รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9126 นางสาวรดา   สุดใจ 274 ม.9 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9127 นางสาวรดา   นามวุฒิ 9 ม.13 บ.บ้านนาบัว ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170กำลังดำเนินการ 
9128 นางสาวรดารัตน์   คุวานเสน 629/10 ม.- บ.- ซ.หมู่บ้านเพิ่มสิน 2/3 ถ.พหลโยธิน ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9129 นายรติพงศ์   โพธิรัตน์ 150 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ. ระนอง 770000857863921 กำลังดำเนินการ 
9130 นางสาวรมย์ธีรา   หินนาค 1 ม.5 บ.บ้านทม ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 3413008-5153-9634 กำลังดำเนินการ 
9131 นายรวิพล   อุนนานนท์ 638 ม.- บ.- ซ.- ถ.นวมินทร์ ต.แขวงคลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 102400847071551 กำลังดำเนินการ 
9132 นางสาวรวีวรรณ   พลทา 1081 ม.0 บ.สินทวีงามเจริญ ซ.อนามัยงามเจริญ ถ.พระรามที่ 2 ต.แขวงบางมด อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150กำลังดำเนินการ 
9133 นายรวีศักดิ์   เตาวะโต 191 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150086-9624439 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9134 นางสาวรอพีอ๊ะ   หะเด็ง 65 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140กำลังดำเนินการ 
9135 นายรักษ์ภูมิ   อนันทมงคล 198 ม.4 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9136 นางสาวรังสินี   นัยนา 40 ม.12 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 712600989130112 กำลังดำเนินการ 
9137 นายรัชกฤช   ธัญธนัตกุล 182 ม.- บ.- ซ.จุฬา16 ถ.จุฬา16 ต.แขวงวังใหม่ อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330  กำลังดำเนินการ 
9138 นายรัชชานนท์   กิ่งเกษ 40/6 ม. ม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงโคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/089-8570-615 กำลังดำเนินการ 
9139 นางสาวรัชฎา   แสงชาติ 149 ม.6 บ.- ซ.- ถ.- ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150  กำลังดำเนินการ 
9140 นางสาวรัชดา   โมลาสี 172 ม.13 บ.คำเขื่อน ซ. ถ. ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210  กำลังดำเนินการ 
9141 นางสาวรัชดาภรณ์   เจริญ 41 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160กำลังดำเนินการ 
9142 นางสาวรัชนี   เครื่องทิพย์ 77 ม.6 บ.นาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000  กำลังดำเนินการ 
9143 นางสาวรัญธิดา   ศึกสะท้าน 10 ม.6 บ.โคกสวัสดี ซ. ถ. ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110  กำลังดำเนินการ 
9144 นายรัฐกิจ   ดีโดดน้อย 64/118 ม.หม บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคู้ฝั่งเหนือ อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530/0886858933 กำลังดำเนินการ 
9145 นายรัฐกิจ   อินทร์จันทร์ 168 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 00879335658  กำลังดำเนินการ 
9146 นายรัฐศาสตร์   กมลพานิชย์ 46/544 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9147 นายรัตชานนท์   อุปการะ 551/106 ม.- บ.- ซ. ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120  กำลังดำเนินการ 
9148 นางสาวรัตติกาล   มณีวงค์ 24 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงหนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 102500939231440 กำลังดำเนินการ 
9149 นางสาวรัตติยา   ศิริ 116/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180กำลังดำเนินการ 
9150 นายรัตนะ   พลเสน 145 ม.16 บ.- ซ.- ถ.- ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392