รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9101 นางสาววิมลวรรณ   หากะวี 259/6 ม.- บ.- ซ.- ถ.นราธิวาสน์ฯ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
9102 นายวิรัตน์   สะหะมัน 51/1 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24170  กำลังดำเนินการ 
9103 นางสาววิละดา   คำภูษา 53 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150กำลังดำเนินการ 
9104 นางสาววิลินทร์   เฉลิมทรัพย์ 117/285 ม.- บ.- ซ.วัชรปราณี ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 102200891709477 กำลังดำเนินการ 
9105 นายวิวรรธน์   อุ่นให้ผล 164 ม.11 บ.ลุคุ ซ.- ถ.- ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9106 นายวิวรรธน์   รัตตะพันธุ์ 1106 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 772100858125584 กำลังดำเนินการ 
9107 นายวิวันชัย   หอมประเสริฐสุข 370/1 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000928084385 กำลังดำเนินการ 
9108 นายวิษณุ   วันหมื่น 4/3 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 501800871759164 กำลังดำเนินการ 
9109 นายวิษณุ   สุระดี 31/24 ม.- บ.- ซ.อ่อนนุช 53 ถ.อ่อนนุช ต.แขวงประเวศ อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500814946895 0232116222 กำลังดำเนินการ 
9110 นายวิษณุ   พลมนตรี 139 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 
9111 นายวิษณุ   ปิ่นมณี 11/4 ม.4 บ.มะเดื่อชุมพร ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 620000611054456 กำลังดำเนินการ 
9112 นางสาววิสุทธา   ไชยวัณณ์ 220 ม.1 บ.ห้วยน้ำขาว ซ.- ถ.- ต. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160กำลังดำเนินการ 
9113 นางสาววิไลพร   เคียงอมร 202 ม.4 บ.ใบหนา ซ. ถ. ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310  กำลังดำเนินการ 
9114 นางสาววิไลพร   พนมจันทร์ 90 ม.2 บ.บ้านอาเนาะรุ ซ.๑ ถ.ปัตตา่นีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000  กำลังดำเนินการ 
9115 นายวีรพล   วงรินยอง 164 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120กำลังดำเนินการ 
9116 นายวีรพัฒน์   สารพล 443 ม.- บ.- ซ.- ถ.นเรศวร(คุ้มผาสุก) ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000กำลังดำเนินการ 
9117 นายวีรภัทร   ทองไพรวรรณ 139 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงท่าแร้ง อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9118 นายวีรยุทธ   ยาญา 13/11 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110กำลังดำเนินการ 
9119 นายวีรวัฒน์   เทศอาเส็น 159 ม.1 บ.- ซ.- ถ. ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9120 นายวีรวัฒน์   แก้วมณี 468/7 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต. อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200836032566 กำลังดำเนินการ 
9121 นายวีระ   รดใจ 231 ม.- บ.- ซ.- ถ.เทศบาล 5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.สตูล 910000-613167448 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9122 นายวีระชัย   โคตรภักดี 124/29 ม.- บ.เอื้ออาทรบึ่งกุ่ม ซ.เสรีไทย 43 แยก 3 ถ.เสรีไทย ต.แขวงคลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9123 นายวีระพงศ์   หนูแก้ว 23 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140081-0893563 กำลังดำเนินการ 
9124 นายวุฒิชัย   รสจันทร์ 75 ม.- บ.- ซ. ถ. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110  กำลังดำเนินการ 
9125 นายวุฒิพงษ์   จันทะสิทธิ์ 242 ม.5 บ.บ้านคำสว่าง ซ. ถ. ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385