รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9076 นายมนัส   ม่วงมั่น 13 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองสิบ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 105300866833956 กำลังดำเนินการ 
9077 นางสาวมนัสตญา   เก็ณพล 276 ม.8 บ.พระเพลิง ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 24160038502220 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9078 นางสาวมนัสนันท์   สิงหวิบูลย์ 15 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130  กำลังดำเนินการ 
9079 นางสาวมริสา   บุตรสิงห์ 32 ม.6 บ.บ้านนาโพธิ์น้อย ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9080 นายมหินทรา   มหรรณพ 64/53 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310025385399 0819108421 กำลังดำเนินการ 
9081 นางสาวมะลิวัลย์   บุตรศรี 163/7 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9082 นางสาวมะลิษา   นาวงษ์หา 21 ม.4 บ.บ้านโพนจาน ซ. ถ. ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 47190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9083 นายมัซยีดี   อีซอมูซอ 8 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9084 นางสาวมัณฑนศิลป์   จันทรา 12 ม.- บ.- ซ.เสรีไทย 52 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230กำลังดำเนินการ 
9085 นางสาวมัณฑนา   ไวยวุฒิ 498/25 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 121300850746771  กำลังดำเนินการ 
9086 นางสาวมัลลิกา   ศรีวะวงศ์ 51 ม.7 บ.บ้านนาผือ ซ.- ถ.- ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 370000849616229 กำลังดำเนินการ 
9087 นางสาวมาซีเต๊าะ   ตะปู 56 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9088 นายมานพ   จันทรประทักษ์ 1003 ม.15 บ.นายาว ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9089 นางสาวมารีนี   อาดำ 204 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150กำลังดำเนินการ 
9090 นางสาวมารีเยาะ   บูงอปีแน 132 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120080-7039577 กำลังดำเนินการ 
9091 นางสาวมารีแย   มะลี 120/4 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9092 นางสาวมารุณี   สินเสร้า 373 ม.21 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ. 0884210411  กำลังดำเนินการ 
9093 นายมารูวัน   ดอเลาะ 121 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9094 นางมาลี   ดำดี 430 ม.6 บ.วัดหน้าเมือง ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-836731051 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9095 นางสาวมาศสุภา   พรมแก้ว ึ7 ม.11 บ.นาดอกไม้ ซ. ถ. ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160กำลังดำเนินการ 
9096 นางสาวมิณฑิรา   ชื่นใจฉ่ำ 1/1 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 740000876683076  กำลังดำเนินการ 
9097 นางสาวมินตรา   ยอดเพชร 193 ม.- บ.- ซ.อินทามระ 11 ถ.อินทามระ ต.แขวงทุ่งพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400กำลังดำเนินการ 
9098 นางสาวมินตรา   บุญหลัง 100/1 ม.- บ.- ซ.พาณิชอนันต์ ถ.- ต.แขวงคลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 101100823292937 กำลังดำเนินการ 
9099 นางสาวมินตรา   ทองพราว 1307/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาพัฒนา ต.แขวงทับยาว อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520023708224 กำลังดำเนินการ 
9100 นางสาวมิลตรา   คล้ามเมือง 1819/69 ม.- บ.- ซ.ปริยานนท์ ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงบางโพงพาง อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392