รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9126 นายวัชระพงษ์   ฮาดคะดี 217 ม.7 บ.โนนสะอาด ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9127 นางสาววัชรากร   คงดี 7 ม.- บ.- ซ.5 ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชีงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000053242970 กำลังดำเนินการ 
9128 นายวัชรากร   ช่อทองดี  ม. บ.- ซ.- ถ.- ต. อ. จ. กำลังดำเนินการ 
9129 นางสาววัชราภรณ์   หมันวาหาบ 170 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล 910000869663899 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9130 นางสาววัชราภรณ์   สมบัติ 208/294 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110084-375-6010  กำลังดำเนินการ 
9131 นายวัชรายุทธ   สุดตา 68/135 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 164 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9132 นายวัชรินทร์   ใคร่นุ่นนา 715 ม.- บ.- ซ.- ถ.นนทรี ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120082-0868628  กำลังดำเนินการ 
9133 นายวัชรินทร์   บัวใหญ่ 67 ม.10 บ.แสงจันทร์ ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160  กำลังดำเนินการ 
9134 นายวัฐปกรณ์   คุณัชญาศิรัณ 63/3 ม.- บ.- ซ.- ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000กลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
9135 นายวัฒนพงษ์   เอี่ยมแจ้ง 940 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150  เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9136 นายวัฒนพร   พลาดสุ 96 ม.3 บ.โพธิไพศาล ซ. ถ. ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9137 นายวัฒนา   อาทิตตั้ง 53 ม.5 บ.บ้านนิรมัย ซ. ถ. ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9138 นายวันชนะ   โตทอง 296/1 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 770000857011900 กำลังดำเนินการ 
9139 นายวันชัย   โสมอินทร์ 5 ม.6 บ.บ้านหนองทับม้า ซ.- ถ.- ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290กำลังดำเนินการ 
9140 นางสาววันทนา   พงษ์หวาน 86 ม.3 บ.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9141 นางสาววันวิภา   เนืองทอง 155 ม.11 บ.บ้านนาโพธิ์ ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9142 นางสาววันวิสา   จันทร์นุช ุ65 ม.4 บ.- ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21110กำลังดำเนินการ 
9143 นางสาววันวิสาข์   สังข์ทอง - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
9144 นายวันเฉลิม   มุลาลินน์ 114/52 ม.- บ.พฤกษา74 ซ.ทรัพย์บุญชัย ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 102700865429766 026649999 กำลังดำเนินการ 
9145 นางสาววัลวลี   สิงหพันธ์ 51/130 ม.- บ.- ซ.วัดเวฬุวนารามฯ ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 102100844648074 กำลังดำเนินการ 
9146 นายวายุ   สีจำพัน 33 ม.11 บ.- ซ.- ถ.- ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260กำลังดำเนินการ 
9147 นางสาววารุณี   โคตรสุภาพ 207 ม.9 บ.บ้านโพน ซ. ถ. ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230  กำลังดำเนินการ 
9148 นางสาววารุณี   คุณพาที 73 ม.ุ6 บ.ดอนตูม ซ. ถ. ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 341300621796386  กำลังดำเนินการ 
9149 นางสาววาสนา   เกิดมะเริง 100 ม.8 บ.- ซ.- ถ.- ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140กำลังดำเนินการ 
9150 นางสาววาสนา   กุณา 72/1 ม.5 บ.- ซ.- ถ.- ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388