รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9051 นางสาวพรรวสา   หาญเหี้ยม 137 ม.6 บ.นาคำน้อย ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000กำลังดำเนินการ 
9052 นางสาวพรสิริ   สุนาโท 38/27 ม.7 บ.- ซ.วัดทอง ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 740000895377205  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9053 นางสาวพรสุภา   แก้วสกุลทรัพย์ 204 ม.- บ.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700852948897 กำลังดำเนินการ 
9054 นายพลธกานต์   จารุภา - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.บ้านฉาง จ.ระยอง -กำลังดำเนินการ 
9055 นายพลวรรต   สังข์รอด 98 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140061-5566277 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9056 นายพลวัต   บุญเลี้ยง 54/2 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 862300933601369 กำลังดำเนินการ 
9057 นายพลวัต   ชูข่อยม้า 78 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190กำลังดำเนินการ 
9058 นายพศิน   ธงชัย 48/289 ม.4 บ.เจริญกาญจน์ ซ.เสรีไทย 41 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9059 นายพศิษฐ์   นิธิพรวรนันท์ 1647/23 ม.- บ.- ซ.วชิรธรรมสาธิต57 ถ.สุขุมวิท 101/1 ต.แขวงบางจาก อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260092-2808793  กำลังดำเนินการ 
9060 นายพสิษฐ์   บุญเริ่ม 93 ม.10 บ.หนองหวาย ซ. ถ. ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9061 นางสาวพัชรพร   ขันทอง 59 ม.10 บ.ถ้ำป่อง ซ. ถ. ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 342200881369328  กำลังดำเนินการ 
9062 นายพัชรพล   ประเสริฐสม 764 ม.- บ.- ซ.เจริญกรุง67 ถ.เจริญกรุง ต.แขวงยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 101200868377029 022111669 กำลังดำเนินการ 
9063 นางสาวพัชรา   สมศรี 33 ม.9 บ.ห้วยหวาย ซ.- ถ.- ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130กำลังดำเนินการ 
9064 นางสาวพัชราพร   เสาราช 71 ม.5 บ.ดอนติ้ว ซ. ถ. ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170  กำลังดำเนินการ 
9065 นางสาวพัชริญา   แสงสุริย์ฉาย 6/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงสี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500กำลังดำเนินการ 
9066 นางสาวพัชรินทร์   ปลัดอิ่มพเนาว์ 12 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 10590กำลังดำเนินการ 
9067 นางสาวพัชรินทร์   กาฬสุวรรณ์ 134 ม.5 บ.- ซ. ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140085-474298 กำลังดำเนินการ 
9068 นางสาวพัชรีภรณ์   สุนทร 87 ม.2 บ.นากะทาด ซ. ถ. ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170  กำลังดำเนินการ 
9069 นางสาวพัชร์ชิสา   เลิศศรีบุญศิริ 53/2 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150082-2965103  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9070 นางสาวพัทธ์ธีรา   ทรัพย์สุนทร 59/711 ม.- บ.- ซ.นิมิตใหม่ ถ.นิมิตใหม่ ต.แขวงสามวาตะวันออก อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 105100814388418 029156801 กำลังดำเนินการ 
9071 นายพันกร   พลสุวรรณ 49 ม.3 บ.ดอนทอย ซ.- ถ.- ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170กำลังดำเนินการ 
9072 นางสาวพันทราทิพย์   บุญแผง 47 ม.7 บ.โนนนาคำ ซ.- ถ.- ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130กำลังดำเนินการ 
9073 นายพันธกานต์   มาลีเมาะ 33 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 111100837748687 029230253 กำลังดำเนินการ 
9074 นายพันธ์ยา   พัลลภสิริ 80 ม.18 บ.สบอมแฮด ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9075 นายพัศวุฒิ   จันทร์สุเทพ 85 ม.- บ.- ซ.- ถ.ริมทางรถไฟวงเวียนใหญ่ ต.แขวงบางยี่เรือ อ.เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 103100984630539 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396