รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9101 นางสาวมีนธิดา   คำน้อย 21 ม.3 บ.- ซ.28 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100890616641 กำลังดำเนินการ 
9102 นายมุคลิซ   อัลมาตร 119 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 9  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9103 นางสาวมุทิตา   ดาบสมเด็จ 82 ม.9 บ.บ้านโพน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
9104 นางสาวมุรณีย์   แวดอเลาะ 90/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000กำลังดำเนินการ 
9105 นายมูฮัมมัด   สะอะ 13 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 951400818961275  กำลังดำเนินการ 
9106 นายมูฮำหมัดมะฮ์ดี   เจ๊ะอุบง 21/3 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9107 นายมูฮำหมัดอามีน   มะแซ 6 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 95120กำลังดำเนินการ 
9108 นายยงยุทธ   ผาสีดา 159 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 471200935182578 กำลังดำเนินการ 
9109 นายยศกร   ยั่นยืนปิยรัตน์ 28 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250กำลังดำเนินการ 
9110 นายยศธร   จำเนียร 5 ม.11 บ.หนองฮี ซ. ถ. ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  กำลังดำเนินการ 
9111 นางสาวยัสณีย์   การีดอง 21 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9112 นางสาวยารอน๊ะ   ฉายนิ่ม 156 ม.5 บ.บ้านเนินสูง ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000-950423769 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9113 นางสาวยารียะห์   เวาะโสะ 52 ม.10 บ.- ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130กำลังดำเนินการ 
9114 นายยุทธการ   ลานอก 294 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9115 นายยุทธภูมิ   จันทร์ศิริ 26/1 ม.8 บ.บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ ซ. ถ. ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210  กำลังดำเนินการ 
9116 นายยุทธินันท์   หมายมั่น 17 ม.7 บ.แสงน้อย ซ. ถ. ต.นาคำใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9117 นางสาวยุพดี   อรุณวัน 50 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500948436470 กำลังดำเนินการ 
9118 นางสาวยุภาพร   พลเยี่ยม 30 ม.13 บ.คำเขื่อนข้าว ซ. ถ. ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9119 นายยุรนันท์   รอดสุโข 53 ม.1 บ.แดงหม้อ ซ. ถ. ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150  กำลังดำเนินการ 
9120 นางสาวรจนา   ใจมา 195 ม.10 บ.ยางแก้ว ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9121 นางสาวรจนา   ลังด่านจาก 55 ม.10 บ.บ้านม่วง ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9122 นางสาวรจนา   โพธิ์วัด 77 ม.1 บ.คำนาดี ซ. ถ. ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  กำลังดำเนินการ 
9123 นายรชตะ   ทนกล้า 168/12 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 340000819773799 กำลังดำเนินการ 
9124 นายรณกฤต   เต็มแก้ว 39 ม.8 บ.คลองรี ซ. ถ. ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9125 นางสาวรณิดา   ปอขุน 47/1 ม.7 บ.แม่จ๋อง ซ. ถ. ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 511100631283085  กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392