รายงานข้อมูลที่อยู่นักเรียน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ : นามสกุล : ตำบล : อำเภอ : จังหวัด : การดำเนินงาน : สังกัด :
 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน การดำเนินงาน
9126 นางสาวภัททรา   จันทร์โป๋ 29 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 111200944051534 เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9127 นางสาวภัทธาภา   พันธ์คงค์ 28 ม.7 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 620000819726573  กำลังดำเนินการ 
9128 นางสาวภัทรชราพร   เกษรมาลา 126 ม.10 บ.หนองหลวง ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110เข้าสู่การศึกษานอกระบบ กศน. 
9129 นายภัทรนันญ์   ขันเเก้ว 99/181 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงอนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9130 นางสาวภัทรพรรณ   แว่นตา 162 ม.2 บ.- ซ. ถ. ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260  กำลังดำเนินการ 
9131 นางสาวภัทรวรรณ   รัตนคช 102/165 ม.- บ.- ซ.สรงประภา18 ถ.สรงประภา ต.แขวงสีกัน อ.เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 1021008815012686 กำลังดำเนินการ 
9132 นางสาวภัทรา   ศรีลาศักดิ์ 100 ม.4 บ.หินสิ่ว ซ. ถ. ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 372100935296796  กำลังดำเนินการ 
9133 นางสาวภัทราพร   วรรณสุข 135/259(26 ม.- บ.- ซ.ร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า ต.คลองสามประเวศ อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 105200867801794 027377532 กำลังดำเนินการ 
9134 นางสาวภัทราภรณ์   ปรางมาศ 47/53 ม.2 บ.- ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 240000894042761 ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9135 นางสาวภัทราวดี   สุขธร 13 ม.6 บ.บ่อดาน ซ. ถ. ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190  ไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาต่อ 
9136 นางสาวภัทริน   อังคสุภณ 272/10 ม.- บ.- ซ.ลาดพร้าว 122 ถ.ลาดพร้าว ต.แขวงวังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 103100814850051 กำลังดำเนินการ 
9137 นายภัสกรณ์   พระพิมล 15 ม.1 บ.โนนสัง ซ. ถ. ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140098-1086713  กำลังดำเนินการ 
9138 นางสาวภัสรินทร์   พันธ์เดช 2033/86 ม.- บ.- ซ.- ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.แขวงดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400กำลังดำเนินการ 
9139 นายภาคภูมิ   ตะราษี - ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000กำลังดำเนินการ 
9140 นายภาคภูมิ   สำรวมจิต 4 ม.- บ.- ซ.- ถ.มิตรไมตรี ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 111100814882054 กำลังดำเนินการ 
9141 นายภาคย์ศิษฎ์   จันทร์อุทะ 161/145 ม.1 บ.- ซ. ถ. ต. อ. จ.เชียงใหม่   กำลังดำเนินการ 
9142 นายภาติยะ   สังสุด 2/283 ม.- บ.- ซ.รามคำแหง 190/2 ถ.รามคำแหง ต.แขวงสะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240กำลังดำเนินการ 
9143 นางสาวภานิดา   ใหม่บุญมี 1605/1 ม.1 บ.- ซ.- ถ. ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 241200861381828  กำลังดำเนินการ 
9144 นางสาวภานุชนารถ   คำมงคล 45 ม.1 บ.- ซ.- ถ.- ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 502900821923198 กำลังดำเนินการ 
9145 นายภานุพงศ์   อารีราษฎร์ 117/60 ม.- บ.- ซ.- ถ.พระราม 3 ต.แขวงช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กำลังดำเนินการ 
9146 นายภานุพงศ์   ไหลนานากุล 124 ม.6 บ.คลองสิบสอง ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 24160038502220 กำลังดำเนินการ 
9147 นายภานุพงษ์   ขุนนนท์ 119/326 ม.5 บ.- ซ.สายไหม15 ถ.สายไหม ต.แขวงสายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 102200864178269 กำลังดำเนินการ 
9148 นายภานุพงษ์   วัดแผ่นลำ 158 ม.3 บ.บ้านบอน ซ. ถ. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210  กำลังดำเนินการ 
9149 นายภานุพันธ์   โฉมศรี 162/142 ม.- บ.- ซ.- ถ.- ต.แขวงคลองถนน อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220กำลังดำเนินการ 
9150 นายภานุวัฒน์   พรมเพียร 1458 ม.- บ.- ซ.บางนา-ตราด ถ.บางนา-ตราด ต.แขวงบางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 102600870398328 กำลังดำเนินการ 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396