจ 461/1 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9041 นายพิทยาธร   ชลูด 730 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9042 นายพิทาย   แซ่เจียม - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงตลาดพลู อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 00000กำลังดำเนินการ 
9043 นายพิบูล   สุนาวงศ์ 161/185 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 146 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400869730016 กำลังดำเนินการ 
9044 เด็กหญิงพิม   สะหะมัน 29/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
9045 นางสาวพิมชนก   ปกป้อง 126/63 ม.- บ.- ซ.พหลโยธิน67 ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9046 นางสาวพิมชนาฎ   ชะมา 312/107 ม.3 บ.- ซ.1 ถ.- ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100816489497 กำลังดำเนินการ 
9047 นางสาวพิมพ์ประภา   เกื้อเสน 31 ม.3 บ.ปากแตระ ซ. ถ. ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9048 นางสาวพิมพ์พิไล   ศรีหนองห้าง 298 ม.9 บ.บ้านนาจาน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
9049 นางสาวพิมพ์ลพัฒ   แถวบุญมี 143 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 422300928161574 กำลังดำเนินการ 
9050 นางสาวพิมพ์ลภัส   เกตะนัน 153 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช72 ถ.สุขุมวิท ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250094-1570578  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394